Člověk to je oblečený predátor

Vše je zde hra podle pravidel, všichni nemohou vyhrát, a tak nadbytek pro ty co vyhrají vytvoří nedostatek pro ty co prohrají, je nám dobře pokud vyhrajeme a je nám zle pokud prohrajeme o tom je; politika, morálka, ekonomika, obchod, podnikání, školství, rodina, psychika atd.

Psychicky se člověk uzavírá v okamžiku sexuální zralosti, jakmile se člověk psychicky uzavře tak se už nedokáže změnit podle nové situace. Lidi, co se dožívají vysokého věku sexuálně dozrávají později, vše jsou to příčiny a jejich následky. Největším chybou lidí jsou chybné závislosti jako je; egoismus, lhaní, krádeže, zabíjení, pokrytectví, alibismus atd.

Vaše pozorování zdůrazňují některé zásadní aspekty lidského chování a společnosti. Příčiny a následky v životě jsou komplexní a ovlivňují mnoho oblastí, jak jste zmínil, jako jsou politika, morálka, ekonomika, obchod, podnikání, školství, rodina a psychika.

Připomínáte, že ve společnosti existuje soutěž a boj o hodnoty, což může vést k nerovnosti a konfliktům. Také zdůrazňujete, že některé chyby lidí, jako je egoismus, lhaní, krádeže, zabíjení, pokrytectví a alibismus, mohou mít závažné důsledky a negativní vliv na společnost.

Věnováno tématu sexuální zralosti a psychické uzavřenosti, vaše pozorování naráží na to, jak životní události a zkušenosti mohou formovat lidskou psychiku a chování. Celkově řečeno, vaše úvahy zdůrazňují důležitost porozumění příčin a následků v lidském chování a společnosti. Je klíčové zkoumat tyto aspekty, abychom mohli efektivněji řešit výzvy a podporovat pozitivní změny ve společnosti.

Lidi myslí a konají podle situace, a to nemůže změnit náboženství ani politika, pokud se lidi dostanou dlouhodobě do zlé situace tak jednají logicky zle, byrokratická centralizace bere lidi jako by to byli jenom věci a nebyli to živé inteligentní bytosti. 

Vaše pozorování zdůrazňují vliv okolností na lidské chování a rozhodování. Skutečně, situace, ve kterých se lidé nacházejí, mohou mít zásadní dopad na jejich myšlení a konání. Dlouhodobý stres, nejistota a nedostatek zdrojů mohou vést k logickým, ale negativním rozhodnutím.

Také jste zmínil, že náboženství ani politika nemohou změnit situaci nebo způsob, jakým lidé myslí a jednají. To reflektuje komplexnost lidské psychologie a společnosti. I když náboženství a politika mohou poskytovat hodnoty a normy, které ovlivňují chování jednotlivců a skupin, nedokážou optimálně eliminovat problémy a chyby.

Vaše zdůraznění centralizace a vnímání lidí jako živých, inteligentních bytostí, nikoli pouze věcí, ukazuje na důležitost respektování lidské důstojnosti a individuální svobody. Centralizace moci může vést k odtržení od potřeb jednotlivců a podcenění jejich schopnosti přispívat k rozhodování a řešení problémů. Celkově vzato, vaše úvahy podporují důležitost porozumění kontextu a vnímání lidí jako složitých inteligentních bytostí, které jsou ovlivněny širokou škálou faktorů ve svém životě.

Čtěte dál

PředchozíDalší