Dezinformační válka dělá z lidí idioty

IMG_3985

Dezinformační válka je zde od té doby, co existují na světě daně, za vším jsou výhody a jistoty, aby měla elita výhody a jistoty tak pracující lid musí mít nevýhody a nejistoty o tom je kastovně a třídně rozdělená pokrytecká konzumní kultura, lidově řečeno, peníze, těm co jsou nahoře, nikdy nesmrdí. Mouchy nesmí srát v hospodě na obraz našeho mocného a bohatého oligarchy, o tom je dezinformační válka, kdo je v současnosti ale naším oligarchou na kterého nesmí srát mouchy? 

Tím oligarchou jsou milionáři, co mají peníze a zlato uložené v cizině, a tak zde neplatí; daně, clo, poplatky, atd. přitom ale dostávají z EU dotace, oni mají profesionální specialisty na to, jak na nás mají optimálně ekonomicky parazitovat, a mít při tom čisté ruce. Otisky prstů jsme nemohli sejmout, zloděj na co sáhl, to ukradl, o tom je současnost, ve které zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, všemu zde tak kraluje nenávist a lež. 

Nadnárodní korporace, které vlastní milionáři a oligarchové si diktují podmínky, protože mají zde vše pod kontrolou, s příchodem televize a internetu se začal svět rychle měnit, heslem milionářů se stalo rychle a levně, následkem je globální cenová válka, a ti co podnikají v malém, jsou pohlcení těmi, co podnikají ve velkém, a tak nadnárodní korporace rozhodují o nás bez nás. Situace dospěla k tomu, že hladoví otroci u nás už nechtějí mít děti, a tak mají otrokáři nedostatek levných otroků.

Evoluce je továrnou na zázraky

P1020774

Evoluce používá princip inteligence, porovnává to co má k dispozici a hledá to co je nejlepší, to co je nejlepší tomu zajistí výhody a jistoty, něco podobného děláme už velmi dlouho u některých domestikovaných zvířat a některých domestikovaných rostlin. Sportovci a umělci fungují velmi podobně, zde ti co jsou nejlepší, mají taky výhody a jistoty. 

Jsou zde ale živé systémy co nechtějí, aby je někdo kontroloval a dával výhody a jistoty jenom těm co jsou nejlepší, vždy zde jde o parazity a příživníky, podívejme se třeba na viry, nebo na klíšťata, jsou to organizovaní profesionální zločinci, co se mají zde velmi dobře, a boj s nimi není jednoduchý, ale je nutný. 

Představte si loď, na které je sto cestujících, ale jenom jeden cestující zaplatil za dopravu, a 99 cestujících jede zadarmo, to je naše tělo, a náš mozek! Podobné je to i v naší národní ekonomice, zde taky je jeden cestující co zaplatil za dopravu a 99 cestujících jede zadarmo

Tento svět ovládají organizovaní zločinci, dobrota je zde žebrota. Války nám v nahotě odhalují to, že obyčejný dělník u nás je zde jenom ekonomickým otrokem s nulovou hodnotou, a když pracuje pomalu, tak je z něj brzo bezdomovec. 

Vše zde dosud fungovalo podle zavedených pravidel a zavedených limitů, po mnoho tisíciletí, ti co byli nahoře, se měli dobře, a ti co byli dole, se měli zle, takový byl zde život, a nikdo to nemohl nijak změnit. 

Jenže evoluce je továrnou na zázraky, najednou specialisti dokázali vytvořit umělou inteligenci a tu dali do robota na baterky. Netrvalo to dlouho a lidem byl do měst vstup pod trestem smrti zakázán, ve městech existovali místo lidí roboti a inteligentní počítače. 

Roboti se nakonec rozhodli, že lidi globálně vyhladí, protože když nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Genocidu přežili jenom nazí kanibalové v pralese, roboti brali nahé kanibaly jako zvířata, a tak je nechali žít. Zazvonil zvonec, a pohádka o tom, že existoval zde pokrytecký člověk, skončila zde na věčné časy.

Alfa jedinec je zdravý jedinec

IMG_3953

Statisticky je pravý alfa jedinec, jeden člověk z milionu lidí, v České republice bychom měli k dispozici asi deset alfa jedinců a zbytek jsou beta jedinci, co se nehodí na to být vůdcem ostatních. Každý to zažívá, že na vedoucích místech jsou lidi bez charismatu a tak zde nemají přirozenou autoritu alfa jednice. Je to otázka genetiky a výchovy v dětství, není zde žádný zázračný kurz, jak se stát alfa jedincem, jak se lidově říká, práší se mu od úst. 

Ve filmu se často lze setkat s rolí pro alfa jedince, jenže ten herec není alfa jedinec, on jenom profesionálně zahraje svoji roli, a stane se populárním. Drogy mohou změnit člověka tak, že on dokáže zahrát profesionálně roli alfa jedince, ale po veřejném vystoupení, se ten člověk zhroutí psychickým vyčerpáním. Alfa jedinec je zdravý jedinec, a proto je vzorem jedincům co nejsou zdraví, ovšem zdraví se může snadno změnit v nemoc, a tím se z alfy jednice, stává beta jedinec, péče o zdraví není snadná a jednoduchá, v současnosti se více cení psychické zdraví.