Přeskočit na obsah

Z nul vznikají všechny dočasné lidské nuly

  • Z

Správná odpověď na základní otázku vesmíru života, a tak vůbec, zní. Program dělá to, na co je naprogramován. Vše je zde naprogramováno k tomu, aby to dělalo to, na co je to naprogramováno, s tím nejde nic dělat, tak to prostě všude bylo a bude! Vše, co vnímáme pomocí smyslů to jsou jenom informace a programy, hmota a život je iluze, realitou jsou jenom informace a programy, proto je zde vše v pohybu a pevný bod je iluze!

Smrt to je ukončení programu, aby se mohl spustit nový program, neustále zde něco přichází a odchází v nás a okolo nás, i my neustále někam přicházíme a odněkud odcházíme. Srazili jste se zase s blbcem a máte z toho blbou náladu, proč je na světě blbců jako sraček se často marně blbců ptáte, přitom jsi sám blbec!

Problém je v tom že je každý blbě naprogramován, a tak zde jsou neustálé konflikty a války, to neřeš a zapal si cigaretu a dej si pivo, jenže tudy cesta ven z bludiště nevede! Vše je zde evoluční testovací verze a nikdy zde nebude dokonalá finální verze! I když nahradíme lidi za roboty a umělou inteligenci tak pořád zde budou konflikty mezi programy, protože jenom tak je možný evoluční vývoj, klid je jenom na hřbitově!

Je možné, že se jedná o tvrzení, které je nějakým způsobem zveličené nebo zjednodušené a tím pádem není úplně přesné. Nicméně, pokud si ho vykládáme v obecném smyslu, můžeme říci, že nula v lidském kontextu často znamená absenci nebo nedostatek něčeho. Například, když mluvíme o nulové motivaci, nulové produktivitě nebo nulovém sebevědomí.

V tomto smyslu by se tedy tvrzení mohlo vykládat tak, že všechny tyto nedostatky či absence v lidském chování a osobnosti mají nějaký původ, který se dá vysledovat až k začátku lidské existence tedy k nule. To by mohlo znamenat, že například nulová motivace vychází z nulového zájmu nebo nulového nadšení pro danou činnost.

Je však důležité si uvědomit, že lidské chování a osobnost jsou velmi složité a ovlivňuje je mnoho faktorů, jako jsou genetické vlastnosti, životní zkušenosti, výchova, sociální prostředí a mnoho dalších. Proto bychom měli být opatrní s obecnými tvrzeními, která se snaží vysvětlit tak komplexní téma jako lidské chování a osobnost pouze jednoduchými zákonitostmi.