Ano, bez peněz jsi jenom ubožák

IMG_2050

Vše je zde o výhodách a jistotách, díky výhodám a jistotám dosahujeme úspěchu a tím jsme i šťastní, jenže vše je zde dočasně, tento svět je řekou, která se neustále mění, a tato řeka vše unáší z minulosti do budoucnosti, je to marnost se snažit plavat proti proudu. Vše co zde máme, to je nám zde jenom zapůjčené, abychom zde mohli odehrát svoji roli. Není zde ale herec ten, co by se zavděčil všem divákům, čím více zde máte nepřátel, tím více zde i něco znamenáte. 

Když se podíváte na velmi staré filmy tak si uvědomíte, jak se zde vše mění, staré priority nahradili nové priority, většina změn v našem lidském světě je ale jenom na povrchu, a pod povrchem je vše stejné, je snadné změnit násilně povrch, a je těžké změnit násilně to, co je pod povrchem. Pod povrchem naší konzumní kultury je pořád lež a nenávist, dobrota je zde jenom žebrota, není zde; demokracie, socialismus, komunismus, kapitalismus, feudalismus, centralizace, emancipace, atd. je zde hříšný člověk, který nedokáže být svatým. 

Podívejme se na statistiky, podle statistiky jsme rozvojový chudý stát, a tak jsme pro lakomé ekonomické migranty, jenom tranzitní zemí, tento národ už není naší vlastí, protože vše zde vlastní cizinci, a tak jsme se stali jenom ekonomickými otroky, a zisk z naší práce mají už jenom lakomí cizinci. Spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by se lakomec vzdal toho co vlastní, vše je dneska o parazitování, ti co jsou nahoře, egoisticky parazitují na těch, co jsou dole.

Pokud se někdo drze postaví na odpor těmto elitním parazitům, tak je za to tvrdě potrestán, volby to je jenom mediální divadlo, protože pokud by mohli politické volby něco změnit, tak by je mocná a bohatá elita zakázala. Všemu zde vládnou peníze, už od té doby, co peníze existují, pravda a láska je zde už jenom za peníze, bez peněz jsi jenom ubožák. Přichází nová doba, ve které nebude už pro lidi práce za mzdu, na práci za mzdu zde budou jenom; stroje, programy, roboti, atd. robot bude vyrábět roboty a robot prezident bude vyznamenávat roboty, člověk bude muset opustit konzumní civilizaci a začne žít jako ubožák v divoké přírodě.

Prioritní jsou informace

IMG_2102

Podívejme se na evoluci z hlediska informací, díky informacím mohl vzniknout fungující složitý ekosystém a potom i člověk a jeho kulturní civilizace, informace nám umožňují dosáhnout úspěchu a cíle rychle a levně. Podívejme se na problémy a nemoci, pokud chceme problémy a nemoci eliminovat musíme mít k tomu informace. 

Co se stane, pokud informace nemáme? Pokud nemáme informace tak nastupuje psychická práce, pomocí které se snažíme informace získat, někdy je to snadné a jindy je to obtížné, to záleží na situaci a tom, jaké informace hledáme. Abychom se v informacích vyznali tak je třídíme podle nějakého systému, pořádek je základem pro to abychom mohli informace optimálně využívat. 

Největším problémem jsou u informací priority, podle priorit se informace používají, ovšem priority se mohou změnit a tím se musí i změnit celý systém a to je složité. Vzhledem k tomu že nemůžeme rozumět všemu, tak se specializujeme jenom na takové informace, které jsou pro nás prioritní v naší specializaci. 

U informací se setkáváme s monopoly, kdy monopol egoisticky určuje, jaké informace se budou hromadně šířit pomocí; tisku, rádia, televize, internetu, atd. často je zde snaha o účelovou manipulaci s konzumenty informací, aby si konzumenti zvolili nějakou politickou stranu, nebo aby si koupili nějaké zboží. 

Manipulace pomocí informací může i vést k ekonomické krizi nebo k revolucím a válkám, z lidí se najednou stávají loutky, které ovládají monopoly na informace. Svaté knihy to byli první monopoly na informace, které ovládali veliké množství lidí jako loutky a tak vznikali svaté kulty, které se uctívali a ony dávali lidem svatá pravidla, podle kterých by měli lidi žít, základem zde byla pokora, protože pokorný věřící člověk je snadno manipulovatelný pyšnými lidmi. 

Přichází doba umělé inteligence, která se stane moderním manipulátorem lidí, ona to lenochům a parazitům spočítá, ze všech lidí se stane levná pracovní síla, a ten kdo nebude optimálně sloužit umělé globální inteligenci, ten bude ekologicky optimálně eliminován.

Proč nás mobilní operátoři okrádají?

IMG_2036

Vysvětlení je v levných podnikových tarifech, podniky a stát mají neskutečně levné tarify, a pro obyčejné lidi jsou už jenom drahé tarify, jak je to možné, že zde nejsou pro všechny stejné ceny? Vše je o regulacích a dotacích, někdo zde má výhody a jiný zde výhody nemá, největší šok je pokud porovnáte ceny u nás a ceny v Polsku.

Proč v Polsku jsou ceny malé, a u nás jsou ceny vysoké? Vše je o tom, že stát se rozhodl v Polsku s lakomými operátory zatočit a donutil je k malým cenám, ano, politici u nás selhali, a je třeba se poučit v Polsku, parazitovat na dělnické třídě je snadné, ale je to podřezávání si větve, na které sedíme. 

K čemu je vám levná pevná linka, když jste existenčně donucení telefonovat na mobilní telefony, a platit tak vysoké ceny! Je to podobná situace, jako s cenou benzínu, který je předražený, k čemu je vám potom auto a telefon, když nemáte díky ubohé minimální mzdě peníze na provoz? Nadbytek pro ty co jsou nahoře, je zde díky nedostatku pro ty co jsou dole, pro ekonomické migranty jsme už jenom zaostalou chudou tranzitní zemí, ve které je chybou žít.