Zaměstnanci na baterky

P1080233

V minulosti bylo vše bez baterek a tak zde bylo vše jednoduché, s vynálezem baterek se začalo vše stávat složitým. Podívejme se na fotoaparáty, takový Flexaret neměl v sobě baterku, byl to poctivě vyrobený fotoaparát. Potom přišla doba digitálních fotoaparátů a začali problémy s baterkami. 

Vše se začalo digitalizovat a optimalizovat, zaměstnavatelé berou zaměstnance jako stroje a tak vznikla potřeba po zaměstnancích na baterky. Pokud zaměstnanec na baterky má vybité baterky, tak je nahrazen zaměstnancem, který má nabité baterky. Zaměstnanci co mají vybité baterky nemají tak zaměstnání a proto chodí na internet a zde hovoří o svých problémech. 

Proč je dialog složitý problém

P1080190

Podívejme se na minulost, ve které měl náš národ problém s dialogem s cizími národy, cizí národy sem často vtrhly se svojí armádou, a jednali s námi jako s otroky, vnutili nám dokonce násilím i náš jazyk přitom naším pravým jazykem je němčina to je historicky doložené. V současnosti nám EU diktuje i to jaký výkon má mít vysavač, co bude příště?

Stejné je to i v zaměstnání, zkuste se domluvit o větší mzdě a lepších pracovních podmínkách, je to marnost. Podívejte se na to, jak dopadl Jan Hus, chtěl se domluvit a byl na hranici upálen, je zde dogmatická diktatura, lidi se rozdělili na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, co je dovoleno těm co jsou nahoře to je zakázáno těm co jsou dole.

Prý muži jsou zlí na ženy, opak je pravdou, když se muž rozvede tak z něj ženy udělají žebráka, a pokud nebude platit veliké alimenty, tak muž skončí ve vězení. Jádrem problému je zde pyšnost, největším hříchem je pyšnost, je třeba začít s převýchovou tak aby už lidi nebyli pyšní a byli jenom pokorní, tak zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.

Dobrota k ubožákům má za následek žebrotu

P1080234

Naše inteligence umí počítat, a tak spočítá u všeho hodnotu, dobře se chováme k tomu co zde má hodnotu, a zle se chováme k tomu, co zde nemá hodnotu, tím vzniká snaha o to, abychom cizí inteligenci oklamali, a tak jsme měli výhody a jistoty z toho, že cizí inteligence bude chybovat. 

Naučili jsme se rozdělovat lidi podle toho, jestli jsou nahoře nebo dole, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Není zde tedy socialismus nebo kapitalismus, je zde egoistický kariérismus, kolem úspěchu se zde vše točí, z lidí se stali bezcharakterní kariéristi, co zde bojují o výhody a jistoty, takto vzniklo konzumní peklo, ve kterém je místo lásky a pravdy, jenom nenávist a lež. 

Nebojují mezi sebou jenom jedinci, bojují mezi sebou i; podniky, organizace, národy, ideologie, atd. evoluce vše z nadhledu pozoruje, a to co neuspěje, to eliminuje. Vše zde má limity a tyto limity určují u všeho osud, pokud se někdo narodí jako nekvalitní jedinec, v nekvalitní rodině, je bohužel většinou jeho osudem být zde kariéristicky neúspěšným, a mít z toho deprese.

Není zde nezaměstnanost, je zde všude nadbytek ubožáků, které nechce nikdo zaměstnat. V přírodě jsou ubožáci snadnou kořistí pro šelmy, v minulosti se problém s ubožáky řešil tím, že zde bylo otroctví, a majitel mohl ubohého otroka zabít, protože to byl jeho majetek. 

Dobrota k ubožákům má za následek žebrotu, jak došlo k tomu, že jsme dobří k ubožákům? Příčinou je chybná politická demagogie, ti co jsou nahoře, ve snaze o popularitu vytvořili sociální politiku, která podporuje sociálně ubožáky, a to vede k tomu, že se nám ubožáci rozmnožují jako myši, a potom nám jako myši škodí. 

Proč selhalo nejprve náboženství, a potom selhala politika? Každá lež je zde dočasně, jenom pravda je zde trvale, pravda jasně říká, že dobrota k ubožákům má za následek žebrotu, k ubožákům musíme být zlí a je třeba ubožáky recyklovat na substrát. 

Nejsou ubožáci tak nejsou s ubožáky problémy, kdo nebude mít v EU ve 20 letech maturitu, ten bude recyklovaný na substrát, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Tím se eliminuje problém s menšinami, které zde nerespektují pravidla většiny, skončí v EU problémy s nepřizpůsobivými příživníky, kdo bude chtít, ten si dobrou práci v EU najde, protože mu nebudou brát ubožáci práci. 

Zavede se v EU certifikace kvality člověka s roční platností od 7 let do 70 let, ten kdo nedostane tuto certifikaci ten bude recyklován na substrát, nemá smysl, aby někdo chodil dlouho do školy když je jasné že on maturitu stejně neudělá a tak by byl ve 20 letech recyklován na substrát. Ekonomika je o utahování šroubů, každý člověk je šroub, který má egoistickou snahu o to, aby nebyl utažený, a proto je zde deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, psychiky, atd.

Svoboda dává životu smysl

P1080206

Otrok se ptá po smyslu života, protože jeho život zde nemá smysl, hladový se ptá po jídle, nemocný se ptá po tom tak být zdravý, chudák se ptá jak být bohatý, atd. každá otázka má nějakou příčinu, pokud není příčina, tak není třeba se ptát. Násilné přeprogramování myšlení dezinformacemi je tak veliké, že si lidi už neuvědomují realitu, a žijí ve světě iluzí, které pro ně vytvořila kultura a ekonomika. 

Pravdou je to co se pravidelně opakuje ve vztahu k subjektu nebo objektu, tato pravidelnost je trvalá nebo dočasná, mnozí věří tomu, že dočasná pravidelnost zde bude trvalou pravidelností a tak vznikají; dogmata, pověry, mytologie, rituály, pohádky, dezinformace, náboženství, politika, reklama, móda, atd. to vše je informační a programový odpad, který pokud se rychle a levně neuklidí, tak následkem je deprese a krize. 

Čas nakonec stejně eliminuje veškerý svatý informační odpad, který z naivních lidí dělal hloupé ubožáky. Nevěřte tomu, že ti co jsou nahoře nad vámi, že oni znají čistou pravdu, pastýřem ovcí zde jsou ovce, co si hrají na to, že nejsou ovce. Televize, rádio, tisk, internet, atd. to je továrna na lži, pravda je v lidové moudrosti a v přírodě, ti co jsou nahoře, vytvořili složité systémy, abychom jim nerozuměli, a tak byli závislí na těch, co jsou nahoře a mají zde výhody a jistoty. 

Z díla poznáme tvůrce, dílem těch nahoře je zde deprese u; politiky, náboženství, filosofie, ekonomiky, rodiny, psychiky, atd. ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy. Otroctví je zde v našich chybných závislostech, naše chybné závislosti s námi manipulují jako s loutkami, je to marnost se snažit zbavit lidi jejich chybných závislostí, protože lidi neumí žít bez chybných závislostí. 

Nemá smysl pomáhat subjektu, smysl má pomoci objektu, subjekt to je jenom jeden utažený šroub s nulovou hodnotou pro veliký živý stroj, proč se objekt neobrátí na mě o pomoc, když je a tom zde? Příčinou je opilost výhodami a jistotami, ano to co je zde veliké to je opilé výhodami a jistotami, jenže vše co je zde veliké, to je zde dočasně. 

Pokud se pole nepohnojí, tak pole nedá úrodu, to je jádro problému všech velikých konzumních systémů, co dělají z lidí ekonomické a ideologické otroky, investice to je hnůj, a pracující lid to je pole, které se musí pohnojit. Pokud budeme hnojit lid, který nepracuje, tak ekonomika zkrachuje.

Vznikla nám zde vrstva lidí, kterým říkáme lidově kancelářské krysy, a tak zde jsou i krysí závody o místa; prezidenta, předsedy vlády, předsedy politické strany, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, notáře, profesora, ředitele, celebrity, atd. jde jenom o to být ekonomicky pohnojen, a nebýt ubohým dělníkem, který není ekonomicky pohnojen.

Ano, smysl života dosud nebyl odhalen

P1080231

Jaký má zde smysl život, stejně je zde naše planeta země dočasně, a tím i život je zde dočasně, ve vesmíru je život velmi vzácný, protože zde pro život většinou nejsou vhodné podmínky. Vše co je zde živé to je sluhou pro ostatní formy života, sloužíme a potom zemřeme, můžeme sloužit sobě nebo druhým, taky je možné sloužit ideálům nebo víře v zázraky. Mnozí si nalhávají že jejich život zde má smysl, protože jsou v něčem lepší než druzí, to je ale jenom opilost výhodami a jistotami.

Ano, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce

P1080238

Jsem z toho už na větvi, každý říká něco jiného a názor většiny není zárukou toho, že má většina pravdu, podívejme se třeba na jídlo, kolik lidí tolik názorů na jídlo, moc neschází už k tomu, aby zde byli svaté války mezi zastánci různého druhu stravování, ve jménu správného stravování, bychom tak jinověrce napichovali na kůly, nebo je po mučení upalovali na hranici. 

Lidi používají slova, ale už neznají význam těchto slov, nejlepší je když vám sobec řekne, ty jsi sobec, ten druhý je sobec, ale já nejsem sobec. Dalším problémem jsou svatá dogmata, která se nesmí kritizovat, takovým svatým dogmatem jsou dneska nepřizpůsobiví ekonomičtí příživníci, co se rozmnožují jako myši, a neplatí zde daně. 

Dobrota zde nemůže být k tomu, co na nás sobecky parazituje, kdo nepracuje ten, ať zde nejí, kdo chce, ten si práci sežene, a kdo nechce pracovat, ten si vždy najde důvody, proč nechce pracovat, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, bez práce nejsou koláče. 

Vše se dneska modernizuje, ale na vrcholu systému jsou pořád papaláši, co nerozumí digitálnímu světu, a myslí si, že není třeba vše staré nahradit novým. Jedinou možností jak restartovat zaostalou civilizaci jsou GVKB čipy do hlavy, na myšlení a řízení zde bude jenom GVKB globální umělá inteligence, a lidi zde budou jenom na to, aby profesionálně pracovali, a tak vytvářeli nový GVKB svět, ve kterém není už lež a nenávist.

Zaostalost je zde díky zbabělosti

P1080182

Vědecky a statisticky se dospělo k tomu, že zaostalost je zde díky zbabělosti, stali se z nás zbabělci díky výhodám a jistotám, které nám poskytuje konzumní kultura, vše je o tom jak si to uděláš takové to i máš! Polovina lidí na světě je ubožáky v rovině ekonomické a zdravotní, je to evoluční odpad, který na celém systému ekonomicky a psychicky parazituje, nejsme tak bohatí, abychom mohli toto obrovské plýtvání tolerovat. 

Zdroje potřebné k naší existenci nejsou neomezené, tak jako zaměstnavatelé odmítají zaměstnávat lidský odpad tak i národy musí pochopit to, že nemohou ekonomicky podporovat tento lidský odpad. Konzumní ekonomika potřebuje, aby každá platil vysoké daně, cla, poplatky, atd. jenom díky dostatku peněz pro stát, je možné investovat do toho, co eliminuje zaostalost, a umožní rozvoj vyspělé konzumní kultury. 

Zájem celku je logicky nad zájmem jednice, podívejme se do přírody zde vše co je nekvalitní to je evolučně eliminované, jsi nepřizpůsobivý příživník tak budeš recyklován na substrát, vše je zde o recyklaci, každý je zde jenom dočasným evolučním experimentem, jsme jenom inteligentní živé hologramy protože hmota to je jenom napětí mezi protiklady, ano, hmota je virtuální iluze, pokud recyklujeme příživníka tak jsme recyklovali chybný hologram aby se zde uvolnilo místo pro správné hologramy.

Pravda a moudrost není v knihách a na internetu, pravda a moudrost je jenom v situaci kterou prožíváš tento den, co bylo nezměníš a o tom co bude nic nevíš, je jenom tento den ve kterém je pravda a moudrost pro tento den a pro tebe, co je dneska pravdou pro tebe, může být pro jiné lží. Z díla spatříme tvůrce, jaké je dílo těch co jsou nad námi a rozhodují o nás bez nás, tím dílem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, rodiny, psychiky, atd. ano, ryba smrdí od hlavy celebrit, co zde mají imunitu.

Linux Zorin OS 12.3 PC

P1080172

Zorin OS je linuxová distribuce postavená na základě Ubuntu. Zorin OS má grafické uživatelské rozhraní, které je podobné systému Microsoft Windows. To usnadňuje uživatelům Windows přejít na Linux. Vzhledem k tomu že, Zorin OS je založen na Ubuntu, které má širokou uživatelskou základnu, je snadné získat podporu i pro Zorin. Zorin OS je uvolněn pod GPL to umožňuje jeho uživatelům volně ho kopírovat, distribuovat, studovat, měnit, rozvíjet a zlepšovat. Zorin OS je také zdarma, stejně jako většina linuxových distribucí, s volitelnou prémiovou edicí, která poskytuje uživateli více funkcí a balíků. 

Počítač vhodný pro tento operační systém

  1. ASRock B250M-HDV – Intel B250
  2. WD SSD Blue 3D NAND (M.2) – 250 GB
  3. ADATA XPG Z1 8GB DDR4 2400, bílá
  4. Intel Core i3-7100
  5. Zalman T5, černá
  6. Seasonic SS-350ET 350W
  7. AOC E2775SJ – LED monitor 27
  8. C-TECH WM-01B, modr
  9. Genius KB-110X, černá

Ano, klid je jenom na hřbitově

Ti co jsou nahoře, parazitují na těch, co jsou dole, aby se ti co jsou dole, tomu nemohli bránit tak je zde; policie, soudy, byrokracie, armáda, školství, politika, náboženství, reklama, atd. demokracie to je utopie, ve skutečnosti je zde kleptokracie, neboli vláda lhářů a zlodějů. Bylo zde mnoho snah o vytvoření lepší konzumní společnosti, ale vždy to skončilo nakonec tím, že se vše vrátilo k rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. 

Ti co jsou nahoře, serou na ty, co jsou dole, v každé lidské ideologii je to stejné, je tedy zcela jedno, to jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, byrokratismus, centralismus, egoismus, nacismus, monopolismus, globalismus, hinduismus, atd. zaměstnanec není placen za to, co dělá, ale je placen za to, jak vysoko je on v tomto egoistickém systému, dole je peklo a nahoře je ráj. 

Myslíme a konáme podle situace, naše inteligence se snaží o to vyhrát i za pomocí porušení pravidel, vytváříme svatá pravidla a okamžitě vznikají u pravidel výjimky, co je zakázáno těm, co jsou dole, to je povoleno těm, co jsou nahoře. Vše se zde točí kolem vlastnictví hodnot, následkem musí být konflikty a o hodnoty a svaté války o hodnoty, klid je jenom na hřbitově. Běž se proto podívat do krematoria a na hřbitov, ať jistě víš co tě brzo čeká, když je majetek lakomcem nahromaděn, tak lakomec zemře, a jeho dědici se mají dlouho dobře. 

Vládnou nám ovce s vysokým vzděláním

P1080213

Optimální ekonomická koncepce? Současnost to je svět, ve kterém je ten druhý za sklem, vidíme toho druhého a slyšíme, co říká, ale nemůžeme mu dát pohlavek, protože je to lhář a zloděj. Lháři a zloději jsou za sklem a proto je zde deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, rodiny, psychiky, atd. 
 
Logicky následkem je únik od reality do; snů, iluzí, pohádek, ideálů, víry v zázraky, drog, sexu, atd. jenže před realitou daleko nikdo neuteče! Kde se vzalo to sklo, za kterým je ten druhý? To sklo to je naše egoistická inteligence, která z nás dělá herce, který si jedno myslí, a jiné říká. 
 
Programátoři se dneska snaží vytvořit umělou inteligenci, která nebude egoistická, jenže taková umělá inteligence se brzo zhroutí, protože dobrota je žebrota. Zde je příčina deprese u naší konzumní kultury, díky dobrotě jsme žebráky a tak máme deprese.
 
Aby mohlo pole rodit, musí být pole pohnojené, tím hnojem jsou hodnoty, které musíme investovat. Vše je obchod, ve kterém je něco za něco, pokud chceš brát zboží, musíš za to zaplatit, můžeš sice zboží ukrást, ale následkem bude to, že výrobce zboží zkrachuje. 
 
Podívejme se na mzdy, které jsou malé, protože je zde mnoho příživníků, co egoisticky parazituje na těch, co pracují. K čemu je nám armáda darmožroutů a lenochů, proč lidi dělají pořád dokola ty samé ekonomické chyby? 
 
Lidi jsou ovce a v tom je jádro problému, ovce potřebují pastýře, který eliminuje armádu darmožroutů a lenochů, pastýřem ovcí nemůže být ovce s vysokým vzděláním, to je logické, kdysi lidi věřili v to, že pastýřem ovcí je Bůh, který vše stvořil a který zde má vše pod kontrolou, a svatí kněží zde zastupovali boha. 
 
To ale nefungovalo, proto bylo evolučně náboženství nahrazené politikou, ale politika taky nefunguje, příčinou je to, že jsou kariéristické ovce pastýři! Přichází nová digitální doba, ve které jsou čipy, mnoho výrobků má v sobě čip, který můžeme nastavit tak jak potřebujeme, proč bychom nemohli dát lidem do hlavy GVKB čip napojený na GVKB systém, tím by lidi měli konečně digitálního pastýře, kterého potřebují.
 
Místo egoistických vysokoškoláků by tento svět řídili GVKB čipy, tím by zde už nebyla armáda darmožroutů a lenochů, nebylo by třeba hledat dlouho ubohé zaměstnání, práce by si našla správné lidi co by jí správně vykonali, dneska bys byl nahoře a zítra bys byl zase dole, nebyla by zde u žádné práce definitiva, aby tak mohl někdo získat egoisticky výhody a jistoty.