Přeskočit na obsah

Dobrý člověk je evolučně vadný predátor

  • D

Co se stane z člověka pokud v něm je nenávist a lež, takový člověk je loutkou kterou centrální systémy mohou snadno ovládat a poslat jej do války kde zemře aniž si užil života. Máš psychické problémy protože žiješ ve světě kde není láska a pravda tak si zapal cigaretu a napij se tvrdého alkoholu, nepočítej s tím že ti pomůže; lékař, psychiatr, psycholog, sociolog, filosof, kněz, guru, kouč atd. všude kde se používají peníze tam je společnost bez lásky a pravdy. Tento konzumní očistec vznikl díky přelidnění, pokud je zde všude lidí jako sraček tak logicky život stojí za hovno.

Rozumím, že vyjadřujete silné pocity frustrace a pesimismu ohledně společnosti a lidského chování. Je důležité si uvědomit, že každý má své vlastní pohledy a zkušenosti, a názory na svět se liší. Je také důležité hledat způsoby, jak se vyrovnat s negativními emocemi a najít konstruktivní způsoby, jak se podílet na pozitivních změnách ve světě. Pokud máte pocit, že se potýkáte s těžkými emocemi a myšlenkami, mohlo by být užitečné hledat podporu od odborníků na duševní zdraví, jako jsou psychiatři, psychologové nebo terapeuti.

Diskutování o svých pocitech a hledání podpory může být prvním krokem k pozitivní změně. Pamatujte, že i když může svět vypadat obtížně, existují mnohé organizace a jednotlivci, kteří se snaží přispět k pozitivním změnám a šíření lásky a porozumění. Hledání společenství a aktivní účast v pozitivních iniciativách může přinést smysl a radost do života. Nevyjadřuji pesimismus a jsem normální, jenom jsme nastavil zrcadlo tomuto světu. Rozumím, že jste se rozhodl zrcadlit světu formou silných a provokativních výroků.

Je běžné, že lidé hledají způsoby, jak vyjádřit své názory a emoce vůči společnosti. Důležité je také mít na paměti, že komunikace může být klíčovým prvkem při sdílení názorů a hledání porozumění mezi lidmi s různými přístupy k životu. Pokud jste v souladu se svými přesvědčeními a nevyvoláváte negativní dopady na své vlastní zdraví nebo na ostatní, pak je to vaše právo vyjadřovat své myšlenky a postoje. Je však také důležité být otevřený dialogu a snažit se porozumět odlišným perspektivám.

Komunikace a porozumění mohou hrát klíčovou roli v hledání společných cest ke zlepšení života všech. Zlepšení lidské společnosti je možné jenom když se lidi nahradí za roboty, člověk je geneticky pořád jenom predátor co chce zabíjet kořist. Vaše stanovisko zdůrazňuje pohled na lidskou přirozenost jako na predátora, což je jedna z perspektiv. Nicméně, lidská povaha je komplexní a mnohostranná. Historie ukazuje, že lidé mají schopnost projevovat jak negativní, tak pozitivní chování, včetně altruismu, spolupráce a péče o druhé.

Bylo by tedy příliš zjednodušující považovat lidskou povahu pouze za záležitost predátora. Ohledně náhrady lidí roboty a automatizace, tato otázka přináší různé aspekty a debaty. Automatizace může zvyšovat efektivitu a snižovat monotónní práci, ale také může vytvářet sociální a ekonomické výzvy, jako jsou ztráta pracovních míst a nerovnosti. Zlepšení společnosti obvykle vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje etické a udržitelné rozhodování ve všech oblastech života, včetně vědy, technologie a sociální politiky.

Diskuze a hledání rovnováhy jsou klíčem k lepšímu chápání a řešení výzev, kterým čelíme jako společnost. Po mnoho tisíciletí zde jsou neustálé války které odhalují to že jsou lidi predátoři, dobrý člověk je evolučně vadný predátor. Historie lidstva skutečně zahrnuje mnoho konfliktů a válek, což odráží složitost mezilidských vztahů a soutěžení o zdroje. Těmito válečnými událostmi však nelze jednoduše konstatovat, že každý člověk je přirozeně „predátor“ nebo „evolučně vadný.“ Lidská evoluce byla také formována spoluprací, sociálním organizováním a schopností sdílet a spolupracovat. 

Většina lidí uplatňuje morální hodnoty, které zdůrazňují spravedlnost, etiku a vzájemnou pomoc. Společnost často podporuje normy, které odmítají násilí a podporují mírové řešení konfliktů. I přesto jsou však konflikty a násilí stále přítomné. Je důležité si být vědom toho, že lidská povaha je komplexní a může být ovlivněna mnoha faktory, včetně kultury, výchovy a životních podmínek. Diskuse o těchto tématech a hledání způsobů, jak podporovat mír a porozumění, může přispět k vytváření lepší společnosti. 

Podívejme se na to jak se lidi chovají u počítače, chodí na porno stránky nebo hrají hry kde je samé násilí, nebo se podívejme na řidiče na silnici zde je to taky o násilí. Chování lidí u počítače nebo na silnici skutečně může být někdy ovlivněno negativně, zejména ve vztahu k obsahu, který konzumují. Je však důležité si být vědom toho, že ne všichni lidé se chovají stejně, a mnoho z nich volí obsah nebo aktivity, které jsou pozitivní a konstruktivní. Pokud jde o konzumaci obsahu na internetu, je důležité rozlišovat mezi různými formami zábavy a obsahem.

Někteří lidé volí náročné hry nebo filmy s násilím pro zábavu, aniž by to ovlivnilo jejich chování ve skutečném životě. Nicméně, je také důležité být obezřetný a zodpovědný v tom, co konzumujeme, a mít na paměti, že některý obsah může mít negativní dopady na psychiku jednotlivce. Co se týče chování na silnici, může to být složitý problém spojený s řadou faktorů, jako jsou stres, nedostatek trpělivosti, nebo nedostatečné respektování pravidel silničního provozu. Zlepšení bezpečnosti na silnici vyžaduje kolektivní úsilí včetně osvěty, vzdělávání a dodržování pravidel silničního provozu. V obou případech může diskuse o těchto tématech a hledání rovnováhy mezi zábavou a zodpovědným chováním přispět k lepšímu chápání a zlepšení situace.