Přeskočit na obsah

Žijeme v pekle, a tak máme v hlavě peklo

  • Z

Každý je tím, co má v hlavě, bohužel do hlavy se nejde podívat a potom tam uklidit abychom měli v hlavě uklizeno, hlava to je nádoba plná dat a programů, neustále se tato nádoba plní daty a programy to vede k tomu, že se musí z hlavy neustále vyhazovat data a programy, protože tato nádoba má svoje limity. Občas je zde snaha udělat někomu díru do hlavy pomocí propagandy a cenzury, následkem je potom člověk, který ztratil hlavu.

Jako vymývání mozků nebo také kontrolu mysli označujeme činnost, která má zbavit nějakou osobu jejích názorů a její vlastní vůle a vštípit jí názory jiné osoby nebo ji nakazit nějakou ideologií; filosofickou, náboženskou, sociální, politickou, vědeckou, technickou, uměleckou atd. V podstatě jde tedy o to, řídit myšlení a činnost jiné osoby. Termín vymývaní mozků není však vždy chápán ve stejném rozsahu a někdy se za vymývání mozků považuje výchova cizích dětí, jindy používání výchovných a léčebných technik, nebo inzertní metody.

V přesnějším, užším slova smyslu se však tento termín užívá pro označení metod kontroly mysli, které používají: církve, sekty, politické strany, totality atd. I spektrum metod používaných při vymývání mozků je široké. Úspěšnou metodou je také masivní propaganda a cenzura, s nekonečněkrát opakovanými populistickými hesly, kterou používaly snad všechny totalitní systémy. Vymývání mozků je definováno dvěma různými způsoby.

Psychologové ho většinou definují velice úzce jako řízení myšlení a činnosti jiné osoby bez jejího souhlasu. Takto chápané vymývání mozků však zřejmě neexistuje, řídit myšlenky a činnost jiné osoby bez jejího souhlasu nelze. Jakmile zmizí tlak, ať už násilný nebo psychologický, uplatní se vždy vůle oběti. Takto je vymývání mozků vykládáno především v populární literatuře, kde jsou popisovány případy vraždících osob, kteří si po činu nic nepamatují.

Tento názor je rovněž mylný, i když je akceptován velkou částí veřejnosti. Jiným široce rozšířeným mýtem je názor, že v reklamě, např. v; rozhlasu, televizi, internetu atd. že lze použít metodu podprahového vnímání. Velice slabé, vědomě nevnímané signály mají být vnímány podprahově. Objektivně však tato možnost prokázána nebyla. Podle druhé definice je vymývání mozků chápáno tak, že je oběť různými metodami zbavena svých vlastních názorů, a že pak přijme cizí vštěpované názory za své.

Tak dokáží psychopati a devianti přesvědčit nové členy v jejich ubohých organizaci, že se stanou jejich horlivými stoupenci a propagátory. Podobné je, když někteří vězni přijmou názory svých věznitelů a jsou schopni je i milovat. Často citovaným příkladem je také údajně úspěšný vymývání mozků u některých zajatců, vyšetřovaných psychopaty v době války. Podle psychologů však ve všech těchto případech oběť tyto cizí názory přijme za své aktivně.

Přesvědčit jinou osobu, aby přijala za svůj cizí názor nebo ideologii, ve smyslu vymytí mozku, lze pomocí různých metod. Naproti tomu vymývání mozku ve smyslu kontroly mysli, tedy řízení myšlení a činnosti jiné osoby bez jejího souhlasu, neexistuje. Z vědeckého hlediska není možné, aby bylo možno mozek cizího člověka cíleně řídit, neexistují ani psychologické ani technické postupy, kterými by bylo možno toho dosáhnout.

Proto vše evolučně jistě směřuje k nahrazení lidí za umělou inteligenci a autonomní roboty, je to celé o manipulaci a manipulátorech, proč si vlastně volíme za svoje zástupce bezcharakterní manipulátory? Problémem je to že žijeme v pokryteckém pekle, a tak máme v hlavě peklo, proto je zde tak veliká spotřeba cigaret a alkoholických nápojů, čiň čertům dobře a oni se ti za to odvděčí peklem, o tom je život v pekle, kde je za každý dobrý skutek potrestání.