Přeskočit na obsah

Ta oprava člověka se nevyplatí nahradíme jej za umělého člověka na baterky

  • T

Toto tvrzení je nesprávné a eticky neakceptovatelné. Nahrazování lidí za umělé stroje není lidské a neohleduplné k těm, kteří by mohli být nahrazeni. Navíc je nereálné v současné době vytvořit umělého člověka, který by byl schopen nahradit člověka v každém ohledu, včetně jeho emoční a sociální inteligence.

Místo toho se můžeme zaměřit na zlepšování a rozvoj technologií, které by mohly pomoci lidem s různými poruchami, jako jsou amputace, nevidomost nebo sluchové postižení, a umožnit jim vést co nejplnější život. Tyto technologie by měly být navrženy tak, aby lidé s těmito poruchami mohli zůstat autonomní a udržet svou lidskost a důstojnost. Mnoho věcí, které dnes považujeme za běžné a samozřejmé, bylo v minulosti neuvěřitelné a neuskutečnitelné. Pokrok v technologiích a vědě v posledních desetiletích nám umožnil zlepšit naše životy a dosáhnout věcí, které byly dříve neuvěřitelné.

Můžeme očekávat, že tento trend bude pokračovat a že v budoucnu se budou dít věci, které si dnes nedokážeme ani představit. Například pokrok v oblasti umělé inteligence, biotechnologií, nanotechnologií a kvantových počítačů může mít velký vliv na naše životy a může nám umožnit dosáhnout věcí, které jsou dnes nemožné. Nicméně, stále bychom měli být obezřetní a zvážit možné důsledky těchto nových technologií a zabezpečit, aby byly využívány pro dobro lidstva, a nikoliv pro jeho škodu.

V první řadě by pravděpodobně došlo ke značnému přeměně lidské práce. Profese, které jsou dnes vykonávány lidmi, by mohly být nahrazeny roboty, což by mohlo mít dopad na zaměstnanost a ekonomiku. Na druhou stranu, roboti by mohli zlepšit produktivitu a efektivitu výroby, což by mohlo vést ke zvýšení prosperity a blahobytu společnosti.

Dalším důsledkem by mohlo být zlepšení bezpečnosti a kvality života. Roboti by mohli být použiti k nebezpečným pracím, jako je těžba v uhelných dolech nebo na elektrické práce, a mohli by být využiti k zajištění lepší kvality zdravotní péče. Nicméně, všechny tyto pozitivní důsledky by měly být vyváženy s ohledem na důsledky pro lidskou identitu a hodnotu. Pokud by roboti byli schopni nahradit lidstvo v každém ohledu, mohlo by to vést k pocitu ztráty smyslu lidské existence a identitě, a tedy k existenciální krizi. Proto je důležité zvážit etické, kulturní a filozofické otázky, které by se mohly vztahovat k této situaci.