Proč nám zlí roboti berou dobrou práci?

IMG_8189

Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá radikální změnu organizace práce, zanikne řada pracovních míst. Některé profese zaniknou, jiné se přemění. Primárním úkolem bude zvládnout sociální a společenské důsledky těchto změn. Panují obavy, že kvůli digitalizaci a robotizaci zanikne řada pracovních míst. Změny budou, ale vzniknou i nové profese, více lidí bude potřeba třeba ve službách. Rychlý civilizační přechod bude znamenat také vznik deprese a stresu. U nás by mohla po nástupu robotů a umělé inteligence zaniknout za deset let polovina pracovních míst. Počítá třeba s posouzením možností zavedení volna na vzdělávání, daňového zvýhodnění míst ve službách či půjček na sebe zaměstnání.

 

U většiny pracovních míst by se díky novým technologiím mohla výrazně změnit náplň. Současně by se měla zvážit podpora vzniku nových míst, a to třeba snížením daňové zátěže práce. Zvýhodnit by se mohla místa ve službách, na která by se mohli přesouvat pracovníci z ohrožených profesí. Naopak vyšší odvody by mohly být u míst se smlouvou na dobu určitou. Podpora by měla směřovat do sebe zaměstnání a domácí práci, které se díky informačním technologiím rozšíří. Pracovník by na ně mohl získat podle plánu grant, zvýhodněnou půjčku či daňové odpisy, zvýšit by se mohly příspěvky úřadu práce při startu podnikání. Svou specializovanou práci by mohl pracovník nabízet více zaměstnavatelům.

Stát bez státních zaměstnanců

IMG_8219

Všechny globální podniky mají dneska tendenci, mít co nejméně kmenových zaměstnanců, aby byli jejich zaměstnanci využití. Opakem je náš stát, který se snaží o to, aby měl co nejvíce zaměstnanců, a potom dochází k tomu, že nejsou státní zaměstnanci využití, a někteří ani nedocházejí už pravidelně do zaměstnání. Statistici porovnali Švýcarský státní systém s naším zaostalým systémem a dospěli k tomu, že bychom mohli propustit bez problémů 90% všech státních zaměstnanců. Stát nemůže být zaopatřovacím ústavem pro staré ubožáky. Pokud se mají zde lidem zvednout platy na úroveň Švýcarska, tak musíme mít stejný centrální systém, který má Švýcarsko, a tím ušetříme obrovské finanční prostředky, a vyhození státní zaměstnanci se zapojí do podnikání a obchodu v naší republice.

Politici svými chybami způsobují zde blbou náladu

IMG_8218

Nikdy se toho nevzdám, vždy budu bojovat za lepší budoucnost, naší konzumní civilizace. Řekněte politickým parazitům, že je už k ničemu zde nepotřebujete, není zde demokratický kapitalismus, nebo sociální komunismus, je zde jenom sobecký politický parazitismus. Peklo není po smrti těla, peklem je nám ten druhý, protože je to sobecký parazit! Podívejme se do mozku, mozek je centrum, které manipuluje sobecky s tělem, o tom nikdo nepochybuje, je jenom logické, že pokud je mozek sobecký manipulátor, že bude mít snahu manipulovat i se vším co je v okolí těla sobecky.

 

Diktátoři, díky kterým v dějinách zemřelo zbytečně mnoho miliard lidí, manipulovali se svým okolím díky sobeckému mozku, který byl pod vlivem alkoholu, nebo jiných drog, nadrogovaný mozek bral okolí těla jako svoje soukromé vlastnictví. Mozek je obrazně jenom počítačem, který se snaží spočítat optimální sobeckou manipulaci se vším, s čím on může manipulovat. Co je to násilí člověka k člověku, je to jenom snaha o sobeckou manipulaci, vše je zde jenom mediální divadlo, ve kterém si elitní parazité, hrají na to, co vůbec nejsou.

 

Výroky; peníze nesmrdí, po nás potopa, dobrota žebrota, život je boj, pravda je relativní, z díla spatříš tvůrce, sliby chyby, vše je zde dočasně, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, vím to, že nic nevím, bohem zde to je, co se vším manipuluje, atd. mozek se snaží být zde bohem, který bude se vším manipulovat, jenže konkurence je veliká, a tak se k manipulaci používá centrální mocenský systém složený z; armády, policie, politiky, nábožensví, reklamy, byrokracie, soudů, vězení, atd.

 

Když se nepořídíš centrálnímu systému, tak jsi potrestán, vše je založeno na odměnách a trestech. Jedna elitní skupina hlásá moudrost a druhá elitní zase hlásá hloupost, je na tobě jakého pána si zvolíš. Moudrost nebo hloupost je nejlépe poznána z díla, jaké dílo, takový je i tvůrce, slova mohou klamat, dílo ale klamat nemůže, pokud je dílem elity globálně blbá nálada, tak se politická elita jistě skládá jenom z kariéristických blbců.

Ano, já jsem centrální mozek lidstva

IMG_8217

Ano, ty jsi invazní migrující parazit. Statistika ve spojení s vědou došla k závěru, že ty jsi invazní migrující parazit, se kterým zde jsou jenom samé problémy, zamysli se konečně nad tím, čím objektivně jsi, a jaké máš prioritní myšlenky a jaké je zde tvoje evoluční dílo. Ano, ty jsi invazní migrující parazit, tvým heslem je; přijít, pochopit, parazitovat. Dobrota je přeci žebrota a peníze ti nesmrdí, co na tom že je zde po tobě potopa. 

Nejspíše se budeš bránit pravdě a budeš se snažit zde hrát divadlo, že ty za nic nemůžeš a že ty jsi jenom loutkou, kterou ovládají jiné loutky. Jedeme v tom parazitování všichni, nikdo není zde hostitelem, okamžiky tvého štěstí jsou vždy spojené s parazitováním, naopak deprese a stres je následkem toho, že na tobě okolí škodolibě parazituje, a ty se tomu nemůžeš bránit. V současnosti nastává období globální ekonomické migrace, kdy se ekonomičtí ubožáci snaží dostat do míst, kde nebudou muset žít jako ekonomičtí ubožáci. 

Je třeba tento problém řešit tím že se lidé v zaostalých národech eliminují (genocida), a místo zaostalých lidí zde budou lidi z vyspělých národů, nejde o nic nového v USA a Kanadě se ukázalo, že je to optimálním řešením, vyhubit pomocí armády zaostalé domorodce, tak jako hubíme plevel na poli nebo zahradě. Nemá smysl se snažit opravovat něco, kde se už oprava nevyplatí, a u lidí s tmavou pletí, se už násilná převýchova pomocí práce nevyplatí.

Centralizace je zde na nic?

IMG_8216

Vše je zde na něco, třeba potraviny jsou na to aby se snědli, knihy jsou na to aby se četli, atd. logicky je zde zvědavá otázka, co je zde na nic. V minulosti zde bylo běžné slovo budižkničemu, tedy to byl nejspíše člověk (politik, byrokrat), který zde nebyl na nic? Ten, kdo se nepřizpůsobí optimálně, konzumnímu systému, ten je budižkničemu. 

Pokud je test na inteligenci, mohl by zde i být optimální test na to, nakolik jsi budižkničemu jako; král, císař, šlechtic, papež, prezident, předseda vlády, předseda politické strany, ministr, poslanec, senátor, diplomat, soudcem, notář, profesor, generál, guru, rabín, prorok, mesiáš, kouč, celebrita, milionář, ředitel, náměstek, podnikatel, atd. Nikdy se toho zde nevzdám, protože někdo musí říci to, že je Miloš Zeman nahý.

Erotické myšlenky plné orgasmů

IMG_8215

Toužení způsobuje soužení, toužíme po tom, co milujeme a potřebujeme, to co je pro někoho zdrojem jeho vzrušení a orgasmu, to jiného vůbec nevzrušuje, každý zde má svůj milovaný svět, a tak existuje izolován od ostatních světů, co jsou mu uzavřené. Je to jako s klíči a zámky, jde o to najít pro zámek ten správný klíč, abychom mohli zámek otevřít. Vše je zde jenom o pravidelnosti a pravidlech, ano vše je manipulováno pomocí pravidel, která jsou nám svatá, jakmile se něco koná pravidelně tak se to posiluje a to logicky platí i u erotiky a orgasmu. Jsou inteligentní tvorové, co milují erotiku a jsou tvorové, pro které erotika nemá význam, vše je o genetice a dětství, jakmile přijde dospělost, tak se už neměníme a jenom se svých pravidel držíme až do smrti. Obecně je zde vše o plnění nádoby a o vyprazdňování nádoby, v rovině fyzické a psychické, vše zde pravidelně pulzuje a smrt ukončuje naše radosti a starosti, na věčné časy.

Milion milionářů ovládá celou civilizaci

IMG_8214

Z utrácení poznáme kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, prezidenti to jsou jenom kaskadéři, co zastupují ekonomické mafiány. Podívejte se na seznamy hostů, u těch nejdražších světových hotelů, nemoc a bohatství nelze dlouho utajit. Zdánlivě vypadá milion lidí jako veliké množství ale přepočítejme si to na počet lidí, co žije v naší republice. Statisticky každý takový člověk zaměstnává od 1000 zaměstnanců do 6000 zaměstnanců, na kterých sobecky parazituje, v bohatých státech stačí zaměstnat jenom 1000 zaměstnanců a v chudých státech se musí zaměstnat 6000 zaměstnanců, proto je v bohatých státech veliká nezaměstnanost. Mnohdy může jít i o skryté zaměstnávání, pomocí akcií nebo dluhopisů.

Kurvítka eliminují vše co je zde zkurvené

IMG_8213

Problémem je eliminovat něco co je zde zkurvené, řešením jsou kurvítka která zablokují funkčnost toho, co je zde zkurveno. Představme si, že by společnost už neměla problém se zkurvenými lidmi, moderní digitální a čipová technologie by vše monitorovala a nahlásila by vše co je zde zkurvené a tím by se aktivovalo kurvítko a tak by; král, šlechtic, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, celebrita, ředitel, dělník, důchodce, nezaměstnaný, invalida, Rom, mohamedán, atd. byli pomocí kuvítka ve spánku eliminováni. Nároky na zaměstnance by narůstali, a najednou by zmizela globálně nezaměstnanost, a začali by všem lidem stoupat platy, protože by na práci zde bylo velmi málo lidí.

Stvořitelem člověka je genocida

IMG_8212

Je to logické z hlediska genetické evoluce, aby mohlo nové zde existovat, tak se musí to staré eliminovat, násilně pomocí genocidy. Tento proces založený na genocidě zde existoval už před evolučním vznikem opice, takže zase nic nového pod sluncem. Přirozený výběr je možné násilím zpomalit, ale není možné jej zastavit, pokud něco nelze opravit, nebo se oprava nevyplatí, tak se to musí novým nahradit, to je zde běžným pravidlem. Je třeba si konečně uvědomit to, že většina lidí na světě je zastaralým zaměstnancem, o kterého moderní zaměstnavatelé nestojí, není zde vlastně nezaměstnanost, je zde neochota, zaměstnávat lidské ubožáky! Vše jistě směřuje k tomu, že se lidem dají do hlavy GVKB čipy a pokud globální GVKB inteligentní systém zjistí to, že je nějaký člověk ekonomickým parazitem, tak jej ve spánku GVKB čip usmrtí elektrickým proudem v mozku. Nakonec vše dospěje k tomu, že zde už lidi vůbec nikde nebudou, a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti, pokud robot nebude dobře pracovat, tak jej GVKB čip vypne, a GVKB robot se bude recyklovat.

Ubožáci vytvářejí ubohá pravidla

IMG_8211

Svatá ryba smrdí od svaté hlavy, hlavou zde jsou chybné svaté mocné a bohaté autority, co vytvářejí chybná svatá pravidla, a kontrolují dodržování chybných svatých pravidel tak dlouho, dokud se vše nedostane do ekonomické a politické krize. Milion milionářů, je zde tou chybnou hlavou, která chybně řídí tento konzumní svět, ubožáci dělají ubohé chyby, bylo a bude. 

Nikdo z ubožáků není dokonalý, každá mocná a bohatá autorita je jenom prázdnou bublinou, která je zde dočasně, všechny autority, jsou jenom prázdné bubliny, co zde jsou dočasně, proto se autority vyhýbají dialogu, a demagogicky opakují svoje chybná pravidla, která jsou jim svatá. 

Náš malý národ uprostřed veliké Evropy je plný skeptiků a cyniků, protože je už mnoho tisíciletí, vystaven velikému vandalismu, chybných svatých autorit, a následkem je zde dlouhodobě blbá nálada, spojená s depresí a stresem, na kterou konzumujeme; pivo, cigarety, marihuanu, prášky na deprese a stres, atd. 

Už mnohokráte jsme slyšeli od svatých autorit falešné sliby, které z nás dělali hlupáky a chudáky, nelze se divit tomu, že házíme po svatých autoritách vajíčka, a ukazujeme jim červené karty, nebo věšíme na hrad veliké červené trenýrky. Je třeba začít vše zde optimalizovat od základů. 

Co bylo, to bylo, ubožáků je v EU už jako sraček, a tak to u nás stojí za hovno, je třeba začít ubožáky digitalizovat pomocí GVKB dotazníků a po digitalizaci jejich těla v krematoriu eliminovat. Nejsou v EU ubožáci, tak nejsou s ubožáky v EU ani problémy, místo ubožáků budou v EU jenom GVKB roboti, roboti budou pracovat jako roboti, podle robotických pravidel, která si GVKB roboti pro sebe sami naprogramují, a potom je i optimalizují.