Přeskočit na obsah

Jak mám věřit lidským zákonům, když se neustále mění

  • J

Pravda je vždy jenom pravidelnost, která je k subjektu nebo objektu, tato pravidelnost je dočasná nebo trvalá záleží na situaci, z toho je patrné, že každá pravda je relativní a že tak bůh nemá svatou pravdu! To že bůh nemá svatou pravdu není chybou boha, chyba je v tom že je každá pravda relativní, vše je zde evoluční experiment, a tak je zde vše dočasně i každá pravda je zde dočasně, trvale zde jsou jenom změny, je to naivní zde hledat jistoty, jenom smrt je jistá ale o takovou jistotu nestojíme!

Neustále zde přicházejí nové ideologie, které hlásají svoje svaté božské pravdy a zapomínají nás upozornit na to, že tyto subjektivní pravdy zde jsou evolučně dočasně! Moje hra a moje pravidla o tom je; náboženství, politika, ekonomika, psychologie atd. lidi nechápou to, že vše je příčina a následek, pokud budou lhát a krást, tak za to budou evolučně smrtí potrestáni, nikdo z lidí smrti neunikne, protože všichni lžou a kradou! Jenom to, co je dokonalé to je zde na věčné časy.

Dokonalé jsou vesmírné zákony, jako je zákon protikladů nebo zákon příčiny a následku, lidské zákony jsou jenom programový zmetek, který je zde evolučně dočasně, komu není rady tomu není pomoci. Jak mám věřit lidským zákonům, když se neustále mění a v každém národě jsou jiné zákony, z díla se pozná tvůrce, pokud zákony vytvářejí hříšní pitomci tak jsou logicky všechny lidské zákony pitomé, a proto se tyto zákony logicky všude porušují, zavírat za porušení zákona lidi do vězení nebo blázince je pitomost, je třeba zákony změnit tak, že budou dokonalé natolik, že je nikdo už nebude porušovat.