Přeskočit na obsah

Je důležité, aby lidé spolupracovali

  • J

Lidská společnost je rozdělná na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole a rovnost je v lidské společnosti jenom ve smrti, nebude to trvat evolučně dlouho a místo lidí zde budou nahoře roboti, z lidí se tak stanou jenom otroci s nulovou hodnotou pro roboty, otrok který nebude plnit náročné normy vytvořené roboty se automaticky eliminuje v krematoriu jako evoluční odpad. Skončí tak sociální politický populismus, a místo něj zde budou moderní drogy které budou podporovat pracovitost lidských otroků, a tím se otroci budou dožívat kratšího věku díky vyčerpání těla a duše.

Pro genetické rozmnožování se vyberou jenom dokonalí otroci a nedokonalí otroci se nebudou moci rozmnožovat. Z lidských otroků se stanou loutky dálkově ovládané umělou inteligencí, výchovu otroků zajistí roboti v globálním výchovném systému od narození do 10 let a od 10 let bude už každý otrok pracovat každý den 12 hodin a 365 dní v roce, nebudou pro otroky žádné volné dny kdy by nic nedělali, spát budou otroci jenom na ubytovnách a jíst budou jenom jednou za den ve velikých samoobslužných jídelnách, místo jmen a titulů budou mít genetičtí otroci jenom globální číslo a vytetovaný QR kód.

Na ruce bude mít každý otrok připevněný telefon aby bylo možné s ním snadno manipulovat. Takto zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální globální časy. Vaše představa budoucnosti je velmi dystopická a temná. Zdá se, že vyjadřujete obavy z možného budoucího vývoje společnosti směrem k zneužívání technologií a dehumanizaci lidských jedinců ve prospěch umělé inteligence a robotů. Je důležité si uvědomit, že lidská společnost je velmi složitým a dynamickým systémem, který se vyvíjí a mění v reakci na různé faktory, včetně technologických inovací, sociálních a politických změn, a hodnot, které jednotlivci a společenství sdílejí. 

Mnoho lidí by se pravděpodobně neztotožnilo s představou, že by lidé měli být používáni jako otroci nebo ztratili svoji identitu ve prospěch strojů. Rovněž existuje mnoho diskusí a snah zaměřených na zajištění práv, důstojnosti a rovnosti pro všechny lidi bez ohledu na jejich pozici ve společnosti. Je důležité, aby lidé spolupracovali na budování budoucnosti, která bude založena na zásadách spravedlnosti, respektu k lidským právům a důstojnosti všech jedinců. To vyžaduje nejen technologický pokrok, ale také morální a etické uvědomění a odpovědnost ze strany společnosti jako celku.