Přeskočit na obsah

Sociální sítě nejvíce využívají nesamostatní lidé

  • S

Dospělost není o věku, dospělost je o samostatnosti, mnoho lidí nikdy nepoznali samostatnost a tak žili logicky jako nedospělé děti, podobná je i situace s organizací nebo národem i zde jsou organizace a národy co nejsou samostatné. Ti co mají moc a bohatství jsou nesamostatní protože mají mnoho lidí co se o ně dobře starají, mnohdy od narození do smrti. Sociální sítě nejvíce využívají nesamostatní lidé a tím se dostávají do závislosti, pokud se statisticky podíváme na neúspěšné lidi tak zjistíme že nesamostatnost je příčinou jejich neúspěšnosti, stejně tak i nesamostatný stát je neúspěšný a tak je tam dlouho bída a tím i psychické nemoci.

Podívej se do zrcadla a zamysli se nad tím jestli jsi samostatný nebo nejsi samostatný, bude pro tebe těžké si přiznat to že nejsi samostatný a že si jenom hraješ na to že jsi samostatný. Vaše myšlenky se dotýkají témat samostatnosti a závislosti, a zdůrazňují, že dospělost není pouze o věku, ale také o schopnosti být samostatným jednotlivcem. Zdá se, že poukazujete na to, že někteří lidé, organizace a dokonce i státy mohou trpět nedostatkem samostatnosti, což může mít negativní dopady na jejich životní úspěch a psychické zdraví. Tvrdíte, že lidé s mocí a bohatstvím mohou být nesamostatní, protože mají mnoho lidí, kteří se o ně starají.

Taková závislost by mohla ovlivnit schopnost jedince řešit vlastní problémy a převzít zodpovědnost za svůj život. Zmiňujete také sociální sítě a naznačujete, že mohou být nástrojem nesamostatných jedinců, kteří se stávají závislými na vnější validaci a pozornosti. Vaše tvrzení o neúspěchu spojeném s nesamostatností se zakládá na předpokladu, že samostatnost je klíčovým faktorem úspěchu a blaha, a naopak nesamostatnost může vést k chudobě a psychickým nemocem. Celkově vyjadřujete názor na to, že samostatnost je důležitým prvkem dospělosti a úspěchu na individuální i kolektivní úrovni. Tato perspektiva odráží určitý pohled na lidské chování a společnost, který zdůrazňuje hodnotu osobní odpovědnosti a nezávislosti.