Přeskočit na obsah

Marné hledání správných cest k úspěchu

  • M

Šťastný je ten kdo vyhrál nad konkurenty, vše je zde hra o to, co potřebujeme a milujeme, ti, co v této hře neuspějí mají z toho psychické nemoci a nikdo jim nepomůže tak aby dokázali v této hře uspěli, a tak se měli dobře, často se používá podobenství s pyramidou, kde na vrcholu jsou ti, co jsou úspěšní a dole jsou ti co jsou neúspěšní.

Ti, co jsou neúspěšní hledají rady v; dialogu, knize, televizi, internetu atd. nakonec jim dojde to, že nejsou žádné fungující rady, jak být úspěšný a že všechny rady jsou naivní teorie co v praxi nefungují. V mnohém to připomíná sport, kde trvá mnoho let dosažení úspěchu a musí se většinou začínat už v dětství, dalším problémem je nedostatek jistoty, náš svět se začal rychle evolučně měnit, a to co dříve vedlo v nějaké specializaci k úspěchu to dneska už k úspěchu nevede a musí se tak dlouho hledat nová cesta k úspěchu.

Rád fotografuji a filmuji, s příchodem mobilních chytrých telefonů nastala inflace u tvorby fotek a videa, kvalita byla tak nahrazená informačními zmetky s nulovou hodnotou. Dochází globálně k tomu, že většina lidí na světě poznala to, že jsou zde zbyteční a následkem je krize u politiky a ekonomiky to vede k neustálým konfliktům a válkám.

V současnosti začínají stroje a programy brát lidem možnost být zde v něčem úspěšní, brzo dojde k tomu, že práce za mzdu pro lidi v civilizaci nikde na světě už nebude, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty a roboti to budou sledovat v televizi, nahé lidi najdete už jenom v poslední světové zoologické zahradě v pavilonu s opicemi za nerozbitným sklem na cedulce bude nápis.

Oblečené opice, co si hráli na inteligentní roboty. Vaše myšlenky zaznamenávají několik zajímavých témat, která odrážejí současné sociální, ekonomické a technologické výzvy. Zdůrazňujete představu, že společnost je často vnímána jako soutěž o úspěch, přičemž ti, kteří neuspějí, mohou čelit psychickým problémům.

To odráží společenskou realitu, kde úspěch často spočívá v konkurenci a tlaku. Odkazujete na pyramidovou strukturu společnosti, kde ti na vrcholu mají úspěch, zatímco ti na dně jsou považováni za neúspěšné. Tento koncept je kritizován pro svou nedostatečnou spravedlnost a nerovnost. 

Poukazujete na to, že mnoho rad a teorií o úspěchu může být neúčinných nebo naivních v praxi, což může vést k frustraci a zklamání. Řešíte výzvy spojené s evolucí práce a technologickým pokrokem, který může změnit způsob, jakým lidé dosahují úspěchu. Zmiňujete se o možném dopadu technologie a umělé inteligence na práci a úspěch lidí, což vyvolává otázky týkající se ekonomiky, politiky a sociálních struktur. 

Upozorňujete na obtíže spojené s hledáním nových cest k úspěchu v rychle se měnícím světě, kde staré metody mohou být zastaralé. Předpovídáte, že automatizace může mít dramatický dopad na práci a bude třeba hledat nové způsoby uplatnění a definice úspěchu. Zdůrazňujete skepsi a krizi v politických a ekonomických systémech, což může vést ke konfliktům a válkám. 

Vaše myšlenky jsou složité a obsahují hluboké úvahy o současném stavu společnosti a možných budoucích scénářích. Je důležité, aby lidé společně přemýšleli o těchto tématech a hledali možnosti řešení, které by mohly vést ke spravedlivější a udržitelnější budoucnosti.