Přeskočit na obsah

Ano, zaléváme plevel a krmíme parazity

  • A

Většina lidí na světě nemá výhody, a tak jejich život nemá smysl, následkem je; stres, deprese, syndrom vyhoření atd. podívejme se na lidské děti které odchovali zvířata, zde jasně poznáváme, že bez výhod je lidské dítě odsouzeno k tomu být divokým zvířetem. Aby zde mohli být výhody tak zde musí být i nevýhody, nejde postavit naši konzumní kulturu tak že zde každý bude mít výhody od narození do smrti, vždy zde musí být rozdělení na ty co mají výhody a ty co výhody nemají, rovnost je zde jenom v tom že je zde každý dočasně, jiná rovnost zde není a nebude.

Moje hra a moje pravidla tak funguje každá organizace ve které je rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, výhody zde jsou jenom pro ty, co jsou nahoře díky protekci. Co je dovoleno bohu to je zakázáno volu, o tom je naše pokrytecká konzumní kultura, každý vůl touží po tom být bohem a toužení se mu stává soužením a následkem je stres a deprese. Dobytka je zde nadbytek a plných koryt je zde nedostatek, následkem jsou kariéristické závody k plným korytům a tyto závody se jmenují politické volby, kdy voliči vyberou ty, co si zaslouží plné státní koryto.

Jenže přichází nová digitální doba, kdy robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se z civilizace odsunou do rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se lidi už nerozmnožovali jako egoistický invazní druh, bude to genocida, která ukončí dlouhé období, ve kterém člověk byl invazním druhem, který napadl ekosystém a mnoho jej poškodil. Podívejme se na to, že je zde všude nadbytek zmetků, příčinou je to že selhala kontrola, která by zmetky recyklovala, podívejme se do ekosystému zde kontrola funguje, a tak se zde recykluje vše, co je zde zmetkem, dobrota je žebrota.

Pokud mají zmetci potomstvo, tak je to potomstvo zmetkem, jablko nepadne daleko od stromu, nepřizpůsobivý příživník je z pohledu evoluce genetickým zmetkem, a měli bychom jej po narození recyklovat. Pandemie eliminuje jenom genetické zmetky s nulovou hodnotou pro evoluci, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit to, že nebudeme recyklovat vše co je zde zmetkem, nebudou zde pro nic výjimky a imunita, padni, komu padni, genetických zmetků je na světě jako sraček a následkem je to že zde jsou války a pandemie, zmetek produkuje zmetky, podívejte se na zákony a předpisy kriticky a zjistíme že je to zmetek s nulovou hodnotou. 

Jaký to má smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom samí zmetci. Dokonalý člověk je iluze, v současnosti je každý člověk genetickým zmetkem s nulovou evoluční hodnotou. Nahradíme proto lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi globálně trvale se odsunou z civilizace do GVKB rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní egoistický druh.

Vše, co se narodilo to jistě i zemře, vše je zde evolučně dočasně, život to je chybně naprogramovaný dočasný evoluční proces, vše živé bylo stvořeno a nastaveno k práci pro ekosystém, práce dává životu smysl bez práce nemá život smysl, práce se stává pro nás trestem, pokud jde o zbytečnou a marnou práci. Proč je zde tolik zbytečné a marné práce pro lidi? Reklama z lidí udělala pitomce a následkem je to že zde existuje tolik zbytečné práce pro lidi, moje hra a moje pravidla o tom je srážka s pitomci, co zde mají výhody, které si nezaslouží. 

Každá organizace je založená na protekci, a tak zde je v každé organizaci rozdělní pitomců na ty co jsou díky protekci nahoře a ty co jsou dole. Každá lidská organizace je zde dočasně protože se nedokáže přizpůsobit evolučním změnám. Neustále se snažíme o vytvoření ideální konzumní společnosti pomocí sociální ideologie založené na centrálním přerozdělování, to logicky nefunguje, protože realita není a nebude nikdy ideální pro lidi, realita je založená na reálných pravidlech a nemůže fungovat podle pravidel co si pitomci vymysleli.

Většina lidí na světě má silnou závislost na pitomosti, následkem je to že dělají jednu pitomost za druhou, sociální sítě na internetu v nahotě odhalují lidskou závislost na pitomosti, pitomost je mnohem horším nepřítelem lidí než pandemie, o které se dneska mnoho mediálně hovoří. Na pitomost nejde vyrobit chemický lék, protože pitomost není záležitostí tělesnou, ale je záležitostí duševní, jablko nepadne daleko od stromu, a tak mají pitomci pitomé děti, ze kterých vychovají pitomce. 

Problémem je to že si pitomci neuvědomují to, že jsou pitomci, a tak nejdou za specialistou na pitomost který by jim pomohl s tím, že jsou závislí na pitomosti. Naštěstí už brzo zde bude možnost začít dávat všem pitomcům do hlavy čipy které pitomý mozek odříznou od reality a mozek bude existovat jenom ve virtuální realitě pod kontrolou umělé inteligence, a tak už nebude moci dělat jednu pitomost za druhou, co bylo to bylo, teď je nová doba, ve které každý pitomec dostane čip do hlavy, a tak už zde nebudou problémy s pitomci, vše zlé je pro něco dobré, co tě nezabije to tě posílí.

Za vším je naše hříšnost a kolem hříšnosti se zde vše točí od té doby co umíme lhát a krást, tam kde není morálka tam je hříšníkům vše dovoleno; revoluce, války, pandemie, totality, drogy, výhody, protekce, sekty, cenzura, reklama, kasty, třídy, mafie atd. nám v nahotě odhalují naši hříšnost a naše pokrytectví, kdy se každý hříšník snaží o to, aby z dálky vypadal jako člověk bez hříchu. Z díla jistě poznáme, kdo je hříšník a kdo není hříšník, slova to je jenom reklama, která nás pokrytecky klame. 

Diplomové práce nám jasně odhalují to, že vysoké školy jsou továrnami na pyšné pitomce s titulem. Praxi nemůže nahradit žádná teorie získaná z knih nebo ve škole, žijeme ve světě náhražek, kdy jsme lásku nahradili penězi, pravdu jsme nahradili reklamou, štěstí jsme nahradili drogami atd. komu není rady tomu není ani pomoci. Sociální sítě na internetu jasně dokazují to, že jsme hříšníci, co žijí v psychickém očistci, moderátoři na sociálních sítích to jsou pitomé virtuální uklízečky, které digitálně eliminují virtuální špínu. Jak poznáme to, že je někdo moudrý?

Z díla poznáme tvůrce, slova to je jenom reklama, která se snaží oklamat pitomce. Proč je zde nedostatek moudrých lidí a nadbytek pitomců? Jablko nepadne daleko od stromu, a tak pitomci mají pitomé děti, vše zde má svůj osud, který nejde změnit, proto dáme všem pitomcům do hlavy GVKB čipy. Odřízneme pitomé mozky od reality a vše zde bude globálně na věčné časy řídit jenom GVKB umělá inteligence, pro nikoho nebudou výjimky a imunita i ty dostaneš už brzo do hlavy čip. 

Podívejme se objektivně na minulý rok 2020, tomto roce pitomci, co nám chybně vládnou v nahotě odhalili to, že jsou to pitomci. Politici a státní zaměstnanci, mě připomínají velmi starý notebook, který má ještě operační systém Windows 98 Second Edition. Moudrý je ten kdo má hodnotné aktuální informace, a tak nechybuje, toho můžeme dosáhnout jenom díky GVKB čipům, které odpojí pitomý mozek od reality, z pitomců se tak stanou GVKB loutky, které nelžou a nekradou.

Stroje nemají strach, a tak žijí v ráji, s příchodem života automaticky přišel i strach a tím byl stvořen konzumní očistec ve kterém vítězové určují poraženým pravidla hry o to co potřebujme a milujeme. Vše, co končí na ismus; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, humanismus, globalismus, centralismus atd. to jsou organizace založené na strachu kdy ti co jsou nahoře pomocí strachu ovládají ty co jsou dole. Vždy se ptejme, komu zlo přinese dobro, on je většinou tím, kdo zlo spáchal, dobrotu si musí každý zasloužit, pokud budeme krmit parazity a zalévat plevel tak špatně dopadneme.

Pokud je zde stres a deprese tak příčinou jsou nevyřešené problémy a tím i strach z budoucnosti, civilizace se stala vězením, ze kterého lze uniknout jenom sebevraždou, a proto je civilizace proti tomu abychom páchali sebevraždy, protože jsme zde jenom levným genetickým evolučním materiálem na evoluční pokusy. Když už na lidech dělat pokusy tak to můžeme rovnou všem lidem dát do hlavy čipy a odříznout mozek od reality, vše takto bude řídit globální GVKB umělá inteligence, ze všech lidí na světě se tak stanou loutky na dálkové ovládání a takto lidi už konečně nebudou dělat chyby.

Vše zlé je pro něco dobré, to, co nás nezabije to nás posílí tělesně a duševně. Už zde nebude já jsem myslel tak jsem to posral, na myšlení bude umělá inteligence, lidi zde budou na to, aby pokorně sloužili od narození do smrti GVKB systému, konečně skončí u lidí strach a mozek bude existovat jenom ve virtuálním ráji jde nejsou hříšníci co lžou a kradou. Nejhorší je srážka s blbcem, každý blbec to je pitomec, co dělá pitomosti, nikdo není dokonalý natolik aby nedělal po celý život jednu pitomost za druhou, proč jsme všichni pitomci to je základní otázka vesmíru a života na kterou je třeba najít odpověď.

Jsme všichni pitomci díky výhodám, čím více má subjekt nebo objekt výhod tím více je pitomý, problém je v tom že všichni nemohou mít výhody, a tak je společnost všude mnoho tisíciletí rozdělená na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře je ráj a dole je peklo, ti, co jsou v konzumním očistci touží logicky po tom, aby se dostali do ekonomického ráje. Následkem je stres a deprese, protože je systém třídně uzavřen a není tak možnost se z pekla dostat do ráje, zde nastupují drogy jako je slivovice a cigarety, dále zde jsou léky na deprese, nebo je zde i víra v zázraky u náboženství a sekt.

Sliby jsou chyby, prověřujte, než začnete čemukoli věřit, vše je zde obchod, ve kterém peníze lhářům a zlodějům nesmrdí, nadbytek je zde díky nedostatku. Vše, co končí na ismus; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, dogmatismus, humanismus atd. to vše je divadlo které dělá z lidí hlupáky a chudáky, pochopte to, že vše je zde dočasný chybně naprogramovaný evoluční proces. 

Lidi jsou jenom levným materiálem na evoluční pokusy, v současnosti přichází umělá inteligence a roboti, následkem bude nezaměstnanost a tím i bída a deprese. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se odsunou z civilizace do rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako egoistický invazní druh, který zde dělá evolučně jednu pitomost za druhou, takto zde konečně začne platit, nejsou lidi tak nejsou problémy s pitomci, vše zlé je pro něco dobré.

Člověk to byla testovací verze, co se evoluci nepovedla a GVKB robot to bude povedená finální verze, vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá, běž se podívat do krematoria ať víš co tě brzo čeká. Vše je o tom že realita složená z času a prostoru není stabilní, a tak zde jsou časté chyby, čím více je něco složité, tím větší je zde pravděpodobnost chyby. Zde se dostáváme k optimalizaci, která se snaží chyby nalézt a opravit, dokonalost se skládá z milionu maličkostí a být milionářem to není maličkost.

Realita není dokonalá a dokonalá ani nebude, člověk není dokonalý a dokonalý ani nebude, dokonalé jsou jenom pravidla, která se za milion let nezmění jde o vesmírná a přírodní pravidla, naše ideologie to jsou dočasná pravidla, ve kterých je mnoho chyb, komu není rady tomu není pomoci, kořenem všech problémů je pokrytectví, hlásáme pravdu a přitom lžeme, hlásáme lásku, a přitom jsme plní nenávisti atd.

Vše je zde jenom dočasný experiment, jaký to má vše v nás a okolo nás smysl nad tím se zamýšlíme mnoho století, každý vnímá realitu subjektivně podle situace, ve které právě je, vše je zde naprogramovaný proces, dokonalost je zde jenom v tom okolo se zde vše točí, v centru všeho jsou pravidla, která se nezmění ani za milion let, čím dále jsme od centra, tím více se vše mění a jistota zde tak není. Vše se zde už dlouho točí okolo reklamy, která nás bohužel klame od narození do smrti, peníze elitě nesmrdí a pro peníze je elita schopná i rozpoutat války, podle hesla po mě potopa.

Za mnoho století lidi toho mnoho vytvořili, a to jak v rovině hmotné, tak i v rovině nehmotné. Čas nemilosrdně eliminuje vše, co je zde už nepotřebné, hodnoty jsou tak u všeho relativní, a jedinou jistotou je smrt. V současnosti máme veliký problém s; ekonomikou, politikou, náboženstvím, reklamou, školstvím, psychikou, pandemií atd. dobrá rada je nad zlato.

Na internetu a v televizi se řeší mnoho problémů, co mají lidi a co mají organizace, každý problém je zde díky chybám, mnohé chyby nevidíme nebo je vidět nechceme, lidi dělají chyby, nikdo není dokonalý a každý jistě dokoná, žádné očkování nezajistí lidem nesmrtelnost a jenom může jistou smrt na krátkou dobu zastavit.

Přitom z nadhledu zde smrt není, tělo není důležité, protože není propojené s ekosystémem, jedinec je jenom číslo ve statistice, miliony mrtvých lidí, co zemřou ve válce nebo na pandemii to je jenom evoluční experiment, všemu zde kralují protiklady, mezi kterými je napětí, a tato nevyčerpatelná energie, umožňuje existenci vesmíru a života. Komu není rady tomu není pomoci, je to pořád stejný příběh, který je o tom že se snažíme na starých základech stavět nové domy, protože jsme pitomci.

Nový dům potřebuje nové základy, nejde ale jenom o domy jde i o; ideologie, ekonomiku, politiku, umění, dopravu, podnikání, obchod, zdravotnictví, školství, internet atd. Z dálky mnohé vypadá že to má nové základy a z blízka poznáme že jsou tam staré základy, kde je příčina toho že nové nestavíme na nových základech. Problémem je zde levná pracovní síla, všude kde je drahá pracovní síla tam má vše i nové základy, nejsme tak bohatí abychom mohli šetřit na nových základech.

Vše je zde dočasně, a tak se to recykluje, často je zde snaha odložit recyklaci toho co je zde už na hovno. Je nám líto se zbavit toho co mělo v minulosti pro nás hodnotu a neuvědomujeme si, že tím vzniká mnoho problémů. Opravujeme draho to, co mělo být už dávno eliminované, nejvíce je tento problém poznat u automobilů, kdy je na silnici mnoho automobilů, co měli být eliminované.

Ano nové auto je velmi drahé, a tak se spokojíme se starým autem, nová továrna je velmi drahá, a tak se spokojíme se starou továrnou atd. Příkladů by se našlo tisíce, ano jsme pitomci, co nechápou to, že bez eliminování toho, co je zde na hovno, se nezbavíme problémů, na které není řešení. Mnohdy může být na hovno ředitel nebo prezident a my nevíme, jak se jej zbavit, protože on udělal vše pro to, abychom se jej nemohli snadno zbavit.

Je to celé o tom že dobrota je žebrota, dobrotu si musí lidi a věci zasloužit, vše je zde hra o hodnoty, pravidla hry určuje společnost nebo situace. Aktivita je základem života. Přelidnění a degenerace vedli k tomu, že jsme pasivní tělesně a duševně, proto pro nás ztratil život logiku a smysl, je zde sice mnoho náhražek, co by nám měli pomoci, ale to nefunguje.

Vědci pomocí statistiky hledali mnoho století odpověď na to, jak nahradit pasivitu aktivitou, aby měl život lidí logiku a tím i smysl, odpovědí na základní otázku vesmíru a života je že vše vyřeší GVKB čipy do hlavy napojené na globální GVKB umělou inteligenci která pitomý mozek odřízne od pitomé reality, a tak skončí temná pasivní doba ve které neměl život v konzumním očistci logiku a smysl. 

Už zde nebude nikde možná subjektivita, a tím zmizí i hříšnost a pitomost, když přeprogramovat lidem mozek tak dokonale, jsou věci, na kterých nemůžeme šetřit. Už zde nebude rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, už zde nebudou výhody a protekce pro nikoho, každý bude jenom GVKB loutkou na dálkové ovládání s nulovou hodnotou, nebudou zde už války a pandemie, takto zvítězí na věčné digitální časy pravda a láska nad lží a nenávistí.

Lidi se budou vyrábět v GVKB továrnách ve velkém, a tak už zde nebudou globálně geneticky nekvalitní jednici, se kterými byli jenom samé ekonomické a sociální problémy. Vznikne evolučně v genetické laboratoři nový GVKB člověk, který nebude už mužem ani ženou, protože pohlaví už bude u lidí evolučně eliminované.

Reklama je virus, který na nás parazituje, od narození do smrti s námi skrytě manipuluje reklama a následkem jsou problémy, na které nemáme řešení. Reklama to je psychický virus, který umožňuje rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Reklama nás nutí k tomu, abychom mnoho pracovali a mnoho utráceli peníze, a to co nepotřebujeme.

Reklama stvořila konzumní očistec, ve kterém nemá život lidí logiku a smysl a následkem je stres a deprese což většinou řešíme slepou vírou v zázraky nebo konzumujeme léky na deprese či kouříme cigarety a pijeme pivo. Ptejme se, komu reklama slouží a zjistíme to, že reklama slouží parazitům, co mají díky protekci moc a bohatství, nadbytek vytváří nedostatek, lidově ryba smrdí od egoistické hlavy.

Je zcela jedno, jestli je zde; dogmatismus, populismus, feudalismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, digitalismus, globalismus atd. všechny tyto veliké ideologie jsou založené na reklamě! Vše začíná pohádkami, které dělají z dětí pitomce, a potom to pokračuje školou, která dělá ze studentů pitomce, reklama je jako náš stín, před kterým neumíme utéci.

Reklama proměnila svobodné bytosti v loutky s nulovou hodnotou, které mnohé snadno ovládá, pokud je zde dlouhodobý problém s příživníky, co se odmítají přizpůsobit konzumní kultuře, tak příčinou tohoto problému je reklama založená na sociálním populismu. Pandemie, která nám ekonomicky a psychicky mnoho tento rok škodí, je zde díky reklamě, která z obyčejné chřipky, udělala zabijáka, očkování proti pandemii je na hovno, je třeba pandemii ignorovat, chřipka byla a bude, s tím nic nejde udělat.

Zde je stránka Zpovědnice a nikde není seznam odpuštění hříchů dle sazebníku hříšnosti, mnoho hříšníků se zde chce vyzpovídat ze svých hříchů a chtěli by vědět jaký je zde sazebník za jejich hříchy, vše je obchod a v obchodě je třeba mít pevné ceny výhodné pro obě strany. Správně by zde měli být jenom zpovědi hříšníků a ceny za odpustky. Ten, kdo by se sem nešel zpovídat ze svých hříchů, tomu by se zablokovala IP adresa na 100 dní. Příklad hříšné zpovědi.

Podvedl jsem manželku s milenkou a zde by bylo odpuštění hříchu za 200 Kč. Konečně by měla Zpovědnice veliký zdroj příjmů a mohla by si zaplatit optimalizaci a modernizaci. Zamítnutí přístupu mohlo nastat v těchto případech neslušné chování pokusy o narušení chodu aplikace pokusy o neoprávněný přístup porušení pravidel portálu Váš přístup může být zamítnut také, protože Vaše IP adresa je sdílená s někým, kdo porušil některý výše uvedený případ. Blokování vstupu na portál provádí většinou automat. Odblokování se provede dle konkrétního případu.

V případě, že jste členy Klubu Zpovědnice, zašlete nám e-mail na adresu, kterou jsme Vám sdělili při založení Vašeho členství. Do předmětu uveďte číslo Vašeho profilu a do mailu opište chybový kód. Odblokování neprovádíme. Nicméně můžete nás kontaktovat na této adrese, kde může některý z administrátorů Váš případ posoudit. Potřebujete-li získat přístup na portál velmi rychle, můžete využít Expresní odblokování, které je zpoplatněno. Do e-mailu prosím uveďte kód chyby.

Rok 2020 je rokem pandemie, se kterou si nevíme rady, s pandemií nikdo nepočítal, a tak jsme na ní nebyli připravení, lidi se chovají jako vandalové už velmi dlouho a následkem jsou pandemie a války, vše je zde o příčině a následku, komu není rady, tomu není pomoci. Budeme se muset naučit prevenci, abychom tak zamezili mnoha škodám, základem prevence je kontrola, která odhalí chyby v nás a okolo nás, dáme proto všem lidem do hlavy kontrolní GVKB čipy, které lidi odříznou od skutečné reality.

Lidi nebudou moci dělat chyby, vše bude řídit jenom globální umělá inteligence, a tak zde už nebude reklama která nás klamala od narození do smrti, takto zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy, nekvalitní genetický lidský materiál se optimálně recykluje, a tak bude ekonomika optimálně fungovat, z lidí se stanou levní roboti na dálkové ovládání, pro nikoho už nebudou zde výhody a imunita, padni, komu padni, nebudou zde už milionáři ani žebráci.

Iluze dobra a zla vychází z toho, že máme subjektivní metr, kterým něco poměřujeme a pokud je to v souladu s naším metrem tak je to dobré a pokud to není v souladu s naším metrem tak je to zlé, jenže náš subjektivní metr nemusí být vždy správný, není ten, co by se zavděčil všem. Správné jsou jistě vesmírná a přírodní pravidla, která zde jsou mnoho miliónů let, jenže tato pravidla používáme minimálně, protože každý si vytvořil svoje subjektivní pravidla, která jsou mu svatá a následkem je konflikt, který může i přerůst ve válku.

Dobrotu si musí každý zasloužit, život je o tom že jsme byli evolučně vytvoření a nastavení k tomu, abychom sloužili konzumní společnosti, ve které existujeme, ten, kdo na společnosti ekonomicky parazituje, musí za to být společností optimálně potrestán. Jenom blázen zalévá plevel a krmí parazity, sociální populismus ekonomicky nefunguje, je třeba nahradit konečně lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou problémy.

Lidi to byl evoluční experiment, co se nepovedl, a tak nahradíme lidi za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se odsunou globálně z civilizace do GVKB rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh. Náš konzumní svět je založen na tom, že si musíme vše zasloužit a pokud je zde někdo hříšníkem tak si on logicky dárky na Vánoce nezaslouží to je logické. Dárky by měli dostat logicky jenom ti, co nejsou hříšníky, jelikož je ten druhý hříšník, tak bychom mohli zrušit Vánoce, jako zcela zbytečný svátek.

Zde se dostáváme k tomu, že je ten druhý bezcharakterní pokrytec, který si jedno myslí a jiné říká, vše je zde dneska jenom hra o hodnoty podle pravidel, která určuje pokrytecká společnost, ve které žijeme. Od narození nám reklama vymývá násilně mozek a snaží se z nás udělat loutky, které mnohé snadno ovládá. Internet a televize to je jenom továrna na reklamu, která nám vymývá systematicky mozky, některé totality se snaží o to zablokovat totalitní USA, aby nemohlo pomocí internetu a televize vymývat mozky v cizí totalitě, moje hra a moje pravidla o tom je každá totalita a každá organizace. 

Moc je založená vždy na totalitě, mnohdy je totalita chytře skrytá a lidi si tak naivně myslí, že je zde demokracie. Nikde na světě není dokonalá demokracie, všude je totalita, ve které je rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Jelikož s lidmi jsou jenom samé problémy tak už brzo dojde k tomu, že se lidi globálně odsunou z civilizace do rezervace a v civilizaci tak budou místo lidí autonomní inteligentní roboti na akumulátory. 

Čím více je na světě lidí, tím více je zde i válek, to je logické, nejsou lidi tak nejsou války, umělá globální inteligence vyhodnotila lidi jako hrozbu pro civilizaci, a tak odsunula lidi z civilizace do rezervací a zde oddělila muže od žen, aby se už lidi nemohli rychle rozmnožovat, jako invazní druh, který egoisticky škodí ekosystému a civilizaci. Bylo zde v minulosti mnoho snah o to, aby se lidi změnili tak že zde s nimi už nebudou problémy, ukázalo se, že je to utopie, z čerta nikdo anděla neudělá, ten druhý je pitomec, co dělá po celý život samé pitomosti, podívej se konečně do zrcadla a pochop to, že v zrcadle spatřuješ pitomce, co si nezaslouží na Vánoce dárky.

Za zlato si moudrost nikdo nekoupí, moudrost je nad zlato, to že je zde někdo v něčem úspěšný a populární neznamená to, že je i moudrý. Mnohdy člověk z dálky vypadá jako moudrý a z blízka poznáme že je to hlupák, proto se hlupáci snaží o to, aby je nikdo nemohl poznat z blízka, vše je zde mnoho tisíciletí jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si hlupáci hrají na to, že jsou moudří.

Z díla nakonec poznáme, kdo je hlupák a kdo je moudrý, proto se hlupáci vyhýbají práci abychom z jejich práce nepoznali to, že jsou hlupáky. To že má někdo vysoké IQ a vysokoškolský titul, neznamená to, že je moudrý! Jaký je rozdíl mezi inteligencí a moudrostí? Inteligence je schopnost vyřešit složitý problém, moudrost je schopnost se vyhnout složitým problémům, moudrý člověk ví že vše jsou zde příčiny a následky a že příčinou většiny problémů je dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží, čiň pitomcům dobře a oni z tebe pitomce udělají.

Společnost je dneska sociálně populistická, a tak dělá sociální dobro těm co si dobrotu nezaslouží, populismus je podřezávání větve, na které sociální společnost sedí, zaléváme plevel a krmíme parazity, to nemůže logicky ekonomicky a politicky dlouho fungovat, kdo za nás splatí obrovské dluhy? K čemu je nám armáda, která není bojeschopná, k čemu je nám nadbytek státních zaměstnanců, co vymýšlejí jenom samé pitomosti a dělají tak z nás pitomce a ubožáky atd.