...
Přeskočit na obsah

Většina pitomců si spojuje moc s velikostí a myslí si, že ten, kdo má velikou armádu je nejmocnější, jenže je tomu zcela jinak, nejmocnější je to, co je nejmenší, protože z toho, co je nejmenší vše vzniká a potom se to zase na to co je nejmenší rozpadá. Lidově řečeno z prachu vše vzniká a v prach se to zase navrací, prach byl v minulosti považován za to, co je nejmenší, dneska díky vědě víme že prach není tím, co je nejmenší existují i mnohem menší systémy. V čem je veliká moc toho, co je zde nejmenší? To, co je nejmenší nejde změnit nebo eliminovat, jakýkoli boj proti tomu, co je nejmenší je marný, to, co je nejmenší je vždy tím, co určuje pravidla, podle kterých vše funguje v celém vesmíru. Podívejme se třeba na slunce zde je obrovská teplota a obrovský tlak přesto vše zde existuje to nejmenší, jak je to možné? Pro to, co je nejmenší platí zcela jiná pravidla, než proto co není nejmenší, hledáme marně stvořitele všeho na špatném místě, proto jej nemůžeme nalézt, stvořitelem všeho je to, co je nejmenší a my to nevidíme a neznáme.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.