Přeskočit na obsah

Moje hra a moje pravidla, o tom je moderní buržoazie

  • M

Vyspělejší paraziti parazitují na zaostalých parazitech, ten druhý je parazit, protože žádný parazit si nechce přiznat to, že je parazit. Je zde mnoho knih a stránek o tom, jak být snadno a rychle úspěšným milionářem, jenže každý úspěch je založen na parazitování, dobrota je přeci žebrota. Války v nahotě odhalují pravdu o tom, že miliony zbytečně mrtvých parazitů, jsou pro elitní parazity jenom statistikou, tragédie je, pokud zemře mocný a bohatý parazit. Pandemie parazity eliminuje a je jí jedno, jestli eliminuje bohatého nebo chudého parazita, jenom ve smrti jsme si rovní.

Všechny mocenské ideologie se ukázali jako naivní utopie, co v praxi nefunguje, protože dobrota může zde být jenom k tomu, co si dobrotu zaslouží a paraziti si dobrotu nezaslouží. Vše se zde točí okolo egoistického parazitování, rozděluji lidské parazity na úspěšné parazity a neúspěšné parazity, ti, co jsou úspěšní nám egoisticky vládnou a ti co jsou neúspěšní pracují za minimální mzdy, a tak mají veliké dluhy.

Největším problémem současnosti je to že pitomci dělají jednu pitomost za druhou, nejsou pitomci tak zde nejsou chyby, rozděluji pitomce na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, ten druhý je pitomec, protože žádný pitomec si nechce sebekriticky přiznat to, že je pitomec, kolik je na světě lidí tolik je na světě i pitomců. Je to marnost hledat zde někoho kdo není pitomec, pitomí rodiče mají logicky i pitomé děti, z díla poznáváme to, že naše konzumní společnost je plná pitomců, a proto mají pitomci pitomou náladu, a to řeší konzumací; piva, vína, tvrdého alkoholu, cigaret, marihuany, léků na deprese, vírou v pitomosti atd.

Jaký to má smysl chodit k politickým demokratickým volbám, když jsou na kandidátkách jenom staří pitomci a voliči jsou taky pitomci. Za vším je zde dneska pitomá reklama, která nás klame a dělá z nás tak pitomce od narození do smrti. Neustále opakovaná lež se díky reklamě stává svatou pravdou, prověřujte, než začnete něčemu věřit, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z dálky může pitomec vypadat jako moudrý člověk. Pokud z náboženství a politiky vymažeme všechny pitomosti, tak náboženství a politika okamžitě zanikne! 

Každá pitomá společnost se často dostává do krize, protože pitomci dělají jednu pitomost za druhou, pokud chceme tento problém optimálně eliminovat tak budeme muset pitomce nahradit za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty a pitomci se globálně odsunou z civilizace do rezervace, v rezervaci se oddělí muži od žen, aby se už pitomci nerozmnožovali jako invazní druh, který egoisticky napadl ekosystém.

Pokud nemáme k dispozici originál tak se snažíme jej nahradit, a tak evolučně došlo k tomu, že se moudrý člověk stal náhražkou za boha, kdo nebo co je to vlastně bůh který dokázal z ničeho stvořit vesmír a život? Podívejme se na vlastnosti, jaké má bůh a z těchto vlastností poznáme boha, všechny vlastnosti, co má bůh, to mají i informace, proto je pro nás moudrý člověk bohem a hloupý člověk je pro nás zase Satanem, každý se narodí hloupý a trvá dlouho, než se z hlupáka stane moudrý člověk, to že je někdo inteligentní a má vysokoškolský titul, neznamená to, že je on i moudrý. 

Mnoho hlupáků z dálky vypadá moudře, zde platí z díla poznáme to, kdo je moudrý a kdo je hloupý, nejhorší je srážka s blbci, blbci to jsou hlupáci, co si hrají na to, že jsou moudří. Tak jako jsme udělali test inteligence tak bychom logicky měli i udělat test moudrosti, v čem je zásadní rozdíl mezi inteligencí a moudrostí? Moudrost nám umožňuje se vyhnout chybám, protože jsme se poučili z chyb, co dělají hlupáci, inteligence nám umožňuje opravit chyby co jsme udělali díky tomu, že nejsme moudří.

Než začnete myslet a tím i chybovat jako hlupáci tak si přečtěte správné informace, a tak nebudete chybovat, hlupáci neradi čtou moudré knihy, protože jim nastavují zrcadlo a ukazují jim tak jejich hloupost. Podívejme se na politiku, kdy si hlupáci zvolí za svoje zástupce hlupáky a potom mají blbou náladu, a to řeší konzumací piva a kouřením cigaret, komu není rady tomu není pomoci. Ano, k volbám by měl být průkaz voliče a ten průkaz by dostal jenom ten kdo je moudrý, protože udělal test moudrosti, tím by z politiky konečně zmizeli hlupáci, co dělají jednu hloupost za druhou, klasickou ukázkou politického hlupáka je zde Adolf Hitler.

Tam kde není kontrola tam lidi dělají chyby, pokud se chceme mít lépe tak budeme muset změnit společnost tak aby zde všude byla kontrola, která zabrání tomu, aby lidi dělali chyby. Předáme proto moc a vlastnictví globální umělé inteligenci která bude mít pod digitální kontrolou lidi od narození do smrti, základem kontrolního digitálního systému zde bude prevence, která eliminuje lidské chyby preventivně. Už zde nebude já jsem myslel, a tak jsem udělal chybu, na myšlení zde bude umělá inteligence, na práci zde budou stroje, nebude zde už možné rozdělení lidí na ty, co jsou díky protekci nahoře a ty co jsou dole, každý člověk bude jenom globálním číslem s nulovou hodnotou.

Místo používání peněz zde bude digitální přídělový systém. Skončí výroba toho, co je nekvalitní a skončí i nekvalitní služby, vše bude optimálně regulováno umělou inteligencí, pokud umělá inteligence vyhodnotí nějakého člověka jako nekvalitní genetický materiál tak se ten člověk optimálně recykluje, dobrota zde bude jenom k tomu, co si dobrotu zaslouží, skončí období výhod, které si lidi nezasloužili. Lidem rychle dojde to že bez sebekontroly těla a psychiky si koledují o to, že budou optimálně recyklováni, vše je zde o tom, jak si to uděláme takové to i máme, v nové digitální době už lidi nebudou lhát a krást, protože jim dojde že se jim to nevyplatí.

Takto všude zvítězí dobro nad zlem, skončí zde konzumní očistec a bude zde všude digitální ráj ve kterém už nebudou; konflikty, války, pandemie, extrémismus, vandalismus, terorismus, drogy, prostituce, protekce, daně, clo, pokuty, známkování atd. Realita, ve které všichni žijeme to je evoluční experiment, vše se zde recykluje, a tak je zde vše dočasně, napětí mezi protiklady je zdrojem energie, a tak po příčině zde následek je. Každá chyba v nás i okolo nás má svoji příčinu, pokud je zde konzumní očistec, tak příčinou je dobrota k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, jak si to uděláš takové to i máš.

Život je boj nebo hra podle pravidel co určuje většinou organizace anebo situace, často jsou tato pravidla plná chyb a většinou teprve krize vede k tomu, že se chyby ve svatých pravidlech začnou profesionálně opravovat. Většinou se lidi snaží změnit jenom povrch podle módy a situace, takovéto změny jsou evolučně k ničemu, je třeba se nebát změnit i to co je hluboko pod povrchem reality, pod povrchem reality jsou jenom informace, díky kterým je zde; čas, prostor, život, inteligence, vědomosti, rozum, moudrost, profesionalita, náboženství, politika, reklama, organizace, rodina, láska, pravda atd. vše se točí kolem informací, pokud bychom teoreticky z vesmíru a života všechny informace násilně eliminovali, tak by vesmír a život zaniknul. 

Všechny informace vznikají z dat, která se upraví podle optimálního programu, je to něco jako naše smysly (oči, sluch, čich, hmat), které zaznamenávají mnoho různorodých dat a tyto data potom náš inteligentní mozek převádí na informace, z informací vznikají; programy, databáze, inteligence, rozum, moudrost atd. Pokud lidské dítě vychovají divoká zvířata v divočině tak následkem je primitivní člověk, který myslí a žije jako divoké zvíře, jakékoli snahy o to, aby se primitivní člověk přizpůsobil a nebyl tak příživníkem jsou marné. 

Nejde si nevšimnout toho, že je každý člověk na světě genetickým a psychickým originálem, pokud jsou mezi lidmi veliké rozdíly tak následkem jsou i veliké problémy na které není řešení, následkem jsou; ekonomické krize, války, revoluce, konflikty, pandemie, katastrofy atd. dalším problémem je snaha uniknut od reality do světa iluzí pomocí; drogy, léků na deprese, víry v zázraky, reklamy atd. pokud neřešíme problémy tak si podřezáváme větev na které sedíme. Zánik všech společností a organizací byl vždy způsoben tím, že se optimálně do hloubky neřešili problémy, a tak problémy narůstali až se společnost nebo organizace zhroutila. 

Pokrytecký populismus ve spojení s protekcí a korupcí je ekonomickou rakovinou na kterou nemáme optimální lék, žijeme všichni v globálním blázinci, kde nikdo už není psychicky zdravý. Není zde demokratický kapitalismus, je zde všude trvale jenom pokrytecký egoismus, evolučně se podle módy mění povrch našeho konzumního idealismu, ale po mnoho tisíciletí je po povrchem pořád jenom pokrytecký egoismus! Statisticky je doloženo to že 1 % lidí vlastní většinu světového bohatství, milion milionářů ovládá naši civilizaci, nadbytek je založen na nedostatku, většina lidí na světě bez ubohé mzdy nedokáže přežít ani jeden měsíc, protože mají dluhy a nemají dostatečné úspory. 

Konzumní systém je postaven na tom, že ti, co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch, co jsou dole, otroctví nezaniklo, jak se učí ve škole, otroctví se jenom optimálně přizpůsobilo nové konzumní době. Dalším současným problémem je přelidnění a tím i nezaměstnanost, za pouhých šedesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil a lze očekávat to že v budoucnosti za šedesát let nás zde bude dvakráte tolik i když je zde pandemie která lidi ve velkém globálně dneska eliminuje. 

Modernizace a optimalizace má za následek ubývání pracovních míst, nebude to už trvat dlouho a robot prezident České republiky bude na hradě vyznamenávat roboty, lidi se odsunou globálně z civilizace do rezervací a zde se oddělí násilně muži od žen, aby se už lidi přestali konečně rozmnožovat jako invazní egoistický druh, který napadl jako rakovina ekosystém. Používáme potraty a antikoncepci, protože život zde už nemá pro lidi koncepci, nejlepší je se nenarodit do tohoto globálního blázince. Vše je zde ohraničeno, aby nedocházelo k extrémům, pokud dojde k extrémům tak nastávají problémy, se kterými si neumíme poradit, pandemie je extrém a následkem jsou extrémní opatření která se snaží si s pandemií poradit. Každý extrém má nějakou příčinu, pokud se příčina najde a eliminuje tak extrém skončí.

Díky výhodám, co mají lidi došlo k tomu, že se lidi extrémně přemnožili a následkem je; válka, revoluce, reklama, pandemie, degenerace, totalita atd. pokud lidi nahradíme za autonomní inteligentní roboty na akumulátory tak zde už nebudou s lidmi problémy. Z pohledu evoluce je zde vše dočasný naprogramovaný proces, protože evoluce nahrazuje staré za nové a chybné za správné, vše se zde recykluje, není zde proto pevný bod, protože vše je zde dočasně. Člověk to byla testovací verze, co se evoluci nepovedla a finální verzí bude umělá inteligence a roboti. Co je to lidská společnost z pohledu vesmíru, je to jenom mýdlová bublina s nulovou hodnotou.

Naskenujete duši vysokoškoláka a zjistíte to, že tato duše nemá žádnou evoluční hodnotu, vše je zde jenom hra o to, co potřebujeme a tato hra je podle pravidel co určuje organizace nebo situace. Tak jako je zde test inteligence tak můžeme logicky i vytvořit test hodnoty člověka, vše se zde hodnotí pomocí porovnávání, mnozí pitomci řeknou že člověk přeci není zboží, u kterého se stanovuje tržní hodnota. Člověk, který žije trvale mnoho generací mimo konzumní společnost není zbožím, pokud ale člověk žije trvale v konzumní společnosti tak se z něj automaticky stává zboží na trhu práce.

Hodnota člověka na trhu práce je nejvíce závislá na tom, jak vysoko je zde člověk postavený, v minulosti se vysoké mocenské postavení dědilo mnoho generací a dneska se zase dědí bohatství, které zajišťuje vysoké postavení. Z dálky může nehodnotný člověk vypadat jako hodnotný člověk, vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na to, že jsou andělé, čas má ale dost času na to, aby poznal hodnotu každého člověka z díla, které zde po sobě člověk zachoval.

Miliony zbytečně mrtvých lidí ve válce to je jenom statistika, když ale zemře prezident tak je to najednou tragédie, války v nahotě odhalují to, že v přelidněné společnosti, mají velikou hodnotu jenom prezidenti a celebrity, ostatní lidé jsou jenom nuly s nulovou hodnotou. Reklama zde existovala už před vznikem naší konzumní civilizace v přirozené formě, lidi jenom tuto přirozenou formu reklamy optimalizovali pro konzumní civilizaci. Reklama je založená na tom že z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Z dálky může vypadat čert jako anděl, vše je zde jenom hra, ve které chce každý parazit egoisticky vyhrát a je mu jedno že jeho soupeř prohraje. Nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný jenom díky nedostatku pro ty, co jsou dole, rovnost je zde jenom v tom, že je zde každý egoistický parazit dočasně. 

Politika je reklama na ekonomické a sociální zázraky po volbách, náboženství je reklama na ráj po smrti pro věřící, školství je reklama na to že vám vysoké vzdělání umožní lepší život atd. reklamu najdeme i tam kde bychom jí vůbec nečekali! Většina lidí na světě klame i sebe a následkem je logicky stres a deprese, každý problém má i svoji příčinu, co je příčinou toho, že z nás reklama udělala pitomé ubožáky? Civilizace je o náhražkách, a tak lež nahradila pravdu, peníze nahradili lásku, zdraví nahradili drogy a léky atd. komu není rady tomu není pomoci, současná pandemie je jenom veliký obchod s drahými léky, na kterém vydělají jenom anonymní nadnárodní korporace, podle hesla, peníze nesmrdí.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to zde každý udělá takové to i má, zde se dostáváme k manipulaci, jak optimálně se vším manipulovat, aby nám všem bylo lépe? Manipulování je jako šachová hra, pro šachovou hru zde musí být znalost pravidel a inteligence, většina těch, co nám egoisticky vládnou neznají logická pravidla a nejsou inteligentní, následkem jsou amatérské chyby, ryba smrdí od pitomé hlavy. Adolf Hitler je klasickou ukázkou totality s diktátorem který napáchal mnoho ekonomických škod a mnoho miliónů lidí zde i zbytečně zemřelo. 

Vše jde dneska optimalizovat a naprogramovat, proč by zde za krátkou dobu nemohl být robot prezident který bude vyznamenávat roboty, představte si stát kde místo politiků a byrokratů zde jsou jenom roboti, podívejme se do továren, jak se zde vše optimalizuje a nasazují se zde roboti, stroje na práci a počítače na myšlení, to je naše budoucnost, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak dostanou roboty a budou spokojení, takto konečně skončí konzumní očistec, založený na tom, že ti co jsou nahoře parazitují egoisticky na těch co jsou dole.

Známe realitu jenom povrchně a pokud něčemu v realitě nerozumíme tak to považujeme za chybu, vše zde je jenom dočasný proces a smrt to je konec procesu, někdo žije dlouho a jiný zase žije krátce, neřešte to, co stejně nevyřešíte! Člověk se snaží mnoho tisíciletí mít zde vše pod kontrolou, ale to je jenom marnost, můžeme mít pod kontrolou jenom to co je na povrchu a nedokážeme už mít pod kontrolou to co je pod povrchem. Realita není ideální pro člověka, a tak člověk vytváří; pohádky, mytologie, pověry, náboženství, politiku, umění, vědu, drogy, módu, reklamu atd.

Války a pandemie v nahotě odhalují to, že jsme pitomci, co dělají jednu pitomost za druhou, čas má dost času na to, aby nám nastavil zrcadlo a řekl nám pravdu o tom, že jsme naivní pitomci. Nejsou zdroje tak se vše zastaví, zdrojem je pro lidi; peníze, moc, výhody, jistoty, popularita, informace, programy, elektřina, voda, jídlo, práce, benzín atd. v současnosti díky pandemii je mnoho lidí násilně odříznuto od zdrojů, a tak mají z toho deprese a stres, miliony zbytečně mrtvých to je pro elitu jenom statistika, pokud ale umře stářím v nemocnici prezident, tak je to najednou tragédie a státní smutek se najednou vyhlašuje.

Život to je hra a boj o potřebné zdroje, je to jako ve sportu, kde se sportovci rozdělují na ligy. Podívejme se na děti, které byli odchovány zvířaty a zde je jasný důkaz toho, že každý od narození potřebuje zdroje, aby z něj byl úspěšný člověk. Hodnotu má to, co potřebujeme a je toho nedostatek, jakmile je něčeho nadbytek, tak to ztratí hodnotu díky inflaci. Ano, informací a programů je zde jako sraček, proč je zde všude nadbytek informací a programů?

Příčinou je zavedení gramotnosti, a to že je zde televize a internet. Lidi, co žijí daleko od civilizace a nemají tak k dispozici televizi a internet, mají nedostatek informací a programů. Každý problém má jistě svoji příčinu, pokud je zde u něčeho nadbytek nebo nedostatek, tak příčinou jsou vždy chyby, lidi dělají chyby, protože nejsou dokonalí. Reklama se snaží vytvořit iluzi dokonalosti u; zboží, služeb, informací, programů atd. z dálky vše vypadá lépe než z blízka! 

Politika je reklama na politické zázraky, náboženství je reklama na náboženské zázraky, ekonomika je reklama na ekonomické zázraky atd. reklama nás klame od narození do smrti, vždy se ptej na to, kdo má z ubohé reklamy největší užitek. Krize, války, revoluce, pandemie atd. to vše nám v nahotě odhaluje to, že nadbytek pro ty, co jsou nahoře je založen na nedostatku pro ty, co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, dogmatismus atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom pokrytecký egoismus!

Z dálky vypadá čert jako anděl o tom je reklama, v konzumním očistci nejsou andělé! Čiň čertu dobře a on se ti za to pekelným očistcem odmění, dobrotu si musí každý zasloužit! Používáme smysli abychom díky tomu mohli zde existovat, mozek pracuje se surovými daty, které získává ze smyslů a tato surová data převádí do informací a programů, je to podobné digitálnímu fotografování, kdy musí fotoaparát zpracovat procesorem surová data a vytvořit tak digitální obraz který my spatřujeme.

Tím že se surová data podle programu zpracují tak dochází ke vzniku iluzí, které vytvářejí programy, navíc všechna surová data, které smysly získávají jsou povrchní, nemůžeme pomocí smyslů vnímat to, co je pod povrchem, a tak jsme často oklamání. Je to jako s drahým mobilním telefonem, který nejde rozebrat, a tak my nevíme co je uvnitř mobilního telefonu, to ví jenom výrobce nebo opravna telefonů. Mnohé systémy jsou zase velmi malé, a tak je nevidíme jde třeba o viry a mikroorganismy, vím to, že nic nevím o světě, ve kterém existuji jako člověk.

Staré filmy a staré knihy nám ukazují to, že jsme v minulosti dělali mnoho chyb a mysleli si naivně že nechybujeme. Představme si rok 3000 kdy si v muzeu prohlížíme informace o roce 2021, budeme logicky považovat lidi v minulosti za hlupáky a chudáky co považovali iluze za skutečnost. Pitomci bloudí od narození do smrti v existenčním bludišti a teprve smrt ukončí jejich bloudění a marné hledání východu z bludiště. Mnohdy je zde i snaha pitomcům pomoci, aby tak mohli najít východ z existenčního bludiště, jenže pitomci pomoc odmítnou, komu není rady tomu už není pomoci.

Reklama dělá z lidí pitomce pomocí dezinformací, pravda je před lidmi dobře utajená, protože člověk, který zná čistou pravdu je pro konzumní očistec velikým nebezpečím. Pravdu lze nalézt pomocí kauzality a duality, ten, kdo nalezl čistou pravdu jistě ví, že stvořitelem všeho v nás a okolo nás jsou informace, není zde žádný subjektivní bůh, který by vše stvořil a dokázal dělat zázraky, boha si pitomci vymysleli, aby tak mohli snadno z konkurentů udělat věřící pitomce. 

Náboženství je reklama na zázraky po smrti, politika je reklama na zázraky po volbách, reklama slibuje zázraky po zakoupení zboží nebo služby, smlouvy slibují zázraky po uzavření smlouvy atd. sliby se slibují a blázni se dočasně radují, než jim dojde to, že jsou blázni. Války, revoluce, konflikty, krize, pandemie atd. to vše je následek naší pitomosti, vše, co dáváme to i nazpět dostáváme. Jak si to každý udělá takové to i má, jablko nepadne daleko od stromu! Svět nezmění k lepšímu ti, co zde díky protekci zde mají; výhody, jistoty, moc, bohatství, popularitu atd. svět změní k lepšímu jenom vynálezy a moudrost.

Každý je tím, jaké má prioritní závislosti, pokud někdo má pitomé závislosti, tak je to logicky pitomec! Toužení je soužení, jedna věc je něco chtít a druhá věc je to mít. Podívejme se na ideologie, které stvořilo naše toužení, realita nebude pro lidi nikdy ve všem ideální, člověk je mnohým pevně limitován po celý život a tím je i většinu dán jeho osud, jablko nepadne daleko od stromu, a tak děti většinou pokračují v díle rodičů. Ideologie to je; pohádka, mytologie, pověry, symboly, rituály, fetiše, drogy, reklama, móda, umění, školství, politika, filosofie, ekonomika, sekty, hnutí, náboženství atd.

Napětí mezi protiklady je zde zdrojem energie, a tak se zde vše podle programů pohybuje. Život to je naprogramovaný evoluční dočasný proces a po smrti zde už nic není, smrt je konec hry, která se hrála podle pravidel, co určila organizace nebo situace. Nikdo není pánem svého těla a svého mozku, kdo je tvým pravým pánem, který s tebou jako s loutkou manipuluje, od narození do smrti? Tvým pravým pánem jsou závislosti, protože pokud existenční závislosti neuspokojíš, tak onemocníš a zemřeš. Závislosti jsou jako elektřina pro notebook, krátkou dobu může notebook fungovat na akumulátor a potom se vypne, stejně tak i bez peněz můžeme fungovat jenom krátkou dobu z úspor a potom se z nás stanou bezdomovci. 

Pro člověka je nejdůležitější doba od narození do 15 let, tato doba určuje pevně osud člověka, podívejme se na lidské děti, co odchovali divoká zvířata, těmto lidem už nelze pomoci tělesně ani psychicky. Člověk se nejvíce liší od zvířat tím, že dobře pečuje o svoje děti, kultury, kde je špatná péče o děti jsou chudé a zaostalé, takovou kulturou je třeba Indie, kde je mnoho velikých problémů s hloupými a línými zaměstnanci. Žijeme v době průkazů a kontroly, existuje dokonce i průkaz na použití nákladního výtahu v metru. Často slyším, já jsem myslel, a tak jsem udělal chybu. Nedávno jsem dal úřednici ve věku asi 40 let občanský průkaz, aby moje přímení dala do počítače a ona to příjmení napsala chybně a vynechala zde jedno písmeno, lidi dělají chyby, o chybách v; operačních systémech, programech, databázích, politice, náboženství, reklamě, školství atd. už nikdo nepochybuje!

Nový EU průkaz na používání myšlení by zde byl od 15 let do 65 let a tento průkaz by platil v EU jeden rok, a tak by se musel každý rok obnovovat. Pokud by někdo v EU myslel a neměl by na myšlení platný průkaz, tak by zaplatil velikou pokutu, něco jako je tomu u řidičů na silnici. Pokud má neandrtálec problém, se kterým si neví rady tak jej řeší násilím, nejhorší je srážka s neandrtálcem, kůň je nebezpečný zezadu, býk je nebezpečný zepředu, neandrtálec je nebezpečný ze všech stran. Největším problémem je, pokud neandrtálec s titulem zde získá díky protekci velikou moc, a tak on násilím, řeší problémy, se kterými si neví rady, protože je neandrtálec. 

Války a pandemie v nahotě odhalují to, že nám všude mnoho tisíciletí vládnou jenom neandrtálci. Problém s příživníky z Indie, co se nechtějí přizpůsobit konzumní společnosti, je problém s neandrtálci, co nemají vysoké vzdělání a umí jenom chytře parazitovat na sociálním systému. Pandemie je trestem za to že jsme dosud nedokázali optimálně vyřešit problém s neandrtálci v naší společnosti. Naštěstí už brzo zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, neandrtálci se odsunou z civilizace do rezervací, zavedou se testy v nemocnici na kvalitu lidí a nekvalitní genetický materiál se odsune do rezervací, dobrotu si bude muset zde každý zasloužit, společnost nemůže být sociálním ústavem pro neandrtálce.

Někdo věří na osud a jiný na osud nevěří, jak je to vlastně s naším osudem? Z 90 % je naše budoucnost utvářená naším osudem a my nemůžeme s tím nic učinit, změnit můžeme jenom 10 % naší budoucnosti, za předpokladu že žijeme ve společnosti, co není chudá a zaostalá, v chudých a zaostalých společnostech je náš osud určen na 99 %. Logicky zde platí přímá úměrnost v tom, že čím více je společnost chudá a zaostalá tím méně zde lze změnit svůj osud. Mnozí si myslí že svůj osud změní tím, že se přestěhují z chudé společnosti do bohaté společnosti, jenže bohatá společnost nestojí o ekonomické přistěhovalce a odmítá se o ně ekonomicky postarat.

Vše prochází evolučním vývojem, a tak prošla evolučním vývojem i buržoazie, jenže nemoc a bohatství nikdo dlouho nedokáže utajit, bohatství je rakovinou politiky a ekonomiky. Každé bohatství je založeno na bídě, tak jako moc je založena na bezmocnosti, rovnost a svoboda je utopie tam kde existují daně, daně jsou moderní okovy, které z dělnické třídy dělají ekonomické otroky. Práce za ubohou mzdu to je ekonomické otroctví, navíc přichází všude období veliké nezaměstnanosti a vrcholem všeho utrpení dělnické třídy je pandemie.

Následkem je logicky potrat nebo antikoncepce, protože ekonomičtí otroci nechtějí, aby jejich děti byli ekonomickými otroky, výjimkou zde jsou příživníci z Indie, co se odmítají přizpůsobit konzumnímu otroctví ve vyspělé civilizaci. Moje hra a moje pravidla, o tom je moderní buržoazie, co na nás egoisticky parazituje, ten, kdo odmítne přistoupit na egoistická pravidla hry musí počítat s trestem, co je dovoleno mocné buržoazii to je zakázáno bezmocné dělnické třídě. Řešením je zde zavést globálně GVKB čipy do pitomé hlavy, pro nikoho nebudou výjimky nebo imunita, takto zde skončí buržoazie, co na nás egoisticky parazituje, konečně zde bude rovnost a svoboda pro všechny na věčné GVKB časy, na práci stroje na myšlení umělá inteligence o tom naše budoucnost je.

Vše, co žije, to i pracuje, otázkou je jaký je užitek z práce? Práce, ze které není žádný užitek je zde všude nadbytek a o takovou práci nikdo nestojí. Zde se dostáváme k parazitování mocných na bezmocných, nadbytek pro mocné, je založen na nedostatku pro bezmocné. Parazitování na rostlinách a hospodářských zvířatech nese dneska většinou malý nejistý zisk, veliký jistý zisk přináší parazitování na lidech, z lidí se tak stávají moderní hospodářská zvířata, na kterých parazitují mocní pastýři. Žijeme v konzumní totalitě, všude kde jsou daně tam je i konzumní totalita. Podívejme se na to že státy a zaměstnanci mají veliké dluhy, často dochází k tomu že stát nebo zaměstnanec nemůže splácet veliké dluhy, každý problém má jistě svoji příčinu, tou příčinou je parazitování mocných na bezmocných. 

Mocní využívají reklamu k tomu, aby ona klamala od narození do smrti bezmocné, podívejme se na vysoké daně a vysokou inflaci, příčinou je zde parazitování mocných na bezmocných, z lidí se takto stávají ovce a elita to jsou pastýři. Kolik lidí vlastně svojí prací v EU vytváří skutečné ekonomické hodnoty? Pouze 15 % lidí v EU, svojí prací vytváří skutečné hodnoty, přitom tato skupina lidí je na tom ekonomicky zle, protože dobře jsou na tom jenom ti, co mají zde moc a výhody. Jedinou možností, jak eliminovat konzumní totality je dát všem lidem do hlavy GVKB čip který pitomý mozek odřízne od reality a mozek bude tak existovat jenom ve virtuální GVKB realitě, takto pravda a láska, zvítězí globálně nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy.