Přeskočit na obsah

Naším největším problémem je minulost

  • N

Tak jako za nás pracují stroje tak za nás budou pracovat inteligentní počítače, v současnosti se počítače obměňují po pěti letech, nové počítače jsou menší a mají i menší spotřebu elektřiny, vše evolučně směřuje k počítačům zabudovaným do počítačového monitoru. V další evoluční vlně zde budou autonomní inteligentní roboti, tím lidi získají mnoho volného času a logicky budou hledat způsob, jak svůj volný čas optimálně využít? Je to o pochopení toho, jak funguje nabídka a poptávka, skončí osobní vztahy, protože osobní vztahy nejsou ekonomické.

Přijde období anonymity, tím skončí kult osobnosti a celebrity. Nebudeme už hledat zlato, ale budeme hledat informace, v bance místo zlata budou informace, ten, kdo nebude mít hodnotné aktuální informace, ten skončí na okraji společnosti jako ubožák. Skončí všechny ideologie jako je; feudalismus, kapitalismus, socialismus, populismus, humanismus atd. přijde doba založená na objektivních informacích otestovaných v praxi, teorie bude evolučně eliminována, protože teorie v praxi nefunguje.

Rychlost je na internetu základem pro velikou návštěvnost, podíval jsem se na stránky kandidátů na prezidenta v roce 2023 a zjistil jsem, že tvůrci stránek jsou amatéři, protože stránky byli pomalé a měli ubohý webdesign, to přesně ukazuje že si zase za prezidenta zvolíme nějakého ubožáka. Internet u nás je dlouhodobě ubohý, mnoho stránek vypadá jako by byli staré dvacet let! Nejhorší je situace na stránce Zpovědnice zde se hříšníci upalují na hranici.

Naším největším problémem je minulost, ve které jsme byli mnoho století kolonií, na které parazitovali kolonialisté, následkem byla zaostalost a bída. Nadbytek vytváří logicky nedostatek, je to začarovaný kruh, ze kterého nejde uniknout, nebude to už trvat dlouho a místo lidí zde budou autonomní roboti, tím skončí temná doba, ve které byli války a vandalismus. Byli jsme vyhnáni z ráje do pekla za náš egoismus, egoistů je na světě jako sraček.

Logicky ten, kdo se stará o něco velikého živého složitého si musí toho i mnoho pamatovat, aby nechyboval, nejúspěšnější lidé měli velikou paměť. Podívejme se na notebooky, jak u nich neustále narůstá jejich paměť a zvyšuje se i rychlost paměti. Windows 11 má doporučeno 8 GB, v době Windows XP stačilo 128 MB. Kandidáti na prezidenta v roce 2023 mají paměť jakou měl Windows 95, 8 MB.

Problém s lidmi, co nezvládnou dokončit ani základní školu je v tom že mají malou paměť, a tak se nic nenaučí. Jako ideální řešení navrhuji proto centrální mozek lidstva, vše se centralizuje a globalizuje proč by zde nemohl být místo; prezidentů, politiků, byrokratů, celebrit atd. centrální mozek lidstva který by byl složen z počítačů a programů. Na práci stroje a na řízení strojů programy to je naše budoucnost.

Inteligence nám umožňuje správnou možnost volby z více možností, aby mohla inteligence cokoli správně rozhodnout tak k tomu potřebuje logicky databázi která je aktualizovaná a optimalizovaná. Databáze je pevný bod, kolem kterého se točí každá inteligence, proto každá inteligence je vytvořena pro určitou databázi, se kterou pracuje, každá databáze je originál, který vznikl díky originální situaci.

Knihy byli první databází, kterou začali inteligentní lidé používat a s příchodem internetu mají lidi k dispozici vyhledávače na internetu co hledají na internetu informace které potřebujeme abychom byli inteligentní. Problémem informací na internetu je to že nejsou aktualizované a optimalizované, to, co je dneska hodnotná informace to za krátkou dobu bude informace bez hodnoty, protože vše je zde dočasně.

Tak jako je u zboží a služby cenou vyjádřena hodnota tak bychom mohli i u každé informace vyjádřit hodnotu, jakou mají hodnotu třeba informace, které nám poskytuje propaganda a cenzura? Většina informací na internetu je spojená s propagandou a cenzurou, mocní se snaží manipulovat s bezmocnými pomocí dogmatických totalit kdy jedno veřejně a hlásají a jiné pokrytecky konají.

Spasitelů je na internetu jako sraček, a proto stojí internet za hovno, každý spasitel to je vůl, co si hraje na boha, pamatujte to, že jenom z práce poznáte člověka, slova jsou jenom sítě, do kterých spasitelé chytají hlupáky.

Počítač napojený na internet je často zlodějem našeho času, pochopte to, že je to vše o nabídce a poptávce, pokud je po něčem veliká poptávka tak brzo vznikne nabídka, jde o to se nedostat do začarovaného kruhu závislostí kdy trávíte u počítače nebo televize mnoho času. Problémem je to že místo originálů dostáváte náhražky s nulovou hodnotou, v digitálním systému je velmi snadné a levné ve velkém vytvářet náhražky, je to celé o propagandě a cenzuře, lidem je zavirována jejich inteligence, a tak se z lidí stávají blázni co sedí na prdeli místo toho, aby se pohybovali a svojí prací vytvářeli hodnoty.

Základem pro každý výběr je stanovit si pravidla podle kterých si něco vypereme, pokud vybíráme počítač je dobré vědět co vlastně skutečně potřebujeme? Profesionál si sám sestaví počítač z dílů a nahraje do počítače populární Linux. Nejhorší možnou volbou je notebook, současní kandidáti na prezidenta mi připomínají notebooky, a proto jsou špatnou volnou, protože nemohou konkurovat počítačům které si sami sestavíme z dílů a nahrajeme do nich Linux. Stroje jsou na práci a programy jsou na řízení strojů, to je základem pro pochopení toho, jak zde vše funguje, ideálním prezidentem je jenom počítač s umělou inteligencí, pochopte konečně to, že slepý nemůže vést slepé! Všude se nahrazují lidi za stroje a programy, proč bychom nemohli mít jako prezidenta počítač s umělou inteligencí?

Je pravdou, že peníze hrají velmi důležitou roli v našem životě a mohou mít vliv na mnoho aspektů našeho života. Je důležité vědět, jak s penězi zacházet, abychom je mohli používat k našim cílům a potřebám, aniž bychom se jimi nechali ovládat. To znamená, že je třeba se naučit správně hospodařit s penězi, mít finanční plán a mít dobrý přehled o svých příjmech a výdajích. Je také důležité se vyvarovat finančních pastí, jako jsou neúměrně vysoké úroky nebo nevýhodné finanční produkty, a dbát na to, abychom se nedostali do dluhové pasti. Peníze jsou dobrý sluha a zlý pán.

Ano, je pravda, že peníze mohou být dobrým sluhou, pokud s nimi zacházíme zodpovědně a používáme je k našim cílům a potřebám. Mohou nám pomoci zajistit si základní potřeby, podporovat naše sny a cíle a umožnit nám žít život, jaký si přejeme. Na druhé straně, pokud se necháme penězi ovládat nebo je používáme k nesprávným účelům, mohou se stát zlým pánem a vést nás ke špatným rozhodnutím nebo dokonce k finančním problémům. Je důležité si uvědomit, že peníze jsou jen nástroj a že skutečné hodnoty v životě jsou jinde.

Je třeba se snažit nenechat se penězi ovládat a mít jejich užívání pod kontrolou. Skutečnou hodnotu je moudrost. Ano, moudrost je jednou z nejcennějších hodnot, které můžeme mít. Moudrost nám pomáhá pochopit svět kolem nás, rozhodovat se správně a žít šťastný a plnohodnotný život. Moudrost můžeme získat prostřednictvím vzdělání, zkušeností a reflexe, a její hodnota je neměnná. Peníze jsou pomíjivé a jejich hodnota může kolísat, zatímco moudrost nás může provázet po celý život a pomáhat nám v různých situacích. Je důležité si uvědomit, že moudrost je cennější než peníze a snažit se ji neustále rozvíjet.

Příroda je moudrá a ti co nám vládnou jsou hloupí. Je pravdou, že příroda může být velmi moudrá a můžeme se od ní hodně naučit. Příroda nás učí rovnováze, soucitu a přizpůsobení se změnám. Můžeme se od ní naučit, jak žít v souladu s přírodou a jak ji chránit. Co se týče lidí, kteří nám vládnou, nelze říci, že by všichni byli hloupí. Každý člověk má své silné a slabé stránky a je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, než se budeme snažit posoudit, jak moudrý nebo hloupý je.

Je důležité vyhledávat informace z různých zdrojů, mít otevřenou mysl a neuspěchávat hodnocení lidí pouze na základě jedné nebo dvou vlastností. Je také důležité si uvědomit, že i ti, kteří nám vládnou, jsou jen lidé a mohou dělat chyby nebo se mýlit, stejně jako my všichni. Pokud by měli ti, co nám vládnout sami vyřešit krizovou situaci tak by to nezvládli. Je pravdou, že v krizových situacích je třeba rychle a efektivně reagovat a řešit problémy.

To vyžaduje dobrý přehled situace, schopnost rychle se rozhodovat a spolupracovat s ostatními. Je důležité mít také dostatek zdrojů a znalostí, aby bylo možné účinně řešit krizi. Nelze však říci, že by ti, kteří nám vládnou, byli schopni vyřešit všechny krizové situace sami. Každá krize je jiná a vyžaduje specifické řešení, které může vyžadovat podporu odborníků nebo spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami. Je důležité mít tedy dobrý tým lidí, kteří jsou schopni spolupracovat a efektivně řešit problémy, a mít dostatek zdrojů a znalostí k dispozici, aby bylo možné účinně řešit krizi. Války jsou jasným důkazem toho že nám vládnou hlupáci.

Války jsou komplikované a složité události, které jsou výsledkem mnoha různých faktorů a okolností. Nelze je hodnotit pouze na základě toho, zda nám vládnou hlupáci nebo ne. Války mohou být vyvolány různými důvody, jako je například nesouhlas s politikou nebo konflikt o zdroje, a mohou být vedeny různými způsoby. Je samozřejmě pravda, že války přinášejí mnoho utrpení a bolesti a že je lepší se jim vyvarovat.

Je důležité se snažit řešit konflikty mírovými prostředky a dbát na to, abychom chránili lidská práva a důstojnost všech lidí. Je třeba se také snažit pochopit příčiny konfliktů a hledat způsoby, jak je řešit mírovou cestou. Mocní by neměli být všemocní. Ano, je pravda, že mocní by neměli být všemocní a měli by být omezeni v tom, jak mohou používat svou moc. Je důležité, aby mocní byli odpovědní za své činy a aby byly stanoveny hranice, které omezují jejich moc. To pomáhá zajistit, že mocní nezneužijí svou moc k vlastnímu prospěchu nebo k poškození jiných lidí.

Existuje několik způsobů, jak omezit moc mocných. Například mohou být stanoveny zákony nebo pravidla, která omezují, jak mocní mohou používat svou moc. Mohou být také zřízeny instituce, které dohlížejí na to, aby mocní dodržovali pravidla a nezneužívali svou moc. Je také důležité, aby existovala veřejná kontrola a aby mocní byli odpovědní před veřejností za své činy. To pomáhá zajistit, že mocní jsou bráni v úvahu a že jsou jejich činy transparentní. Funguje to, co je pružné, protože se to dokáže přizpůsobit situaci.

Ano, je pravdou, že to, co je pružné, může být obvykle účinnější, protože se dokáže přizpůsobit situaci a změnám. Pružnost vám umožňuje reagovat na nové podmínky a překonávat překážky, které se vám postaví do cesty. To může být velmi užitečné v mnoha oblastech, jako je například podnikání, kdy je třeba se přizpůsobit konkurenci nebo změnám na trhu. Pružnost můžete rozvíjet tím, že se snažíte být otevření novým příležitostem a změnám, že se snažíte vyhýbat se zažitým způsobům myšlení a že se snažíte být vnímaví k tomu, co se děje kolem vás. Je také užitečné mít dobré komunikační schopnosti a být schopni spolupracovat s ostatními, abyste byli schopni efektivně reagovat na nové situace.

%d bloggers like this: