Přeskočit na obsah

Jsme klamáni více než si uvědomujeme pomocí dogmatické propagandy a cenzury

  • J

Vše, co je zde loutkou, kterou ovládají hříšné závislosti to je i hříšné, stvořitelem života jsou hříšné závislosti, svaté je proto jenom to, co je mrtvé, a tak to nemá žádné hříšné závislosti. Všechny populární kulty, které jako hříšníci milujeme, to jsou jenom mrtvé modly a symboly!

Podívejme se na počítač z pohledu závislostí, vypneme počítač na rok a za rok jej zapneme a on funguje, protože zde nejsou žádné hříšné závislosti, stejné je to i s knihami které mohou být v knihovně mnoho let a pořád fungují bez problémů. Máme ve spánku sny, proto aby se naše myšlení nevypnulo, protože by bylo obtížné myšlení zase při probuzení zapnout, mnohdy si myslíme že jsme sny vůbec neměli, protože jsme je při probuzení okamžitě zapomněli.

Svaté knihy to jsou pohádky po pitomce, čím více je v nějakém času a prostoru pitomců tím více je tam i víry v pitomosti, a tak pitomci chodí do; synagogy, mešity, kostela, chrámu atd. moderní doba nahradila svaté chrámy za virtuální digitální sociální sítě, problémem všech sociálních sítí jsou pitomci, co zahlcují sociální sítě pitomostmi.

Z toho všeho je jasné, abychom mohli proměnit všechny lidi na svaté tak budeme muset vydat zákon, že každý bude muset mít na internetu stránku kde budou o něm uloženy všechny informace a kontakty, po vytvoření a optimalizaci stránky se hříšník v krematoriu eliminuje a tím se stane konečně svatým, nejsou na světě už živí hříšníci, tak zde není ani konzumní pekelný očistec, místo lidí zde budou na věčné časy jenom autonomní roboti a umělá inteligence.

Veliké ryby požírají malé ryby, o tom je realita, ve které žijeme a tak; Microsoft, Google, Facebook, Apple, Intel, AMD atd. jsou velkými rybami ve světě informační technologie, jakýkoli odpor konzumentů je marný, budete všichni už brzo naskenováni a vaše genetická hříšná těla se v krematoriu eliminují, stanou se z vás všech inteligentní programy ve virtuální realitě.

Na fyzickou práci budou už jenom; stroje, roboti, programy atd. bude to globální restartování konzumního systému a po tomto restartu zde bude digitální konzumní systém ve které se nelže a nekrade! Pro nikoho na světě nebude imunita nebo výjimka, nebude ani možnost zbaběle utéci z civilizace, aby se někdo vyhnul eliminování svého hříšného těla.

Složíte evoluční zkoušky a postoupíte evolučně nahoru, zájem evoluce je nad zájem subjektů a objektů, vše je zde o tom že po akci je zde reakce a napětí mezi protiklady je zdrojem energie v nás a okolo nás. Nejprve jsme si vymysleli boha a kouzelníky, potom jsme začali vymýšlet kultury a civilizace, dneska přichází digitální globální doba, kdy vymyslíme virtuální realitu, která nahradí kulturu a civilizaci, vše je zde evolučně dočasně!

Tak jako mobilní telefony s operačním systémem nastartovali digitalizaci, tak virtuální realita nastartuje evoluční proces, který začne rychle nahrazovat staré za nové, skončí období, ve kterém zde všemu kralovala lež a nenávist a přijde nové období kdy zde bude všemu kralovat pravda a láska, z čertů se tak začnou stávat andělé co nelžou a nekradou. Už nebudeme potřebovat prezidenty a celebrity, protože v ráji je emancipace. Naše vesmírná GVKB loď opustila při startu peklo a za mnoho století se vrátí zpět na místo startu a místo pekla zde bude ráj.

Vše zde jsou jenom body, mezi kterými je vzdálenost, malá vzdálenost vytváří výhody a veliká vzdálenost vytváří nevýhody, jeden bod může být propojen s mnoha body a některé body jsou mu blízké a jiné body jsou mu vzdálené, vše to je evoluční experiment, který je zde díky příčině a následku. Hodnota každého bodu je následkem toho, kolik má blízkých bodů, se kterými profesionálně dlouhodobě spolupracuje.

Tím bodem může být; atom, buňka, virus, rostlina, zvíře, hmyz, člověk, robot, inteligence, program, informace, organizace, stát, planeta, slunce, GVKB, vesmírná loď atd. napíšete něco na internet a vaše subjektivní informace se stane novým informačním bodem na internetu a záleží na tom kolik bude mít tato informace blízkých bodů o tom je návštěvnost na internetu, podobně to funguje v; umění, náboženství, politice, propagandě, ekonomice, vědě, technice, rodině atd.

Mnoho bodů, co jsou nám vzdálené se snaží vytvořit iluzi toho, že jsou nám blízké, tak to funguje na internetové sociální síti nebo v politice, jsme klamáni od narození do smrti více než si uvědomujeme. To, co je nám blízké, to nám v nouzi pomůže o tom to je, že vše je zde jenom o pokryteckém egoismu, není zde socialismus nebo kapitalismus, je zde mnoho tisíciletí všude jenom byrokratický centralismus!

Naše vesmírná loď GVKB která letí z pekla do ráje je vám mnoho vzdálená, protože jste čerti, co žijí v pekle a vaše naděje na to že se dostanete do ráje je nulová, a tak váš život v pekle nemá optimální koncepci, proto používáte antikoncepci a potraty. Komu není rady tomu není ani pomoci, pokud se čert podívá do zrcadla tak logicky v zrcadle spatří čerta, každý se narodí jako anděl a jakmile se naučí lhát a krást tak se z něj stane čert, komu není rady tomu není pomoci.

Nainstaloval jsem si na 15 let starý notebook MX Linux a zjistil jsem že výkon bohatě stačí na běžné používání počítače. Kupovat si dneska drahý notebook to jsou peníze vyhozené z okna! Ideálním řešením je malý počítač a tento počítač připojíte kabelem k televizi. Pokud vás nebude už přitahovat internet tak zapnete televizi. Můžete televizi přišroubovat na stěnu a používat bezdrátovou klávesnici a bezdrátovou myš.

Mnoho mladých lidí miluje počítačové hry a sociální sítě na internetu, je to stejná závislost jako závislost na drogách, život je o tom, jaké máme závislosti a závislosti určují do čeho budeme investovat čas a peníze. Vnímám lidské závislosti jako investici na burze, to, co je na burze dneska dobrá investice to může být zítra špatná investice vše se rychle mění a jistota je zde jenom ve smrti a o takovou jistotu nikdo nestojí.

Představme si, že by zde byla možnost snadno a rychle poznat každého člověka do hloubky, jak by vypadali naše vztahy? Ten druhý by pro nás ztratil hodnotu, protože by si už nemohl hrát pokrytecky na to co ve skutečnosti není! Vše je zde založeno na egoistickém pokrytectví, kdy si čerti hrají na to, že jsou andělé!

Podívejme se z blízka na prezidenta a zjistíme že je to ubohá stará nemocná loutka kterou ovládají ubohé závislosti, jsme klamáni více než si uvědomujeme pomocí dogmatické propagandy a cenzury. Vše je zde jenom o tom že dobrota je žebrota, pokud se člověk chce mít dobře tak musí být k druhým zlý a k sobě dobrý, bylo a bude, hříšník je vždy ten druhý!

Ideálním řešením je vytvořit anonymní společnost ve které každý člověk byl naskenován a jeho genetické tělo bylo v krematoriu eliminováno, a tak nový člověk bude existovat jako anonymní číslo jenom ve virtuální realitě, budeme znát jenom profesionální práci a nebudeme se už snažit si hrát na to co nejsme, tak zde skončí konzumní peklo a vznikne zde virtuální ráj kde se nelže a nekrade.