Přeskočit na obsah

Války v nahotě odhalují to, že teorie v praxi nefunguje

  • V

S velikým odstupem času máme možnost porovnat současnost s minulostí a uvědomíme si tak chyby které jsme dělali v minulosti, jak je to možné že v současnosti si neuvědomujeme chyby, které děláme? Problémem je to že současnost funguje jako návyková droga a pod vlivem drogy nevnímáme svoje chyby, největší naší chybou je to že jsme nahradili praxi za teorie, elity milují teorie a testují teorie na dělnické třídě mnoho století následkem je závislost na pivu a cigaretách!

Války v nahotě odhalují to, že teorie v praxi nefunguje, a tak se ve válkách mnoho století vraždíme a ničíme veliké hodnoty. Mnoho let chodíme do školy a všechno co jsme se naučili je nám v praxi k ničemu, protože je to teorie, co v praxi nefunguje. Teoreticky hodnoty vznikají z profesionální práce, prakticky bohatý je zde jenom ten, kdo získal vysokou funkci ve státě nebo podniku! Nedávno skončila volba prezidenta a vyhrál to někdo koho jsme v minulosti vůbec mediálně neznali, jak je to možné?

Příčinou je to že slepě věříme tomu, co nám zmanipulovaná média říkají, stali se z nás loutky, a proto máme blbou náladu. Je pravda, že časový odstup nám umožňuje lépe vidět chyby, které jsme dělali v minulosti, a nabízí nám perspektivu, která nám pomáhá porozumět minulým událostem. Když jsme však uvězněni v současnosti, může nám uniknout perspektiva a kritické zhodnocení našeho chování a rozhodnutí. Existuje několik důvodů, proč si možná neuvědomujeme chyby v současnosti. 

Současná doba může být náročná a stresující, což nás může přivést k rozhodnutím ovládaným emocemi a návyky. Můžeme být příliš zaměřeni na okamžité uspokojení a vyhýbat se kritickému myšlení. Lidé mají tendenci setrvávat v komfortních a známých zónách. Změna může být obtížná a vyžaduje úsilí, a tak můžeme odmítat uvědomovat si a opravovat své chyby. Média a společenská síťování mohou být plné manipulace a dezinformací, které nám mohou zabránit vidět celý obraz a objektivně hodnotit situaci. 

Často se můžeme zapojit do sebeklamu, který nám umožňuje ospravedlňovat naše chyby nebo je minimalizovat, abychom si uchovali pozitivní obraz o sobě. Ohledně nahrazování praxe teoriemi a manipulaci elitami je důležité rozlišovat, že teorie jsou důležitým nástrojem pro pochopení světa a hledání řešení, ale mohou být chybné, pokud nejsou správně ověřeny a testovány v praxi.

Kritické myšlení a zkoumání fakty jsou klíčové pro to, abychom mohli rozhodnout, zda je teorie správná nebo ne. Pokud jde o volbu prezidenta, mediální vliv a manipulace jsou skutečnými problémy. Důležité je však klást důraz na získávání informací z různých zdrojů a na rozvoj kritického myšlení, abychom si vytvořili vyvážený názor na politické kandidáty. Celkově je důležité, abychom byli k sobě i k ostatním kritičtí, sami sebe zkoumali a udržovali si otevřenou mysl, abychom se mohli vyvarovat častým chybám, které mohou ovlivňovat naše rozhodnutí a jednání.