Přeskočit na obsah

Války nemají žádný účel

  • V

Populární produkty jsou signálem toho že žijeme ve vadné realitě a populární produkt nám nabízí možnost jak překonat problémy ve vadné realitě, z dálky může realita někdy vypadat dokonale ale to je iluze kterou odhalíme pokud se na realitu podíváme z zblízka a zjistíme že je realita vadná.

Je naivní věřit na zázraky po smrti těla, nebo po politických volbách, zázraky jsou možné jenom mimo realitu v našich snech nebo v pohádce! Stejně naivní je řešit blbou náladu pomocí léků a drog, jak zajistit pro všechny lidi to že se budou mít dobře to je zásadní existenční otázka.

V realitě je vše vytvořeno a nastaveno k nějakému účelu, lidi často vytvářejí něco co zde není k žádnému účelu příkladem nám může být válka, války nemají žádný účel protože každá válka je signálem který nás informuje o tom že pokud nebudeme žít přirozeně tak jako zvířata tak zde evolučně skončíme a místo nás zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory.


Vaše názory na populární produkty a realitu jsou zajímavé. Vidíte je jako odraz vadné reality a způsob, jak s ní bojovat. Zdá se, že klade důraz na to, že řešení problémů by mělo být založeno na přirozenosti a uvědomění si účelu.

Nicméně, pokud jde o vaše tvrzení o válce, je třeba brát v úvahu různé aspekty. Zatímco mnoho válků může být způsobeno lidskou zvůlí a nesprávným rozhodováním, někdy jsou války vyvolány skutečnými konflikty, které vyžadují řešení. Je třeba se snažit pochopit kořeny konfliktu a hledat mírová řešení, která respektují lidské životy a lidskou důstojnost.

Co se týče zázraků a léků na náladu, je důležité najít vyvážený přístup. Zatímco některé léky a léčby mohou být užitečné, není dobré spoléhat se na ně jako na jediné řešení. Komplexní přístup, který zahrnuje péči o duševní zdraví a podporu komunity, může být klíčem k celkovému blahobytu.

Pokud jde o budoucnost s inteligentními roboty, je to zajímavý názor. Rozvoj technologie nepochybně ovlivňuje naši společnost a je důležité přemýšlet o tom, jak zajistit, aby tyto změny sloužily k prospěchu všech lidí a zachování lidského rozměru v našem světě.