Přeskočit na obsah

Fotografie zachycuje krátký okamžik a film zachycuje dlouhý děj doplněný zvukem

  • F

Universalismus znamená, že hříšníci věří v možnost vymyslet na každou složitou situaci universálně platné svaté pravidlo. A pak je správné se tímto svatým pravidlem řídit, klasickou ukázkou jsou staré svaté systémy (Judaismus, Křesťanství, Islám, Hinduismus, Džinismus, Konfucianismus, Buddhismus, Taoismus, Zoroastrismus, Machiavelismus atd.), plné svatých informací pro věřící hříšníky. Vše, co je univerzální to je povrchní, a tak je lepší to co je profesionální, protože to, co je profesionální to není povrchní. Podívejme se na univerzální; teorie, pravidla, rituály, symboly, pověry, mytologie, předpisy, normy, zákony, informace, programy, moudrosti, zkušenosti atd. to vše je povrchní, a tak to v praxi selhává. Je to jako fotografovat mobilem nebo fotografovat zrcadlovkou. Zrcadlovka je drahá a složitá, proto většina lidí fotografuje mobilem, a to že je kvalita fotek z mobilu špatná to neřeší. Reklama klame zákazníky a tvrdí jim, že fotky z drahého mobilu jsou lepší než fotky ze zrcadlovky, proč z nás dělá reklama hlupáky a chudáky? Je to celé o parazitování těch, co jsou nahoře na těch, co jsou dole, následkem je svět plný šílených hříšníků, co lžou a kradou.

Mezi trendy, které z této krize vzejdou, řadí například častější využívání hlasových příkazů, lepší online obchodování nebo vzestup elektronického sportu. Jak svět změní zkušenost s pandemií? Jaké trendy tedy svět očekává? Před několika lety si lidstvo teprve zvykalo na nový trend dotykové obrazovky u mobilních zařízení a obdivovalo všechny vlastnosti, které nabízí. Nyní s příchodem nemoci COVID 19, kdy se všichni lidé obávají přenosu viru z jakéhokoliv povrchu, se kterým budou v kontaktu, by mohl nastat odklon od dotykové technologie. Ve světě po pandemii se dá očekávat větší náklonnost k ovládání svého zařízení hlasem či gesty. Před propuknutím nákazy se rychle šířila obliba bezkontaktních plateb přes mobilní telefon nebo hodinky. Koronavirus zahnal konzumní svět do karantény, ve které se nyní musí izolovat a nacházet nové způsoby, jak dále pokračovat v práci a ve škole. Digitální technologie zajišťují konferenční hovory, virtuální vyučovací hodiny nebo i fyzické cvičení s lektorem přes obrazovku.

Ukazují se možnosti, které se do dnešních dní vůbec nevyužívaly nebo pouze velmi minimálně. Před dnešní krizí bylo naprosto běžné, že lidé cestovali do jiných zemí, jen aby obchodní či pracovní jednání mohli uskutečnit z očí do očí. Nyní se ukazuje, že schůze, porady i školní vyučování v digitálním prostředí mohou relativně bez problému zaskakovat za ta uskutečněná v tváří tvář. Možnosti dat při pandemii můžeme sledovat v přímém dění. Při příštích nákazách budeme moci využívat zkušenosti ze současné krize, protože již dnes mnoho států využívá digitální technologie k poražení nemoci. Mohou se lépe připravit systémy včasného varování, protože by mohly lépe hlásit a sledovat, která země vykazuje příznaky ohniska. Získaná data by se poté mohla využít k nalezení potenciálně nakažených lidí, jež mohli dále šířit nákazu. Mnoho bezpečnostních expertů nicméně před těmito opatřeními varuje a upozorňuje na značná rizika při jejich implementaci. Je třeba ošetřit, aby nedošlo ke zneužití dat, a zajistit jednotlivcům právo na soukromí.

Čím rychleji se vytvoří lék a vakcína na COVID 19, tím rychleji také skončí tato pandemie. Rozličné umělé inteligence nyní napínají své virtuální svaly a ukazují, že s jejich pomocí lze čas potřebný k výrobě léku a vakcíny velmi zkrátit, v některých případech se z měsíců stávají pouhé dny. Výpočetní síla neuronových sítí naznačuje jejich větší zapojení do procesu výroby nových léků nejen na COVID 19. Léčit se přes internet se dříve neslo spíše v duchu pejorativního označení. V minulosti bylo internetové prostředí devízou nejrůznějších šarlatánů a kvalitu informací nemohl nikdo zajistit. Avšak dnes z obavy nákazy zdravotníků se mnoho běžné lékařské práce přesouvá také do virtuální sféry. Maximálně se využívají konzultace po telefonu nebo přes videohovor, recepty se vydávají přes SMS zprávy. Někteří lékaři tento způsob využívali i před současnou krizí. Do budoucna se tedy dá očekávat snížení osobního kontaktu v nemocnicích i zdravotnických střediscích. Místo do čekárny před počítač. Ačkoliv mnoho podniků a firem již věřilo, že nalezly formuli pro online obchodování, COVID 19 prověřuje jejich online dovednosti v úplně nové škále. 

Téměř vše se nyní nakupuje pouze přes internet a ten, kdo neměl před krizí zajištěný online obchod, čelí obrovským finančním problémům. Ti, kdo již své služby nabízeli na internetu, jsou nyní pod obrovským tlakem extrémní poptávky, která nepolevuje. Nápor na online obchodníky si vyžádá zlepšení a zefektivnění logistických a doručovacích systémů. Roboti mají v nastalé situaci jednu nespornou výhodu, nemohou se nakazit. Je jedno, zda se roboti využívají k donáškám, ve zdravotnictví či v továrnách, nyní si společnosti uvědomují, jak důležitou roli mohou roboti hrát v budoucím světě po COVID 19. Co dnes může proběhnout ve virtuálním světě, zde proběhne, a to včetně oper, divadel a například vědeckých debat. I když nejspíše digitální události nenahradí ty v reálném životě, mají internetové sešlosti několik výhod. Kapacita virtuálního sálu je téměř neomezená oproti kapacitě haly v reálném životě.

Připojit se může kdokoliv z celého světa, aniž by musel překonat půl zeměkoule. Fanoušci všech tradičních sportů se potýkají s nevídaným problémem, nic se totiž nekoná. Avšak to neplatí pro zápasy ve virtuální podobě. Většina sportů dnes existuje jako počítačové hry, a lze tak simulovat jejich zápasy, ale herní průmysl se samozřejmě nezastavil pouze u reálných sportů a vytváří naprosto nové koncepty sledování sportovních výkonů. Základem funkčnosti složitého systému je opravovat a nahrazovat, pokud nefunguje optimálně opravování a nahrazování tak se složitý systém zhroutí a je jedno, jestli je tím složitým systémem; operační systém, redakční systém, internetové vyhledávače, politika, ekonomika, náboženství, hnutí, unie, kultura, centralizace, byrokracie, školství, doprava, stavebnictví, podnikání, obchod, rodina atd. Vše se neustále přizpůsobuje situaci a následkem změn jsou chyby které se musí opravit nebo se zde musí něco nahradit, když to nejde opravit. Co je příčinou toho, že se ve složitém systému zapomnělo na opravování a nahrazování toho co je chybné.

Příčinou je vždy špína, všimnul jsem si ve statistikách toho, že dlouhověkost je tam kde je čistota fyzická a psychická, naopak tam kde je špína tam není dlouhověkost. Pandemie vznikají tam kde je špína, naučili jsme se tomu, jak eliminovat fyzickou špínu a budeme se muset naučit nově tomu, jak eliminovat psychickou špínu. Za psychickou špínou je vždy naše ego, které myslí na to, jak parazitovat na tom co je nám cizí, protože dobrota je žebrota, to vede k pokrytectví a kariérismu, čím větší má člověk ego tím větším je i blbcem. Všude je snaha lidem přeprogramovat násilně mozek pomocí; reklamy, pohádek, filmů, počítačových her, sociálních sítí, politiky, náboženství, školství, rodiny, armády, organizace atd. je zde všude svatý princip, moje hra a moje pravidla, kdo chce s blázny v klidu žít ten musí i bláznem být. Podívejme se na nošení roušek, roušky přitom nikoho neochrání před tím, aby on onemocněl na Koronavirus, roušky slouží jenom k tomu že ten, kdo je nemocný nerozšiřuje Koronavirus do svého okolí, logicky roušky by měli nosit jenom ti, co mají v sobě Koronavirus.

Ten, kdo se chce ochránit před infekčním Koronavirem ten musí nosit speciální brýle, gumové rukavice, respirátor, jenže kvalitní respirátor je drahý a obtížně v Praze dostupný. Nejprve je třeba pochopit do hloubky co je to lidský život, víme, co je to život u rostlin a zvířat, život člověka se v mnohém liší od života zvířat, máme sice tělo, které funguje podobně jako tělo u zvířat, a tak se rozmnožujeme podobným způsobem, hlavní odlišnost člověka od zvířete je v tom že člověk umí mluvit a umí zvládnout složitou práci. Člověk vytvořil civilizaci založenou na tom, že zde jsou organizace, které slouží civilizaci, evoluce zde postupuje od jednoduchých organizací ke složitým organizacím. Lidská civilizace se vzdaluje od ekosystému, to lidem přináší výhody a nevýhody, je zde dneska snaha o to ovládat vše dálkově a minimalizovat osobní vztahy, dále je zde snaha dělat vše ve velkém, protože je to ekonomické. Proč chodit do divadla, když máme doma velikou televizi, proč se zdržovat vařením, když zde jsou; konzervy, mražené potraviny, polotovary.

Nemusíme pracně hledat informace v knihách nebo časopisech, můžeme použít internetový vyhledávač, vše je o tom, že staré nahrazuje rychle nové. Podívejme se třeba na filmové kamery, první kamery používali děrovaný film, potom přišli kamery na magnetofonové pásky a video kazety, dneska máme kamery na paměťové karty, v budoucnosti nebudou mít kamery paměťové karty a záznam se bude rovnou bezdrátově přenášet na internet ve velikém rozlišení. Nejde si nevšimnout toho, že se vše zrychluje, problémem je to že člověk je pomalý a nedokáže se přizpůsobit nové rychlé době, to řešíme tím, že zaměstnance nahrazujeme za stroje a programy, zde je možno realizovat práci velmi rychle s minimálními náklady. Následkem nasazení strojů a programů je logicky nedostatek práce pro lidi co nemají vysokou školu a neumí několik cizích jazyků. Mnoho lidí se živilo řízením aut, autobusů, vlaků, tramvají, lodí, letadel atd. to skončí, protože se zde na řízení použijí stroje a programy, je naivní si myslet, že se zánikem mnoha povolání, automaticky vzniknou nová povolání a lidi se jenom přeškolí.

S příchodem umělé inteligence nastane dominový globální efekt, kdy přijde většina vysokoškoláků o svoje dobré zaměstnání, bude to stejný šok, který se bude podobat současné pandemii covid-19, která globálně ochromila rychle naši kulturní konzumní civilizaci. Platíme si z daní drahé armády a neuvědomujeme si to, že nepřítel není jiný stát, ale nepřítelem je nezaměstnanost a tím bída a deprese. Zavede se pro lidi globálně trvale zákaz vycházení z domů a potraviny se budou lidem dovážet do jejich domů, ten, kdo poruší zákaz vycházení ten skončí automaticky ve vězení, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Zakáže se lidem rozmnožování, protože děti už nebudeme k ničemu potřebovat, takto zde hříšný člověk evolučně skončí a místo něj zde budou svaté stroje a svaté programy.

Amatérismus je továrnou na chyby, z díla poznáme profesionála, často se setkáváme s tím, že se pokrytecky amatéři vydávají za profesionály, využívají toho, že spěcháme a nemáme tak čas si z jejich díla ověřit to, jestli jsou profesionály ve svojí specializaci. Tak jako je amatérem často jedinec, tak může být amatérem; rodina, organizace, podnik, škola, doprava, ekonomika, politika, náboženství, sekta, hnutí, národ, unie, království, korporace, banka atd. Zdrojem amatérismu je vždy dobrota, pro dobrotu na žebrotu o tom je amatérismus, který z nás dělá hlupáky a tím i chudáky. Podívejme se na informace, které jsou na internetu, většina informací je amatérských, a tak nemají pro nás hodnotu, nalézt na internetu profesionální hodnotné informace to je jako hledat jehlu v kupě sena. 

Profesionální informace je semenem, ze kterého vyroste jistý veliký zisk, amatérská informace, to je semeno, ze kterého vyroste plevel s nulovou hodnotou. Končí byrokratická doba, ve které mnoho platilo to, co je orazítkováno, to nejde změnit, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, idealismus, centralismus atd. je zde mnoho století byrokratismus, všemu vládnou všude byrokrati zde svých kanceláří, dneska mohou mít mocní a bohatí byrokrati díky digitalizaci, ze svého bytu digitální virtuální kancelář. Nebude to ale trvat dlouho a všemocná byrokracie se; digitalizuje, optimalizuje, automatizuje, globalizuje atd. najednou bude celý svět skrytě řídit umělá inteligence, která eliminuje to, že lidi mohli amatérsky chybovat a nikdo je za to nepotrestal. Zavede se bodování lidí podle toho, jak chybují, ten, kdo bude mít špatné bodování ten bude přemístěn do převýchovného tábora kde bude tak dlouho dokud se nenaučí tomu, jak mít dobré bodování, pro nikoho nebudou výjimky a imunita, padni, komu padni.

Fotografie zachycuje krátký okamžik a film zachycuje dlouhý děj doplněný zvukem, vše je o tom že přijímáme potravu pro tělo a psychiku, abychom mohli zde existovat, tak musíme přijímat a poskytovat služby sobě a svému okolí, problémem zde jsou chyby, které nám způsobují problémy, nikdo není natolik dokonalý, aby nechyboval. Největším naším lidským problémem je mnoho tisíciletí centralizace, kde to, co je v centru egoisticky rozhoduje o tom, co není v centru, ostatně i u některých zvířat se setkáváme s centralistickou kulturou, v přírodě je ale centralistická kultura výjimkou a běžná je zde decentralizace. Každá centralizace je udržována pomocí násilí a pravidel, nadbytek pro ty, co jsou v centru je možný díky nedostatku těch, co nejsou v centru, to logicky vede ke kariéristickému protekcionismu, není zde demokratický kapitalismus, ale je zde kariéristický protekcionismus, ano kolem výhod se zde vše točí. Bylo zde mnoho evolučních experimentů, které se snažili centralismus nahradit decentralismem, ale ukázalo se, že to v praxi nefunguje.

Problémem je to že slepý vede slepé, nejde zde o fyzickou slepotu, ale jde o psychickou slepotu. Psychická slepota je o tom, čemu jsme dali protekci, vidíme jenom to, čemu jsme egoisticky dali protekci a ostatní nevidíme, z lidí se tak stali roboti bez citu a charakteru, následkem jsou; ekonomické krize, války, terorismus, vandalismus, drogy, epidemie atd. podle hesla, po mě potopa. Války v nahotě odhalují to, že hodnota dělníka je nulová, ti, co řídí války jsou dobře utajení, aby se jim nic nestalo, miliony zbytečně mrtvých lidí ve válce nebo epidemii to je přeci jenom statistika. Centralizace není chybou, pokud je bez egoismu, v centru nemohou být egoisti, co si z výhod udělali zlatý důl. Netestujme inteligenci, ale testujme egoismus, egoismus není nemoc je to genetická vada, která nejde léčit. Milé děti továrna na pohádky je v království iluzí, zde vznikají všechny pohádky pro děti už mnoho století, jak se tyto pohádky dostávají z království iluzí do lidského světa? Tyto pohádky přinášejí lidem andělé, protože jenom anděl se může dostat z království iluzí do lidského světa.

Jak vypadá továrna na pohádky? V této veliké továrně na pohádky nejsou stroje a dělníci, jsou zde jenom zvířata a rostliny je to přírodní ráj kde je vše čisté a přirozené, pohádky zde vznikají díky lásce, protože láska je zdrojem všech iluzí, stroje neznají lásku, a tak mohou žít bez iluzí a pohádek. Žádný člověk se nikdy nedostane do továrny na pohádky, možnosti lidí jsou omezené mnohým, svět lidí je pro lidi očistcem díky tomu že je zde mnoho nenávisti a lží proto lidi potřebují pohádky, aby mohli na krátkou dobu uniknout z tohoto konzumního očistce. Proč v pohádkách existují zázraky a dobro zde vyhraje nad zlem? Vše je o protikladech, pokud je zde očistec tak zde je i ráj, pokud je zde smrt tak je zde i život atd. napětí mezi protiklady je zdrojem energie která zde se vším pohybuje, a tak zde vesmír a život existuje. V pohádkách je vždy mnoho iluzí je zde; kouzelník, čert, anděl, bůh, skřítek atd. všechny pohádky popisují iluzorní realitu která nemůže být v reálném světě, není zde pohádka, která by se líbila všem lidem, každá pohádka je určená určité skupině lidí v určeném času a prostoru, je to jako se semeny, která potřebují určitý čas a prostor, aby se proměnili v rostlinu, pokud je semeno ve špatném času a prostoru tak se nepromění v rostlinu. 

Pohádky jsou dneska převáděné do filmu a pokud je film profesionálně udělán tak se tím pohádka stává populární, náboženství to jsou pohádky pro dospělé lidi, proč dospělý člověk potřebuje věřit na osobního boha, který vše z ničeho stvořil a všemu kraluje? Problémem je zde nespokojenost s životem v konzumním očistci, který s dospělými lidmi zle zachází, protože díky nadbytku lidí mají lidi pro společnost nulovou hodnotu. Vše je zde jenom o slibech, které jsou sítí, do které se chytají naivní lidé, pokud staré sliby o posmrtném ráji nefungují jako návnada, tak se vytvoří nové sliby o tom, že po volbách bude voličům lépe. Častou otázkou je zde jestli má lidský život nějaký smysl, když stejně každý jistě zemře? Život má smysl, pokud je zde ekonomický růst, jakmile se ekonomický růst zastaví, tak začne život ztrácet smysl, proč se ekonomický růst zastaví? Vše zde je ekonomicky ohraničeno a jakmile ekonomický růst narazí na ekonomické hranice, tak se růst automaticky zastaví, to platí jak pro jednice, tak i pro organizace, nejde vyrábět zboží které se neprodá, protože každý konzumní trh má svoje ekonomické limity. Přichází doba nadprodukce zboží a služeb, pokud jsou malé platy tak je zde i malá kupní síla, a tak se musí omezit výroba a služby, pokud se lidem zvednou platy, tak brzo se u mnohého zvednou ceny, a následkem je logicky inflace. 

Proč zde je tolik dluhů? Vše zde jsou příčiny a následky, spěcháme, a tak si půjčíme peníze na to po čem toužíme a potom dluh dlouho splácíme, proč spěcháme s investováním do zboží nebo služby? Příčinou je zde nedostatek informací, ten, kdo má dostatek informací nespěchá s nákupem zboží nebo služby a šetří si peníze, aby si to mohl v budoucnosti pořídit bez půjčky, problémem šetření je ale to, že vám inflace znehodnotí vaše dlouhodobé vklady, protože vám banka nedává takový úrok, který by vyrovnal inflaci. Vše, co je v EU nekvalitní to se zatíží vysokými daněmi, kvalita je základem pro EU civilizaci, nejsme v EU tak bohatí abychom si mohli dovolit produkovat to co je nekvalitní. Kvalitní jedinci budou platit malé daně a nekvalitní jedinci budou platit veliké daně, bude zde u lidí v EU povinná každoroční kontrola kvality od 15 let do 65 let, která určí, jak veliké daně bude každý člověk v EU platit. Mnoho nekvalitních jedinců nebude mít peníze na to, aby zaplatili veliké EU daně, tyto neplatiče daní přemístíme do EU pracovních táborů, aby si zde svojí prací si vydělali na veliké daně.

Ten, kdo bude produkovat nekvalitní zboží, nebo nekvalitní služby, ten v EU jistě zkrachuje. Vytvoř kvalitu a ekonomický úspěch se jistě brzo dostaví, podívejme se na internet z pohledu kvality, a dojde nám to, že vše, co je nekvalitní, to je na internetu i neúspěšné. Nejde rozhodně o diskriminaci nekvalitních jedinců, co se odmítají přizpůsobit EU předpisům, je třeba si konečně uvědomit to, že dobrota je žebrota. Milé děti každý člověk je originál, někdo je geniální a jiný není geniální, někdo je inteligentní a jiný není inteligentní, genialita je otázkou genetickou, kdy zdědíme v nějaké specializaci genialitu. Někdo je geniální na hudbu a jiný je geniální na literární činnost, genialita je talent, a tak existují na uměleckých školách talentové zkoušky. Umění je spojeno s genialitou, pro řemeslo stačí inteligence. Talent, který se od dětství nemůže rozvíjet ten zakrní, proč naše kultura neumožní dětem, aby mohli rozvinout svůj talent?

Problém je v bídě, tam kde je bída tam se dětem neumožní, aby mohli rozvinout svůj talent. Kultura je chudá, protože je nemocná, vše zde jsou příčiny a jejich následky, nemocná kultura dává protekci tomu, co si protekci nezaslouží, a tak zde nejsou geniální lidé, díky kterým by se lidem dobře dařilo. Jak uzdravit nemocnou kulturu která myslí jenom na to, jak pomocí násilí dosáhnou úspěchu. Jedinou možností je zavést každoroční kontroly všech lidí na světě a ten kdo nezíská roční certifikaci kvality těla a duše ten bude eliminován, podívejte se milé děti do přírody, zde vše co je nemocné to je eliminované, dobrota je žebrota, nebudou pro nikoho výjimky a imunita, padni komu padni, nejsi inteligentní a geniální tak budeš eliminován, pokud je zde kvalita u lidí tak se ekonomický úspěch jistě brzo dostaví, o tom je fungující kulturní civilizace, nemá smysl opravovat draho to, co se už nevyplatí opravovat. Proč jsou pohádky populární už mnoho století? Svět, ve kterém žijeme není optimální z mnoha důvodů, a tak je zde díky pohádkám možnost utéci do světa iluzí, kde jsou možné zázraky a kde neplatí pravidla a normy, která nás v mnohém omezují. Svým způsobem jsou pohádky lékem na naši nemocnou psychiku, pohádky utlumí bolest způsobenou tím, že jsme dole a nemůžeme se dostat nahoru.

Mnohé staré pohádky už současným lidem nevyhovují, protože se v nás a okolo nás mnohé změnilo a máme jiné závislosti něž měli lidé v minulosti, vše je zde dočasně, a i pohádky stárnou, a tak ztrácejí popularitu. S příchodem televize a internetu se změnila psychika lidí, a tak to čemu lidi dávali v minulosti protekci tomu už dneska protekci nedávají, čemu vlastně současný konzument pohádek dává protekci o tom je správná pohádka. Současný konzument pohádek nedává už protekci tomu, že se z chudého člověka stane král nebo královna, období králů skončilo, dneska je to o tom že se z bezvýznamné nuly stane slavná celebrita pomocí toho, že má štěstí. Popularita je dneska více než moc a bohatství, následkem je pokrytecký populismus, který nahradil demokratický kapitalismus. Problémem je zde to, že není na světě člověk ten, který by se dokázal zavděčit všem, navíc to co je dneska populární to zítra nemusí už být populární vše se rychle mění. Moderní pohádky povedou konzumenty těchto pohádek k pochopení toho, jak funguje svět popularity?

Populární je to, co je kvalitní, protože to vytvořil profesionál, čas má dost času na to, aby to, co je hodnotné podpořil, a to co je nehodnotné eliminoval, je to o tom přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, správné principy jsou pevnou skálou, na které lze postavit geniální systémy které odolají času, z díla spatříme tvůrce. Správným principem jsou protiklady, napětí mezi protiklady vše zde stvořilo a udržuje zde vše v chodu po nekonečnou dobu. V minulosti byli pohádky postavené na dobru a zlu, jenže dobro a zlo je relativní, co je pro jednoho dobrem to může být pro jiného zlem. Současné pohádky jsou postavené na popularitě a bezvýznamnosti, vše je dneska produktem, který je na prodej a populární produkt se dobře prodává a tím se dosahuje velikého zisku, nemocný člověk se opírá o hůl a hlupák se opírá o to co je populární, zdravý člověk se nepotřebuje o nic opírat, on je tím, čím je, a na nic si nehraje.

Funguje to, co je v normě, díky kontrole se zajistí to, že je to v normě, proč často kontrola selže tak něco v nás nebo okolo nás není v normě, a tak to nefunguje? Lze mít pod kontrolou jenom to co je kontrolnímu systému blízké. Podívejme se na mozek zde si jsou nervové buňky blízké, funguje i kontrola, tím se dostáváme k zániku všech organizací v nás a okolo nás, zánik organizace je způsoben tím, že kontrola byla daleko od toho, co měla kontrolovat. Nejde sloužit mnohému dobře když se jednomu zavděčíme tak jiné rozzlobíme, podívejme se do přírody, zde se každá forma života na něco úzce specializuje po mnoho tisíciletí, ten, kdo umí vše povrchně, ten neumí nic profesionálně, a je po celý život ubohým amatérem. Z lidí se stalo stádo díky povrchnosti a často se zde někdo vyhlašuje za vůdce stáda, a chce, aby jej stádo slepě někam následovalo, jenže slepý nemůže vést slepé, protože všichni spadnou brzo do jámy. Pořád všude platí heslo, dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je v konzumním očistci trest, čiň čertům dobře, a oni se ti peklem odmění.