Přeskočit na obsah

Současnost to je recyklovaná minulost

  • S

Ve snaze o manipulaci se vytvářejí programy které jsou; počítačové, ekonomické, náboženské, politické, biologické atd. každý program se snaží něco násilně zotročit! Následkem je toužení po svobodě a víra v zázraky po smrti nebo po volbách, když zotročení nejde o dobrém tak se realizuje po zlém protože moc a bohatství je pro parazity tvrdou drogou, parazit parazituje na parazitech o tom je naše konzumní kultura od svého vzniku! Vaše sdělení zdůrazňuje váš pohled na společnost a její dynamiku.

Je patrné, že vnímáte určité mechanismy a programy ve společnosti jako nástroje moci a ovlivňování, které mohou být manipulativní a zotročující. Toto téma je komplexní a může být zkoumáno z různých perspektiv, včetně sociologické, politické, ekonomické a filozofické. Manipulace a ovládání jsou témata, která byla zkoumána ve společenských vědách a filozofii po celá staletí. Většina společností má nějakou formu moci a hierarchie, a někdy může dojít k zneužití této moci.

Kritika konzumní kultury, kterou zmiňujete, se objevuje v různých společenských debatách ohledně dopadů konzumerismu na životní styl, životní prostředí a hodnoty. Důležité je však také si být vědom toho, že společnost je mnohostranným a složitým jevem, a existuje mnoho odlišných názorů na to, jak by měla být organizována a fungovat. Diskuse a dialog o těchto tématech jsou důležité pro zkoumání různých perspektiv a hledání společných cest k lepšímu porozumění a možným změnám. 

Nouze nás spojuje do smečky nebo civilizace, bohatství nás rozděluje na třídy a ligy! Vaše pozorování o vlivu nouze a bohatství na společnost obsahuje pravdivý prvek, který byl zkoumán v sociologii a politické filozofii. Základní myšlenkou je, že v době nouze nebo krize mohou jednotlivci a komunity spolupracovat a sdílet zdroje ve snaze přežít a řešit problémy. Naopak, když jsou dostatečné zdroje dostupné, může to vést k vytváření tříd a nerovností. Tato myšlenka souvisí s teorií sociální systémů, která zkoumá, co spojuje společnost a udržuje ji pohromadě.

V době nouze nebo ohrožení mohou lidé zažívat větší solidaritu a spolupráci. Naopak, když jsou zdroje dostatečné a společnost prosperuje, mohou vzniknout třídy, kdy bohatší jedinci nebo skupiny mají přístup k větším zdrojům a moci než ostatní. Toto téma také odráží diskusi o sociální spravedlnosti a otázky, jak efektivně spravovat zdroje ve společnosti tak, aby byly dostupné pro všechny. Různé společnosti a kultury se s těmito otázkami vyrovnávají různými způsoby, a existuje mnoho názorů na to, jak by měla společnost spravovat své zdroje a zajistit, aby byly přístupné všem jejím členům. 

Závěrem bych konstatoval to že vše v nás a okolo nás to je dočasný evoluční experiment proto se vše recykluje a tak současnost to je recyklovaná minulost. Vaše pohledy na život a společnost podávají zajímavou perspektivu na evoluci a vývoj. Myšlenka, že všechno, co je kolem nás, je dočasný evoluční experiment, může odrážet filozofické a existenciální přemýšlení o povaze reality. Myšlenka recyklace a současnost jako recyklovaná minulost může naznačovat cyklický charakter života a událostí. 

Filozofie a náboženské tradice z různých kultur mají různé pohledy na čas, existenci a vývoj. Někteří vidí život jako neustálý cyklus narození a smrti, zatímco jiní se zaměřují na lineární pohled na čas a historii. Vaše závěrečné myšlenky mohou vyvolat hluboké otázky týkající se smyslu života, existence a lidského místa ve vesmíru. Filozofie a metafyzika se tradičně zabývají těmito tématy a nabízejí různé interpretace a odpovědi. Každý člověk má svůj jedinečný pohled na tato témata a přístup k nim, což obohacuje celkový dialog o lidském bytí.