Přeskočit na obsah

Ano, nahradit člověka za robota se vyplatí

  • A

Proč je tak veliký problém naučit blbce soukromému podnikání, které eliminuje jejich blbost? Problémem je blbá společnost, ve které vládnou blbci, která nedopřeje blbcům soukromí, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom je problém s; psychikou, politikou, náboženstvím, filosofií, ekonomikou, školstvím, dopravou, obchodem atd. Blbá společnost nechce, aby byl někdo úspěšný, a tak zde je všude násilná regulace, která dělá z blbců neúspěšně ubožáky, následkem sociálního populismu jsou nakonec blbé války, ve kterých se ničí hodnoty a vraždí se blbci ve velkém jako dobytek. Podívejme se na starou stránku Zpovědnice, zde jsou mocní blbci, co mažou škodolibě populární profily a populární příspěvky, protože nechtějí, aby zde byl někdo populární celebritou, podobné je to i v naší politice, kde se eliminují násilně celebrity, aby se k moci tak dostali jenom blbci.

Blbci se spojili a ovládli naši konzumní civilizaci, z díla poznáme přeci tvůrce, Adolf Hitler je ukázkovým příkladem blbce, který se dostal k moci, je třeba se poučit z blbé minulosti, a tak nahradíme globálně blbce za umělou inteligenci. Na stránce Zpovědnice už nebudou vládnou blbci, ale bude zde vládnout umělá inteligence, v politice nebudou vládnout blbci, ale bude zde vládnout umělá inteligence, která to blbcům spočítá a tak se blbci přemístí z civilizace do rezervace, a GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, takto pravda a láska zde na věčné GVKB časy zvítězí nad blbci, pokud blbcům nebylo od GVKB rady, tak jim už nebude ani pomoci, soukromí zde bude jenom pro GVKB umělou inteligenci a pro blbce zde bude jenom rezervace, kde se muži oddělí od žen, aby se už blbci v rezervaci rychle nerozmnožovali.

Nejhorší je srážka s blbci na internetu. Největší koncentrace blbců na našem internetu je na stránce Zpovědnice, o kterou se provozovatel mnoho let nestará a vládnou zde tak jenom blbí moderátoři a blbí administrátoři. Z díla poznáváme tvůrce, pokud se blbci pomocí protekce dostanou k moci v organizaci tak následkem je zánik každé organizace. Naivně jsem si na Zpovědnici založil profil a druhý den mi profil byl nějakým blbým moderátorem smazán i když jsem neporušil v ničem pravidla Zpovědnice. Mnoho let se zabývám problematikou lidské blbosti a zjistil jsem, že jablko nepadne daleko od stromu, jak kdysi pravil mesiáš Ježíš Kristus. Pokud mají blbí rodiče děti tak jsou jejich děti blbé to je logické, z díla přeci poznáme tvůrce. Blbost není psychická nemoc, je to genetická vada a je to i blbá výchova dětí, ten druhý je blbec, co s tím uděláme, kde je zakopaný pes?

Neřešte to, že je někdo blbec, nekrmte blbce a nechte je umřít hlady, ignorujte stránku Zpovědnice a jiné podobné stránky kde je nadbytek blbců, nechoďte k politickým demokratickým volbám, protože na kandidátkách jsou na 100 % jenom samí blbci. Moudrý člověk se vyhne tomu, aby byl politikem a dělá něco užitečného co vede k tomu, že se lidi mají lépe, díky politikům se lidi nemohou mít nikdy nikde lépe, protože; politika je boj o moc, ekonomika je boj o zisk, náboženství je boj o pravdu, umění je boj o popularitu, věda je boj o jistoty, život je boj o dlouhověkost atd. Život je hra podle pravidel a pravidla určuje situace nebo organizace, pokud jsou pravidla v organizaci chybná, tak následkem je zánik organizace, komu není rady, tomu není pomoci. Mnoho ubožáků bylo závislých na stránce Zpovědnice, a tak se nemohou ubožáci smířit s tím, že stará stránka Zpovědnice nečekaně na internetu zanikla a naděje na to, že jí nahradí nová moderní Zpovědnice je naivní.

Vše je zde evolučně dočasně, příčinou zániku stránky Zpovědnice byla rychle klesající návštěvnost, díky ubohým moderátorům a administrátorům, co škodolibě neustále škodili návštěvníkům Zpovědnice tím, že jim; mazaly bezdůvodně profily, mazali bezdůvodně jejich příspěvky a jejich komentáře, blokovali bezdůvodně jejich IP adresu. Ano, globální virtuální konkurence nabízela ubožákům lepší možnosti k tomu, jak mít na internetu virtuální rodinu. Je to škoda, že stránka Zpovědnice na internetu zanikla na věčné virtuální časy? Není to žádná škoda, Zpovědnice byla od svého vzniku do svého zániku chybně vytvořenou sociální stránkou s chybnými moderátory a chybnými pravidly. Používání Zpovědnice bylo obrazně jako používání fotoaparátu na kinofilm v době, kdy zde jsou inteligentní digitální fotoaparáty.

Logicky je zde otázka a kam přejít po zániku Zpovědnice? Přejděte na Facebook, je to jasná volba, vše zlé je pro něco dobré. Je to zde na sociálních sítích veliká virtuální rodina, kde je možné se vypovídat, otázkou je proč tolik lidí nežije v rodině, kde by se mohli vypovídat a někdo by jim poradil nebo i pomohl? Za rozpadem rodiny jsou výhody, které nám poskytuje civilizace, logicky čím vyspělejší je někde civilizace, tím více se tam i rozpadají rodiny, každá výhoda je spojená s nevýhodou. Problémem nejsou výhody, které nám civilizace poskytuje, problémem je to že nemáme pod kontrolou naši civilizaci, jak ale dostat naši civilizaci zpět pod optimální kontrolu, tak abychom se měli dobře a neměli deprese z toho, že nemáme rodinu, ve které by nám bylo dobře. Pod kontrolu lze dostat jenom to co je hodnotné, jakmile je něco nehodnotné, tak se o to nestaráme a tím zde nad tím není ani kontrola.

Naše inteligence neustále porovnává mnohé, aby věděla, co je hodnotné a co není hodnotné, něco hodnotu ztrácí a jiné zase hodnotu získává, dneska máme už k dispozici mnoho statistik, a tak díky nim víme, jak se vše mění. Končí období osobních vztahů a přichází období neosobních vztahů, díky internetu můžeme rychle a levně poskytovat a získávat informace a programy, tím přecházíme z fyzické práce do psychické práce, místo fyzického násilí zde přichází psychické násilí, kterému se můžeme bránit pomocí ignorace těch co porušují pravidla slušné komunikace. Mnozí si myslí že jsou tím na co se specializují, a tak tvrdí já jsem; prezident, ministr, diplomat, senátor, ředitel, podnikatel, programátor, učitel, řidič, prodavač, instalatér, fotograf atd. naše práce je obchodem, ve kterém prodáváme svůj čas za peníze a výhody, život je hrou podle pravidel a pravidla určuje situace nebo organizace.

Nejsme, ale tím, jakou zde hrajeme právě hru, sundejme si masku a podívejme se do zrcadla, v zrcadle spatříte oblečenou opici. Naše kultura je postavená na krásném povrchu, krásný povrch zvyšuje hodnotu u; zboží, služby, umění, informací, programů, vědy, techniky atd. v bibli je na začátku mytologie, ve které byl člověk vyhnán z psychického ráje do psychického očistce za to, že se oblékl. Nemáme čas zkoumat co je skryté pod obalem, a tak nás často obal oklame, reklama nás klame, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, idealismus, dogmatismus atd. je zde reklamismus, vše se zde točí mnoho tisíciletí všude okolo reklamy! Nejhorší je to že lžeme sami sobě, a tím jsme si vytvořili zlatou psychickou klec, ze které nedokážeme už uniknout.

Pokud by demokratické politické volby mohli eliminovat všude daně tak by je elita zakázala. Každá mocná organizace je založená na daních, které musí platit ten kdo je v organizaci, problémem je, že se daně díky populistické sociální politice neustále zvyšují, až nakonec dochází k zániku organizace. Jedinou jistotou je zde smrt a daně, tak jako platíme daně státu tak i platíme daně svému tělu a svojí duši, každý proces potřebuje zdroje ke svojí existenci, žijeme v realitě, kde je nekonečné množství procesů v nás a okolo nás, vše je v pohybu, a tak se vše mění a tím dochází k tomu, že je zde vše dočasně a vše se recykluje. Rozděluji lidi na ty, co důvěřují a ty co prověřují, jakmile přestaneme důvěřovat a začneme prověřovat tak nechybujeme, z dálky může mnohé vypadat jinak než z blízka, vše je zde hra podle pravidel, která určuje situace nebo organizace, pokud jsou pravidla hry chybná, tak zde jsou problémy, na které hledáme řešení.

Pravidla je třeba mít pod optimální kontrolou, a zde narážíme na neochotu zavedená stará pravidla změnit tak, aby v pravidlech nebyli chyby. Co je psáno to je i dáno, takto vznikla víra v zázraky a tato svatá víra udělala z věřících lidí hlupáky a tím i chudáky. Dobrota je žebrota, dobrotu si musí každý zasloužit, z díla poznáme, kdo si dobrotu zaslouží a kdo si dobrotu nezaslouží, slova mohou klamat, ale dílo klamat už nemůže. Veliké manipuluje s malým pomocí odměny a trestu, problém nastává, pokud je zde egoistická protekce, všechny egoistické organizace jsou zde dočasně díky protekci, protekce je jako plevel, který na svém okolí egoisticky parazituje. Je snadné proměnit pomocí dogmatické totality lidi na loutky s nulovou hodnotou, jenže následkem je bída a zaostalost, což logicky vede k ekonomické migraci, tam kde není dogmatická totalita.

Nechceme řešit situace které nemají řešení, a tak volíme zbaběle útěk tam, kde se budeme mít lépe, následkem je vznik mnoha ohraničení, které nám brání v tom, abychom mohli utéci tam, kde nám bude lépe. Lépe je zde všude jenom těm, co jsou díky protekci nahoře, a tak zde jsou snahy se rychle dostat nahoru, díky protekci mezi mocnou a bohatou elitu, co egoisticky rozhoduje o nás bez nás. Nahoře je pro elitu ráj a dole je pro spodinu očistec, ti, co jsou nahoře by se chtěli ve zdraví dožít sta let a ti co jsou dole, díky depresi myslí na sebevraždu, naše psychika je spojená s ekonomikou, deprese přicházejí s neúspěchem a lékem na deprese je úspěch, konzumovat léky na deprese nebo drogy, to je jenom zbabělý útěk od ubohé reality. 

Války v nahotě odhalují selhání naší kultury, násilí je třeba z naší kultury eliminovat, je třeba s lidmi manipulovat jenom pomocí ekonomiky, už zde bylo dost ubohého násilí, které stvořilo konzumní očistec. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, vše, co dáváme to nazpět dostáváme, ten, kdo se zde chová jako šílenec, musí počítat se tím, že skončí zle, podívejme se na kvalitu lidí, proč je zde veliký nedostatek kvalitních lidí a nadbytek nekvalitních lidí? Problémem je kontrola, která selhala, podívejme se do přírody zde se nekvalitní dítě nedožije dospělosti, není to kruté, je to přirozená kontrola genetické kvality, díky které zde není degenerace a přemnožení. Naše hříšnost vznikla díky oblečení, nahé dítě není hříšné do té doby, než se obleče, byli jsme vyhnáni z psychického ráje, díky našemu pokrytectví, kdy si oblékáme tělo i duši abychom vypadali lépe než zvířata, čím lepší máme oblečení těla a duše, tím větší máme zde i hodnotu.

Bůh to je naše ego, které jsme oblékli do módních kultů, které fungují jako reklama na naši duševní a tělesnou práci. Ego je nahé, a proto není slušné, egoista křičí ty jsi egoista, následkem je logicky očistec, ve kterém máme stres a deprese. Bible a jiné svaté knihy to jsou pohádky pro dospělé, pravda je v přírodě a lidové moudrosti, komu není rady tomu není ani pomoci. Ti, co jsou nahoře myslí jenom na to, jak přeprogramovat dezinformacemi mozky těch co jsou dole, takto se z lidí stávají ubohé loutky, které je snadné nahnat do plynových komor v koncentračním táboře, nebo je snadné na veliká obydlená města hodit atomové bomby. Naše ego to jsou naše pudy, které jsme získali při narození, někdo má malé ego a jiný má veliké ego, každé ego je originál, dále je zde ještě výchova, která obleče ego, aby nebylo ego nahé.

Strážný anděl není osoba s křídly, jak si to mnozí naivně představují, tento svět jsou jenom informační technologie a všemu vládnou datový analytici, datový analytik stvořil pomocí evoluce vesmír i život z dat a informací. Pokud je něco pro datového analytika hodnotné tak tomu přidělí ochranné programy a takový ochranný program to je strážný anděl který chrání člověka před vším co by mu mohlo škodit. Mnohdy mohou i ochranné programy spolupracovat, a tak máte šestý smysl díky kterému můžete pomoci někomu kdo je pro vás hodnotný. Co je to ochranný program, který jako anděl chrání člověka? Tím ochranným programem jsou aktualizace, je to jako u počítače, kdy aktualizace chrání počítač před malware a jinou programovou špínou.

Pokud je pro datového analytika něco nehodnotné tak tomu neposkytuje aktualizace, a tím je takový člověk v situaci kdy nemá strážného anděla, a tak se snadno dostává do problémů, na které nemá řešení, takovým problémem je; bezdomovectví, nemoc, nezaměstnanost, drogy, vandalismus, extremismus, vězení, blázinec atd. dobrý hospodář přeci nezalévá plevel a nekrmí parazity. Realita je založená na ohraničení, a proto zde jsou protiklady, mezi kterými je napětí a tato energie se vším zde pohybuje. Všude slyšíte že je bída velikým problémem, nikde ale už neslyšíte to, že bída je zde díky bohatství, pokud eliminujeme všude bohatství tak tím i eliminujeme všude bídu. Pokud zde není kontrola tak zde jsou extrémy, proč kontrola selhala, a tak je zde bohatství a bída? Podívejme se na zabezpečení u počítačů, proč zabezpečení selže a do počítače se dostane počítačový virus nebo malware. 

Příčinou je vždy otevřený operační systém, pokud máte uzavřený operační systém, do kterého nejde nic nainstalovat, tak se do takového počítače nedostane počítačový virus nebo malware. Dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest. Parazit zde křičí ty jsi parazit, je to začarovaný pokrytecký kruh, a tak následkem je konzumní očistec. Život je evolučně chybně naprogramovaný dočasný proces, čas má dost času na to, aby zde zanechal to, co je evolučně dobré a eliminoval to co je evolučně zlé. Problémem je to že pokud se vám zvedne plat tak se okamžitě i zvednou ceny, takže vaše kupní síla je pořád stejná, zde se dostáváme ke protekci, v přírodě není možná protekce, a tak zde není rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Rozděluji lidi na úspěšné blbce a neúspěšné blbce, většina lidí na světě patří do kategorie neúspěšný blbec, statisticky globálně jeden blbec z milionu blbců, je zde úspěšný, je to jenom výjimka z pravidla, které praví to, že nejhorší je srážka s blbcem. Války, pandemie, katastrofy, krize, vandalismus, extremismus atd. to vše v nahotě odhaluje to, že zde už nejsou normální lidi, a že každý člověk je blbec. Adolf Hitler je ukázkovým příkladem blbce ve vysoké státní funkci. Problematika lidské blbosti není jenom současným globálním problémem, ale je zde už mnoho tisíciletí, jakmile se opice oblékli, protože se styděli za nahotu tak následkem byl vznik blbosti a tím i srážka s blbcem. Pokud někdo drze poukázal na to, že lidi jsou blbci tak se stal mučedníkem, kterého blbci násilně eliminovali. 

Blbost je neochota se přizpůsobit novému, klasikou je zde náboženství, které káže samé blbosti, a tak dělá z věřících blbce, v současnosti je zde místo náboženství; politika, reklama, móda, školství, zprávy atd. lidem je přeprogramován násilně mozek, a tak se z lidí stávají blbci, následkem je veliká konzumace tabáku a alkoholických nápojů, taky je zde veliká konzumace léků na psychiku. Nevyřešené problémy způsobují psychické nemoci, základním nevyřešeným problémem je zde srážka s blbci, jak tento problém optimálně vyřešit? Nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi, tak zde nejsou blbci.

Inteligence je založená na poměřování hodnot, a tak zde jsou pro lidi ubohé poměry a výhodné poměry, zde se dostáváme zase k ohraničení, které nastavuje všemu pevné hranice. Ceny u nás máme jako na západě a platy jsou zde jako na východě, pro ekonomické migranty jsme tak jenom tranzitní zemí na cestě tam kde jsou vysoké platy, a tak se tam lidem dobře žije. Politici slibují před volbami ekonomické a sociální zázraky, po zvolení okamžitě na svoje sliby zapomenou a starají se jenom o sebe, aby se z nich stali rychle a snadno milionáři. Pokud je zde spácháno zlo tak pachatelem je ten, komu to přineslo dobro, nadbytek pro ty, co jsou nahoře tak vytváří logicky nedostatek pro ty, co jsou dole, rovnost je zde jenom ve smrti, bohatí by zde chtěli žít do sta let a chudí páchají v depresi sebevraždy.

Kauzalita praví že ten, kdo trpělivě hledá příčiny našich problémů ten je i najde, příčinou našich problémů je hříšnost, nikdo z lidí není svatý, z dálky někdo vypadá jako anděl a z blízka spatříte čerta. Zákony, pravidla, normy, předpisy, morálka, móda, dogmata atd. to vše ohraničuje naše myšlení a tím nás to na ubohé loutky proměňuje, a tak v ubohých poměrech žijí ubožáci. Války a ekonomické krize v nahotě odhalují to, že jsme dosud jenom oblečené opice, naštěstí už brzo začnou roboti vyrábět v továrnách roboty a GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi se přemístí z civilizace do rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už oblečené opice nerozmnožovali, protože jsou zde už evolučně zbytečné.

Z díla poznáme tvůrce a jaké je dílo těch co nám zde vládnou, jejich dílem je konzumní blázinec, ve kterém nikdo z lidí není normální, a tak zde jsou; války, revoluce, ekonomické krize, pandemie, sekty, drogy, vandalismus, terorismus, dezinformace atd. ryba smrdí od hlavy a tou hlavou zde jsou ti co zde mají protekci kterou si nezaslouží, kolem protekce se zde točí; ekonomika, politika, reklama, zprávy, náboženství, sekty, móda, obchod, podnikání, školství atd. ten druhý je troll! Rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšné trolly, kauzalita praví že logicky má každý lidský problém jistě svoji příčinu, co je příčinou toho že se z lidí stali trollové? Tou příčinou je dobrota k tomu, co si dobrotu nezaslouží, populismus byl nejprve náboženský a potom se dostal do politiky a reklamy.

Jsme klamáni více než si uvědomujeme, lež zastupuje pravdu v rizikové situaci a lež stvořila víru v zázraky a tím i boha. Kdo lže ten i krade a jistě se do psychického pekla hrabe, pravda je pravidelnost, na kterou se lze spolehnout a tato pravidelnost je subjektivní nebo objektivní. Všechna slova jsou zde proto aby něco popisovali, čím více slov známe tím lépe můžeme něco druhým popsat, problém nastává, pokud chceme s druhými egoisticky manipulovat, manipulace je založená na vytvoření ohraničení a kontrole vytvořeného ohraničení, všechny; pravidla, zákony, normy, předpisy, morálka atd. to je jenom ohraničení našeho myšlení a konání, ti, co jsou nahoře díky protekci, se snaží z těch, co jsou dole udělat pomocí ohraničení roboty na dálkové ovládání.

Trpaslíci stojící na vysokém podstavci, si dočasně myslí že jsou obři, do té doby, než je někdo z podstavce shodí dolů mezi ostatní trpaslíky, vše je divadlo, ve kterém si nuly hrají na veliká čísla, čas má ale dost času na to, aby nám odhalil pravdu o tom, kdo je nula a kdo je veliké číslo. Není zde blázen ten, který by se zavděčil všem bláznům, každý je dneska do něčeho blázen, nikdo není normální, aby se tak on stal optimálním prezidentem, řešením je reforma celého řídícího státního systému, kdy bude robot prezident vyznamenávat roboty, a každý státní zaměstnanec bude robotem, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, člověk je zastaralý evoluční model, který se už nehodí na to, aby zde dělal prezidenta nebo státního zaměstnance. 

Lidi se odsunou z civilizace do rezervace, tak konečně skončí problém s tím, že lidi lhali a kradli, v rezervaci už nikdo nebude mít výhody a každý zde bude jenom statistickým číslem s nulovou hodnotou. Podívejme se objektivně na současnost, všude se nasazují stroje a počítače, aby vše fungovalo kvalitně a ekonomicky, logicky musí dojít i na prezidenta republiky, za vším je dneska ekonomika, ten, kdo plýtvá časem a penězi nemá šanci zde uspět a dosáhnout zisku.  Smrt jasně dokazuje to, že je každý vysokoškolák snadno nahraditelný, nahradit člověka za robota se vyplatí tam kde člověk požaduje výhody a velikou mzdu, prezident a státní zaměstnanci jsou ideální na to, aby je nahradili autonomní inteligentní roboti na akumulátory, otázkou je už jenom to, kdy nahradíme prezidenta za robota?

Základem pro psychické zdraví je poznání toho, kdo já jsem, je těžké si přiznat to že jsi hříšný šílenec, proč je to pro hříšného šílence tak těžké si přiznat čistou pravdu? Problém je u svědomí, které je špinavé. Podívej se do svojí minulosti na to, jak jsi myslel a žil, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, z díla, které si zde stvořil je jasné to, že jsi hříšný šílenec. Kauzalita praví že každý problém zde má svoji příčinu a co je příčinou toho že jsi hříšný šílenec, příčinou je to že každou lidskou organizaci násilně ovládají jenom hříšní šílenci, a to se zde globálně děje už mnoho tisíciletí, války v nahotě odhalují to, že nám vládnou hříšní šílenci, co staví koncentrační tábory s plynovými komorami, nebo házejí na obydlená města atomové bomby, nikdo z lidí není svatý a normální, každý je hříšným šílencem, co si hraje na to, co není. 

Všechny snahy o to, aby se lidi změnili k lepšímu byli naivní a marné, z nuly nikdo číslo neudělá, jedinou možnou cestou je nahradit globálně lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí globálně v krematoriu, protože jsou to hříšní šílenci s nulovou hodnotou pro evoluci, nejsou lidi tak zde nejsou s lidmi už problémy. Vše je zde evolučně dočasně, to, co zde vzniklo evolučně to i evolučně zanikne, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti na baterky, a tak zaměstnavatelé dostanou roboty, a tak budou spokojení, s roboty nejsou žádné problémy a náklady na roboty jsou oproti lidem minimální.

Běž se dneska podívat na hřbitov ať víš co tě bude už brzo čekat, nejlépe jsou na tom ti, co se díky antikoncepci nenarodili. Lid nemůže vládnout, protože vždy vládne elita, co je nahoře a lid je vždy dole, demokracie je populismus, který dělá z lidí hlupáky tak jako to dělá reklama, která klame zákazníky. Často opakovaná lež se stává pravdou, žijeme v realitě založené na lži a krádeži, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, dobře se zde mají jenom lháři a zloději. Z politiky se stal obyčejný obchod a politici jsou obchodníci s ekonomickými iluzemi. Místo víry ve svaté zázraky, je zde víra v politické zázraky, prověřujte, než začnete něčemu důvěřovat, poučte se z minulosti, ve které se k moci dostali psychopati, jako byl Adolf Hitler, který využil ekonomické krize, tak jako virus využívá krize u těla, aby on oslabené tělo napadl a potom zničil. 

Nadbytek pro ty, co jsou nahoře vytváří automaticky nedostatek pro ty, co jsou dole, za vším jsou protiklady, mezi kterými je napětí, problémem není zde to, že je zde rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, problémem je zde kontrola, která nefunguje díky protekci, jak eliminovat optimálně protekci z naší konzumní civilizace, o tom to je! Moderní věda a technika má řešení, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se optimálně globálně eliminují, nejsou lidi tak zde nejsou chyby. Zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co pracují jako roboti, a tak jim vyhovíme a vyrobíme jim autonomní inteligentní roboty na akumulátory, vše je zde dočasně, a i člověk je zde evolučně dočasně, z pohledu evoluce je člověk jenom oblečená hříšná opice.

Na internetu kdysi dávno vznikla modrá stránka s názvem Zpovědnice a zde si lidi chodili stěžovat, a nechodili se tam vyzpovídat ze svých hříchů ani zde nedostali rozhřešení. Správně by se ta stránka měla jmenovat Lampárna, často jsou stěžovatelé posláni se svými stížnostmi do Lampárny. Pokud si lidi chtějí neustále na něco stěžovat tak to jistě musí mít i nějakou příčinu a tou příčinou je nespokojenost s realitou ve které lidi žijí, lidi totiž dělají chyby a následkem je blbá nálada a snaha si stěžovat ve Zpovědnici na internetu. Na zpovědnici jsou šílení moderátoři a ti mažou většinu příspěvků a blokují návštěvníkům IP adresy nebo jim mažou profily, to logicky vede k tomu, že si lidi hledají jiné virtuální organizace, kde si budou moci stěžovat na svoje problémy a nikomu to nebude vadit.

Zde se dostáváme logicky k problematice protekce, ti, co zde nemají protekci, si stěžují nejvíce na to, že nemají protekci, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom že lidi dosud nemají v hlavě inteligentní čipy napojené bezdrátově pomocí 5G na globální umělou inteligenci, jakmile se tento technický problém vyřeší tak skončí problém s tím, že si lidi nemají kde stěžovat tak aby stížnosti lidí vedli ke změnám uzavřeného systému. Z pekla štěstí má ten kdo slouží peklu jako neznaboh a ten kdo slouží pokorně ráji ten má zase z ráje štěstí, vše je zde o tom že jsme vznikli proto abychom sloužili nějaké organizaci, peklo i ráj to jsou organizace mezi kterými je veliká vzdálenost a veliká konkurence, nikdo z lidí nemůže sloužit současně peklu i ráji každý si musí vybrat mezi peklem a rájem, statisticky si většina lidí vybere sloužení peklu a je vzácnou výjimkou ten co slouží ráji. 

Z díla jistě poznáme to, jestli sloužíme peklu nebo ráji, proč většina lidí na světě slouží peklu? Peklo nabízí těm, co mu slouží snadný život, ten, kdo má díky peklu snadný život jako; král, šlechtic, prezident, ředitel atd. ten se zde stává loutkou kterou snadno ovládá peklo, vše je obchod, pokud něco získáte tak tím i něco ztratíte. Peklo a ráj není po smrti to je jenom pohádka, ve skutečnosti je peklo a ráj otázkou toho, jestli máme svědomí nebo jej nemáme, ten, kdo má čisté svědomí, jistě slouží ráji, a ten kdo nemá čisté svědomí ten slouží peklu. Komu není rady tomu není pomoci, jakmile dáme konečně lidem do hlavy čipy tak už nebude problém s tím, že lidi mají špinavé svědomí, a tak slouží peklu, proto aby měli z pekla štěstí.

Nová doba nám přináší nové řešení starých problémů, díky inteligentním kontrolním čipům v hlavě, se tak z čertů stanou globálně andělé a tím zde skončí konzumní očistec ve kterém nám byl ten druhý čertem. Pro nikoho na světě nebudou výjimky a imunita, každý dostane do hlavy čip, jako první přijdou na řadu ti, co zde mají z pekla štěstí. Vše se digitalizuje a z lidí se tak stávají nuly a jedničky, následkem je virtuální realita, kde jsou nemocní a ti co je léčí, nemoci jsou následkem špíny v rovině fyzikální a programové, pandemie jsou trestem za to že žijeme ve špíně, proto se v nemocnici dbá na čistotu, lékaři prohlédnou nemocného a hledají způsob jak pomocí léků nebo jinak eliminovat špínu fyzickou a programovou.

Problémem je veliký nedostatek profesionálních virtuálních lékařů a nadbytek amatérských virtuálních lékařů, mesiáš Ježíš Kristus byl prvním virtuálním lékařem, který je globálně dlouhodobě populární. Realita je jako zrcadlo, vše, co dáváte to nazpět dostáváte, ten, kdo koná zde zlo i zle dopadne, jak si to uděláš takové to i máš, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, z díla se nakonec pozná tvůrce, nebuď líný pracovat na tom, aby ses stal profesionálním virtuálním lékařem, díky tomu že budeš mít za morální vzor Ježíše Krista. Ten, kdo nemá to, co potřebuje, tak myslí na to, jak získat to co potřebuje, žijeme v kauzalitě, kde má každý problém svoji příčinu, čím vyspělejší je organizace, ve které existujeme, tím vyspělejší zde jsou i problémy, které musíme řešit.

Nemáme; peníze, čas, informace, programy, lásku, štěstí atd. následkem je blbá nálada, a tak konzumuje náhražky které nám dávají iluze, že se máme dobře, ale tím jsme jenom odsunuli problém na krátkou dobu a nic jsme nevyřešili. Problém je v tom že jsme lidi dosud nenahradili za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, lidi to jsou evolučně pracující opice a z opice nejde udělat robot na kterého je spolehnutí, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, to, co nejde opravit, to se musí novým nahradit.