Přeskočit na obsah

Žít nebo život ukončit násilně?

  • Z

Je přirozené to že naše myšlení často řeší nějaké dilema, mít děti, nebo je nemít, někdo dospěje v myšlení tak daleko že řeší, žít nebo život ukončit násilně? Můžeme si napsat klady a zápory pro naše rozhodnutí a potom zvážit co je nejlepší řešení. Často nemusíme řešit nějaké dilema, protože to za nás vyřeší; čas, situace, organizace, autorita atd. jednoduché systémy nemají možnost řešit dilema a jenom se zastaví a čekají dlouho na to, že za ně rozhodne něco jiného.

Pokud je naše rozhodnutí chybné tak máme problémy a nemůžeme se vrátit časem do minulosti abychom zabránili chybnému rozhodnutí, protože čas běží jenom dopředu a s tím nejde nic udělat. Některé chybné rozhodnutí má katastrofické následky, kdy havaruje letadlo nebo dojde k válce, někdy je snaha o to, aby důležité rozhodnutí udělalo více lidí pomocí hlasování, aby se snížila možnost chyby.

Představme si, že by nějaký populární portál, nebo web na internetu nevznikl, protože by se někdo rozhodl že jej nezaloží, protože by to bylo z jeho subjektivního pohledu amatérskou chybou. Takto by nevznikl; Google, Seznam, Facebook, YouTube atd. Vaše úvahy se dotýkají několika důležitých témat týkajících se rozhodování a důsledků. Níže jsou některé klady a zápory spojené s těmito tématy. 

Mít děti? Klady: Rodina může přinést radost a naplnění, podpora v obtížných časech, možnost přenášet hodnoty a zkušenosti na další generaci. Zápory: Náročnost výchovy a finanční zodpovědnost, omezení osobní svobody, možné zdravotní a psychické nároky. Život nebo Sebevražda? Klady života: Možnost nových zážitků, osobního růstu, vztahů a radosti. Zápory života: Problémy, bolest, ztráty, nejistota. 

Klady sebevraždy: Ukončení bolesti nebo utrpení. Zápory sebevraždy: Trvalé ukončení všech možností a zážitků, bolest pro blízké. Rozhodování a Důsledky: Klady rozhodování: Možnost vlastního výběru, osobní odpovědnost, učení se z chyb. Zápory rozhodování: Stres, nejistota, možné následky chyb.

Hromadné rozhodování: Klady: Širší perspektiva, vyvážení různých názorů, demokratický proces. Zápory: Možná kompromisní řešení, obtížná implementace, riziko manipulace. Vaše pozorování o jednoduchých systémech a jejich omezené schopnosti řešení dilemat jsou také zajímavá. Vývoj a rozhodování mohou být komplexní a často jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně času, situace a autority. 

V životě neexistuje absolutně správná odpověď, a každý člověk má jedinečné hodnoty a priority. Rozhodování je proces, který může být náročný, a je důležité si uvědomit důsledky a zvážit různé aspekty před přijetím rozhodnutí. Představme si, že by v minulosti nevzniklo žádné náboženství a žádná politika, protože by se někdo rozhodl že je to chybou se snažit organizovat násilně lidem život, a tak by se vše řešilo násilím podle hesla, když to nejde s lidmi po dobrém tak se to vyřeší po zlém.

Je důležité si uvědomit, že náboženství a politika mají složité a rozmanité účinky na společnost. Zatímco mnohdy sloužily k organizaci a regulaci společnosti, zároveň mohly být zneužity pro získání moci nebo jako záminka pro násilí. Představit si svět bez náboženství a politiky by znamenalo, že by společnost hledala jiné formy organizace a řízení. Zrušení náboženství a politiky by mohlo eliminovat některé zdroje konfliktů, které jsou spojeny s těmito institucemi.

Nicméně, je také důležité si uvědomit, že náboženství a politika nemusí vždy způsobovat pouze konflikty, ale mohou také sloužit jako základ pro etické normy, společenskou solidaritu a sounáležitost. Někdy je potřeba najít vyvážený přístup, kde jsou hodnoty, etika a řízení společnosti založeny na transparentnosti, respektu k lidským právům a demokratických procesech.

Vytvoření společnosti bez náboženství a politiky by vyžadovalo vybudování jiných forem organizace, které by byly schopné zajistit stabilitu a zachování hodnot, které jsou považovány za důležité. Je třeba zdůraznit, že neexistuje jedno univerzální řešení pro všechny společnosti a situace, a každý přístup má své vlastní výzvy a výhody. V přírodě není nikde náboženství a politika vše se zde řeší jenom po zlém a ono to funguje.

Je pravda, že v přírodě není formální náboženství ani politika v lidském slova smyslu. Zvířata a příroda jako celek jsou řízeny přirozenými zákony a principy. V přírodě probíhá přežívání prostřednictvím přirozeného výběru, kde silnější a lépe přizpůsobené jedince mají větší šanci přežít a reprodukovat se. V přírodě můžeme pozorovat různé formy vzájemné interakce, kde jednotlivci nebo skupiny jedinců bojují o zdroje, teritorium nebo partnery pro rozmnožování.

Tyto interakce mohou být považovány za formu „řešení po zlém“ v lidském chápání, protože jsou motivovány přežitím a reprodukcí. Nicméně, je důležité si uvědomit, že lidská společnost je velmi odlišná od přírody. Lidská společnost vyvinula složité sociokulturní struktury, které zahrnují náboženství, politiku, etiku a mnoho dalšího. Tato specifická organizace společnosti má své vlastní výhody a výzvy. 

Náboženství a politika mohou být prostředky, jak regulovat chování jednotlivců ve prospěch celkového dobra nebo stability společnosti. I když mohou být zneužity, mohou také sloužit k posílení etických hodnot a solidaritě. Zkrátka, porovnávat lidskou společnost s přírodou má své limity, protože lidská společnost má unikátní potřeby a výzvy, které nejsou přímo přenosné na přírodní svět.