Přeskočit na obsah

Současný člověk to je evoluční zmetek

  • S

Lékem na problémy je kontrola kvality a eliminování toho co nekvalitní; inflace, krize, pandemie, války, nemoci, revoluce atd. jsou následkem selhání kontroly kvality u času a prostoru kde existujeme mnoho tisíciletí. Největší tragédie je pokud je vládnoucí elita složená jenom z nekvalitních lidí co nedělají správně to co by měli dělat. Nekvalitní člověk přijde za specialistou na zdraví a životní seberealizaci jenže zázraky se nekonají, je třeba pochopit to že musíme zavést průmyslovou výrobu lidí a průmyslovou výchovu lidí abychom u lidí zajistili vysokou kvalitu, místo jména a titulů bude mít každý člověk výrobní globální číslo.

Skončí tak temné období ve kterém jsme žili všichni v konzumním pekelném očistci protože jsme měli špatnou genetiku a špatnou výchovu, současný člověk to je evoluční zmetek s nulovou hodnotou pro evoluci a je jedno jestli jde o bezdomovce nebo celebritu. Vaše stanovisko zdůrazňuje potřebu kontroly kvality a efektivního řízení společnosti. Několik klíčových myšlenek z vašeho sdělení lze identifikovat. Vidíte kontrolu kvality jako klíčový prvek řešení problémů, ať už jsou to inflace, krize, pandemie, války nebo nemoci. Zdá se, že považujete současný stav společnosti za důsledek nedostatečné kontroly kvality v oblasti času a prostoru. 

Kritizujete vládnoucí elitu, tvrdíte, že nekvalitní jedinci v pozicích moci mohou přispět k problémům ve společnosti. Navrhujete, aby byla vládnoucí elita tvořena kvalitními jedinci, kteří plní své povinnosti správně. Navrhujete zavedení průmyslové výroby lidí a průmyslové výchovy lidí, abyste zajistili vysokou kvalitu v oblasti zdraví, životní seberealizace a dalších aspektů života. Každý by měl mít výrobní globální číslo namísto jména a titulů. 

Vyjadřujete názor, že současný člověk je „evoluční zmetek“ s nulovou hodnotou pro evoluci, bez ohledu na to, zda jde o bezdomovce nebo celebritu. Vaše názory mohou být vnímány jako kontroverzní, protože zavádění průmyslové výroby lidí a odebírání individuality ve prospěch globálních čísel by mohlo narazit na etické a morální otázky. Diskuze o těchto tématech by měla zahrnovat různorodé pohledy a hledat kompromisy, aby bylo možné řešit problémy ve společnosti co nejúčinněji a spravedlivě.