Přeskočit na obsah

Zlo se snaží o to, aby z dálky vypadalo jako dobro

  • Z

Podívejme se do minulosti na to, jak to dopadlo, když bylo u moci zlo a jak to dopadlo, když bylo u moci dobro. Tam kde bylo u moci dobro tam se lidi logicky měli dobře vše je o příčině a následku, přej a bude ti přáno dej a bude ti dáno, tam kde je u moci zlo si nikdo není jistý svojí budoucnosti, protože zlá společnost dělá lidem ze života očistec. Zlo se snaží o to, aby z dálky vypadalo jako dobro, za vším je moje hra a moje pravidla, vše je zde hra podle pravidel a pokud jsou pravidla zlá tak je nám zle. Proč jsou u nás dlouhodobě malé platy a vysoké ceny? Příčinou je to že tato hra má zlá pravidla, pochopte konečně to, že ve snaze se mít dobře je pácháno každé zlo v nás a okolo nás.

Zlo často používá různé triky a maskování, aby působilo jako dobro, zejména pokud se snaží získat důvěru nebo získat kontrolu nad situací. Některé způsoby, jak zlo může vypadat jako dobro z dálky, zahrnují: Manipulace: Zlo může manipulovat informacemi, aby vytvořilo zkreslený obraz reality. Může používat klamavou propagandu, lhaní nebo zatajování pravdy, aby vyvolalo pozitivní dojem, i když ve skutečnosti jedná vlastně škodlivě. Charismatické vystupování: Osoby s temnými záměry se často prezentují jako charismatické a přitažlivé, což může přitahovat lidi, kteří jsou snadno ovladatelní. Můžou se jevit jako vůdcové nebo hrdinové, kteří mají zájem o blaho ostatních, i když ve skutečnosti sledují jen své vlastní zájmy. Předstírání dobročinnosti: Zlo může také vytvářet dojem, že jedná pro dobro druhých tím, že se zapojí do charitativních nebo dobročinných činností.

Může investovat do charitativních projektů nebo veřejně podporovat záležitosti, které jsou považovány za prospěšné, aby získalo podporu nebo uznání od veřejnosti, přestože to nemusí být v souladu s jeho skutečnými záměry. Zneužívání autority nebo postavení: Zlo se může také pokusit vypadat jako dobro tím, že zneužije svou autoritu nebo postavení ve společnosti, aby se ukázalo jako spravedlivé nebo morální. Může využít svého postavení v politice, obchodě, náboženství nebo jiných společenských institucích k tomu, aby vytvářelo falešný obraz dobra. Je důležité být kriticky myslícím a nechat se vést skutečnými činy a hodnotami, nejen vnějším dojmem. Důkladné zkoumání a kritické myšlení mohou pomoci rozpoznat pokusy zla o to, aby vypadalo jako dobro a vyhnout se potenciálním následkům.