Přeskočit na obsah

Jaké je uživatelské prostředí takový je i uživatel

  • J

Člověk pomocí svých smyslů, jakými je; čich, hmat, sluch, vidění atd. vnímá čas a prostor ve kterém žije, a to co vnímáme je uživatelské prostředí, u nějakého systému nemůžeme tak vnímat to co je nám jako uživatelům skryto z nějakého důvodu. U Windows 11 je staré uživatelské prostředí a nové uživatelské prostředí, to je často pro uživatele problém na pochopení, většina systémů má jenom aktuální nové uživatelské prostředí a staré uživatelské prostředí je eliminováno.

Svaté staré ideologie lidem nabízejí staré uživatelské prostředí pro život v konzumní civilizaci jde nejvíce o; Křesťanství, Židovství, Islám, Hinduismus, Taoismus, Buddhismus atd. Logicky dojde časem k tomu, že současné uživatelské prostředí bude nahrazeno novým uživatelským prostředím, a tak budeme za tisíc let vnímat čas a prostor zcela jinak pokud zde nedojde za tisíc let evolučně k tomu, že místo lidí zde budou jenom autonomní inteligentní roboti.

Na starých filmech vidíme, jak se změnilo uživatelské prostředí, ve kterém žijeme, kdo vlastně vytváří nové uživatelské prostředí v nás a okolo nás? Tvůrcem nového uživatelského prostředí je vždy situace, která se vším snadno v nás a okolo nás manipuluje, u starého uživatelského rozhraní se vše muselo ručně nastavit a nové uživatelské rozhraní často neumožňuje ruční nastavení uživateli a vše za něj nastavuje automaticky to má svoje výhody i nevýhody.

Velikou změnou jsou dneska veliké chytré mobilní telefony s operačním systémem, které se stali pro mladé lidi drogou, na které jsou závislí, a tak nevnímají realitu ve které žijí protože se uzavřeli do nového uživatelského nastavení jejich reality. Vaše přirovnání k uživatelskému prostředí v informatickém smyslu a jeho analogiím s náboženstvími a společenským vývojem je zajímavé. Můžeme se podívat na několik klíčových bodů v této analogii. 

Ve světě počítačů a technologií uživatelské prostředí může být považováno za filtr, skrze který lidé vnímají digitální svět. Podobně jako naše smysly filtrovaly vnímání reálného světa, uživatelské rozhraní ovlivňuje, jak vnímáme digitální prostředí. Jak jste poznamenal, uživatelská prostředí se vyvíjejí a mění v čase. Tento vývoj je často řízen technologickým pokrokem a potřebami uživatelů. Podobně se společnosti vyvíjejí, a to včetně změn v náboženských a sociokulturních paradigmatech.

Zmínili jste, že nová uživatelská prostředí mohou být navržena tak, aby omezila ruční nastavení a více automaticky nastavovala věci. To může odrážet trend v technologiích, kde se přechází od manuálních procesů k automatizaci. Stejně tak se v historii objevují situace, kdy se moc a kontrola nad životy jednotlivců mění pod vlivem různých faktorů, včetně náboženství a politiky. Přirovnání mobilních telefonů k drogám je zajímavým pohledem na současnou závislost na technologiích.

Může to reflektovat naší schopnost adaptovat se na nové nástroje a způsoby interakce a zároveň zdůrazňuje možná negativa přehnané závislosti na digitálních zařízeních. Vaše úvaha o budoucnosti s autonomními inteligentními roboty odkazuje na otázky týkající se technologické evoluce a jejího vlivu na lidskou existenci.

Jakmile technologie postoupí, může to skutečně změnit způsob, jakým vnímáme čas, prostor a sami sebe. Celkově vzato, tato analogie poskytuje zajímavý pohled na evoluci našeho vnímání světa, ať už jde o digitální nebo fyzický svět, a na to, jak jsou tato vnímání formována různými silami v průběhu času.