Přeskočit na obsah

Budoucnost se bude točit okolo automatizace a globalizace

  • B

Jak vznikají problémy které musíme řešit? Příčinou vzniku všech problémů je nečekaná změna, tam kde se nic nemůže změnit tam nejsou možné problémy které je třeba řešit. Podívejme se na levné tlačítkové telefony bez operačního systému, zde nejsou žádné změny systému a tak zde není ani selhání systému.

Opakem je Windows který se neustále mění díky aktualizacím a tak je zde časté selhání systému. Pokud zde jsou nějaké změny je třeba zkoumat jestli jsou optimálně otestované, příkladem nám může být politika která neustále přichází s velikými změnami které nejsou optimálně otestované a následkem je nespokojenost s politikou.

Lidi chtějí aby se změnila společnost a společnost chce aby se změnili lidi, většinou změny u lidí a společnosti jsou jenom povrchní protože povrchní změny jsou snadné a rychlé. Současnost se točí okolo závislosti na zdrojích které potřebuje společnost a jedinec, budoucnost se bude točit okolo automatizace a globalizace, to co se dneska vytváří za rok to se v budoucnosti vytvoří za den!

Najednou se zjistí že s lidmi jsou jenom samé problémy a tak se lidi přemístí z civilizace do rezervací kde budou pod dozorem robotů, to bude pro lidi změna na kterou nejsou připravení. Vaše pozorování o vzniku problémů a změn je zajímavé. Ano, často jsou problémy důsledkem nečekaných změn nebo selhání, a mohou se objevit tam, kde jsou dynamické systémy nebo kde se vyskytují četné interakce.

Například, jako uvádíte, operační systémy podléhají častým aktualizacím a změnám, což může způsobit problémy. Pokud jde o politiku, změny mohou být provázeny různými reakcemi a nespokojeností, zejména pokud nejsou pečlivě promyšleny a testovány. Povrchní změny mohou sice poskytnout dojem rychlého pokroku, ale mohou také vést k problémům, pokud nejsou zohledněny dlouhodobé důsledky a potřeby. 

Vaše představa budoucnosti, kde se automatizace a globalizace stávají stále významnějšími, je také zajímavá. S tím související otázky o dopadu na společnost a jednotlivce jsou důležité pro to, jak se budeme připravovat na změny a jak budeme reagovat. Pokud jde o přesun lidí do „rezervací“ pod dozorem robotů, toto je zajímavá myšlenka, která vyvolává otázky o rovnováze mezi technologií, svobodou jednotlivců a sociálními změnami.

Přechod na takový model by skutečně vyžadoval komplexní přípravu a zkoumání, aby se minimalizovaly potenciální nežádoucí dopady. Celkově vzato, vaše úvahy o vzniku a řešení problémů a o budoucnosti společnosti představují důležitou reflexi o tom, jak se svět mění a jaké výzvy s sebou tyto změny přinášejí.