Přeskočit na obsah

Z lidí se stali konzervy, ve kterých není pravda a láska

  • Z

Čas a prostor vznikl díky informacím, všechny informace vznikají z dat, co jsou programově upravená na informace, je to jako s vařením jídla kdy vaření nám umožní nasycení, vše je zde o procesu, který směřuje k cíli, smrt to je konec procesu, a tak neustále procesy vznikají a zanikají. Knihy to jsou zakonzervované informace, problémem je to že časem informace ztrácejí hodnotu, protože nejsou aktuální. Jsme od narození do smrti zaplavení informacemi s nulovou hodnotou a tyto nehodnotné informace z nás dělají pitomé ubožáky.

Jak poznat co je hodnotná informace o tom je náš osud, nejdříve prověřuj, než začneš něčemu věřit, pochop to, že lidi dělají chyby! Představme si internet, kde bude v budoucnosti umělá inteligence vše kontrolovat před zveřejněním na internetu, aby na internetu byli jenom kvalitní informace a kvalitní programy, tak jako si k soudu bereme právníka tak bychom si museli zajistit profesionála co by za nás dával na internet informace, aby tyto informace nesmazala umělá inteligence. Přichází nová doba, ve které nebude možné lhát a tím ani krást, skončí temná pokrytecká doba, ve které nám vládli lháři a zloději.

Tento výrok zřejmě naráží na to, že v dnešní době může být mnoho lidí neupřímných a nevěrných svým hodnotám, což může vést k pocitu, že jsou lidé pouze prázdnými skořápkami, které nedokážou projevit pravdu a lásku. Je však důležité si uvědomit, že lidé nejsou jako konzervy, protože jsou živí a mají schopnost se měnit a růst. Navíc, i když existují lidé, kteří nejsou upřímní a nevěrní, je důležité si uvědomit, že takových lidí je jen menšina. Většina lidí stále ctí pravdu a lásku a snaží se jednat v souladu s těmito hodnotami. Je tedy důležité si ponechat důvěru v lidi a hledat ty, kteří sdílejí naše hodnoty a jsou ochotni se s námi podělit o pravdu a lásku. Pokud se budeme soustředit na tyto vztahy, můžeme vytvořit společnost, ve které bude pravda a láska prosperovat.