Ano, je zde blbá nálada, protože se máme už velmi dlouho blbě

Jedna věc je něco chtít a druhá věc je to mít, žijeme v systému, kde je dobrota žebrota, myslíme a konáme podle situace, vše se zde točí okolo protekce, někdo se narodí jako milionář a jiný se narodí jako žebrák, spravedlnost je zde jenom ve smrti. Všeho zkus a dobrého se drž v tom je …
Pokračovat ve čtení Ano, je zde blbá nálada, protože se máme už velmi dlouho blbě

Ano, jsi jenom digitální loutkou s nulovou hodnotou

Jak uspět ve veliké konkurenci a mít se dobře o tom je život, proč je nějaká organizace úspěšná a jiná je neúspěšná? Za každým úspěchem je profesionální práce, podívejme se na internet i zde jsou organizace a za úspěchem je vždy profesionální práce, z díla spatříme tvůrce. Mnoho lidí zkusilo soukromě podnikat a zjistili, že …
Pokračovat ve čtení Ano, jsi jenom digitální loutkou s nulovou hodnotou

Amatér nemá ze svojí práce ekonomický zisk

Veliké nároky a malé mzdy, o tom je všudypřítomná konkurence, ten, kdo je díky protekci úspěšný, má velikou mzdu a nemá náročnou práci, logicky je zde otázka, jak získat protekci, a tak být úspěšný a tím i bohatý a populární. Je třeba pochopit konečně do hloubky to že realita to jsou protiklady mezi kterými je …
Pokračovat ve čtení Amatér nemá ze svojí práce ekonomický zisk

Ano, Ježíš Kristus byl hříšný čert

Z dálky vypadá peklo jako ráj, žijeme všichni v pekle a v pekle jsou logicky čerti, ráj existuje teprve po naší smrti, protože smrt eliminuje naši inteligenci a tím i peklo. Jakmile vznikne inteligence tak automaticky vzniká i peklo ve kterém jsou čerti, pokud lidi nahradíme za naprogramované stroje tak zmizí peklo a bude zde …
Pokračovat ve čtení Ano, Ježíš Kristus byl hříšný čert

Ano, bude líp nám tvrdí všemocné elity

Neustále probíhá v digitálním světě evoluční proces, a tak se staré rychle nahrazuje za nové, některé změny jsou malé a jiné změny jsou veliké, z uživatelů se stávají testeři nových systémů a jsou zde i takoví jedinci co odmítají nahradit starý systém za nový systém a tvrdí že už se nebudou učit něčemu novému. Podobně …
Pokračovat ve čtení Ano, bude líp nám tvrdí všemocné elity

Ano, přežijí jenom geneticky nejlepší jedinci

Propaganda a reklama nás krmí neustále všude mnoho století svatými hovny a jakýkoli odpor je marný! Jeden veliký čurák, co byl dlouho v píči, mi řekl že jsem sežral Šalamounovo hovno, lidskou komunikaci lze rozdělit na ligy, v první lize jsou úspěšní paraziti, co si zde hrají na; krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ředitele, celebritu atd. …
Pokračovat ve čtení Ano, přežijí jenom geneticky nejlepší jedinci

Ano, jsme nemocní a konzumní společnost to je veliká nemocnice

Nikdo není dokonalý, tento konzumní svět je světem příběhů, špatné příběhy nás varují a dobré příběhy jsou nám vzorem, je na každém, aby se snažil o to dosáhnout cíle, který je pro něj důležitý, je snadné soudit cizí lidi a je těžké pochopit sami sebe. Začni vždy od sebe, a když poznáš sebe tak poznáš …
Pokračovat ve čtení Ano, jsme nemocní a konzumní společnost to je veliká nemocnice

Ano, práce za mzdu nikde na světě pro lidi už nebude

Nejčastější chybou je to že z dálky vypadá vše jinak než z blízka, z dálky něco vypadá jako by to bylo hodnotné a z blízka poznáme že to není hodnotné. Staráme se dobře o to, co je pro nás subjektivně hodnotné, jenže většinou to objektivně není hodnotné, klasikou zde jsou databáze a programy co subjektivně …
Pokračovat ve čtení Ano, práce za mzdu nikde na světě pro lidi už nebude

Aby nedošlo ke konfliktu musí být dáno kdo poroučí a kdo poslouchá

Jasná hierarchie: V organizaci nebo společenství je důležité mít jasně definovanou hierarchii, kde je zřejmé, kdo má autoritu a kdo je odpovědný za rozhodování a řízení. Pokud je role a odpovědnost každého jednotlivce jasně stanovena, může to minimalizovat zmatky a nedorozumění, které mohou vést k konfliktům. Respekt a důvěra: Respekt a důvěra mezi těmi, kteří …
Pokračovat ve čtení Aby nedošlo ke konfliktu musí být dáno kdo poroučí a kdo poslouchá

Ano, hlupáci nečtou knihy

Existuje několik možných důvodů, proč někteří lidé nemají zájem o čtení klasických knih: Nedostatek času: Moderní životní styl může být hektický a lidé mohou mít omezený čas na čtení. Zaneprázdněnost prací, rodinnými povinnostmi, společenským životem a dalšími aktivitami může znamenat, že lidé mají méně času na čtení knih. Rozptýlení digitálními médii: S rozvojem digitálních médií, …
Pokračovat ve čtení Ano, hlupáci nečtou knihy

Ano, vyžaduje to více komplexní a hlubší práci na sobě

Přijde čert v pekle za psychologem a říká mám v hlavě peklo, tak odejděte do ráje radí psycholog, to sem zkusil ale čertům je do ráje vstup zakázán, co mám dělat? Tato otázka má podobu alegorie, ve které čert, který je spojený s peklem, se obrací na psychologa s prosbou o pomoc, protože má v hlavě …
Pokračovat ve čtení Ano, vyžaduje to více komplexní a hlubší práci na sobě

Aby zde mohlo vše fungovat tak zde musí být hranice co nelze překonat

Hranice, které nelze překonat, jsou neodmyslitelnou součástí fungování světa. Existují různé typy hranic, ať už fyzických, morálních, etických, právních nebo technických, které jsou nezbytné pro udržení stability a fungování různých systémů a společností. Zde je několik příkladů, proč hranice jsou důležité: Fyzické hranice: Fyzické hranice jsou přirozené a neoddiskutovatelné. Například zemská gravitace je fyzickou hranicí, …
Pokračovat ve čtení Aby zde mohlo vše fungovat tak zde musí být hranice co nelze překonat

Abstraktní koncepty z blízka jsou naprogramované databáze

Naprogramované databáze jsou technologické nástroje používané pro ukládání, organizaci a manipulaci s daty na počítačích nebo jiných zařízeních. Tyto databáze mohou obsahovat informace o abstraktních konceptech, jako je například čas a prostor. Databáze mohou být použity k ukládání časových záznamů, prostorových dat, nebo jiných informací, které se týkají abstraktních konceptů. Například databáze používaná v geografických …
Pokračovat ve čtení Abstraktní koncepty z blízka jsou naprogramované databáze

Ano, bez rozdílů by kulturní civilizace evolučně zanikla

Rozdíly mezi lidmi jsou přirozenou součástí lidské existence a ovlivňují naši společnost, kulturu a pokrok. Rozmanitost názorů, perspektiv, schopností a identit přináší do společnosti inovaci, kreativitu a různorodost, což je klíčové pro udržení a rozvoj civilizace. Rozdíly mezi lidmi mohou být zdrojem konfliktů a napětí, ale také jsou základem pro spolupráci, učení se od sebe …
Pokračovat ve čtení Ano, bez rozdílů by kulturní civilizace evolučně zanikla

Ano, snaha o univerzální systémy je cesta do očistce

Jde o vážné tvrzení, které lze interpretovat různými způsoby. Mohu nabídnout několik možných interpretací: Význam záporný: Tato interpretace tvrdí, že snaha o vytváření univerzálních systémů (tj. systémů, které mají širokou škálu aplikací nebo použití) je nebezpečná a vede k negativním důsledkům. Mohlo by to zahrnovat různé etické, sociální nebo environmentální důsledky. Tato interpretace tvrdí, že …
Pokračovat ve čtení Ano, snaha o univerzální systémy je cesta do očistce

Anonymita proměnila lidi na pokrytce

Anonymita je stav, kdy osoba zůstává neznámá nebo nepoznaná veřejnosti. V digitálním světě, kde se lidé často pohybují online a komunikují prostřednictvím sociálních sítí, může anonymita mít některé negativní důsledky. Někteří lidé mohou být pokušeni použít anonymitu k tomu, aby se chovali nevhodně, hrubě nebo dokonce zákeřně, protože si myslí, že nebudou nést důsledky svých …
Pokračovat ve čtení Anonymita proměnila lidi na pokrytce

Ano, problémem politiků je nahrazení praxe za teorie, které v praxi nefungují

Politika je služba státu nebo organizaci, špatně slouží to, co je špatně vyrobeno a špatně nastaveno, podívejme se proto na kvalitu politiků, pokud politiky otestujeme tělesně a psychicky tak zjistíme že jejich kvalita je špatná, a proto politici dělají průšvihy a nic se nezmění po politických volbách, protože si zase zvolíme špatné politiky a tím …
Pokračovat ve čtení Ano, problémem politiků je nahrazení praxe za teorie, které v praxi nefungují

Aby ti, co jsou nahoře mohli poroučet, musí je ti, co jsou dole poslouchat

Výroky o „otrokářích“ a „otrocích“ se týkají problému otroctví, což je forma zneužívání lidských práv a porušování lidské důstojnosti. Otroctví je nelegální a morálně nepřijatelné. Jako jazykový model bych rád zdůraznil, že otroctví je vážné porušování lidských práv a nemůže být ospravedlněno nebo tolerováno. Je důležité si uvědomit, že takové hierarchické uspořádání, kde „nahoře“ jsou …
Pokračovat ve čtení Aby ti, co jsou nahoře mohli poroučet, musí je ti, co jsou dole poslouchat