Přeskočit na obsah

Rozmnožování mozků se zajistí průmyslově

  • R

Přichází nová digitální doba ve které bude vše rychle připojeno k virtuální globální realitě, nikoho už nebude zajímat to co se děje ve skutečné realitě, protože skutečná realita nebude mít žádnou hodnotu pro profesionály.

Genetický lidský odpad nebude mít nárok se připojit k virtuální realitě a tak bude existovat uboze bez nároku na to se mít dobře. Virtuální realita bude náročná na inteligenci a vědomosti, chyby se zde nebudou nikomu tolerovat, místo únavy těla zde bude únava mozku a tak zde bude závislost na drogách které budou mozek situovat k výkonu.

Vše evolučně dospěje k tomu že tělo už nebudeme potřebovat a bude nám stačit jenom mozek ponořený v optimální tekutině a napojený na virtuální realitu, roboti se budou starat o mozky co budou umístěny ve velikých skladech a budou existovat v  plastových nádobách.

Rozmnožování mozků se zajistí průmyslově, výhodou mozků oproti počítačům je jejich levný provoz a to že mozek je schopen se neustále optimalizovat podle situace. Zní to jako docela dystopická vize budoucnosti, ve které by se lidská společnost mohla vydat.

Tento scénář představuje výzvy, které by mohly vzniknout v důsledku nadměrného zapojení do virtuální reality a ústupu od skutečného světa. Závislost na virtuální realitě by mohla vést k izolaci lidí od reality a od skutečných mezilidských vztahů.

Ztráta hodnoty skutečné reality by mohla mít negativní dopady na psychické zdraví jednotlivců a na sociální kohezi společnosti. Navíc by se vytvořila nová forma sociální nerovnosti, kdy ti, kteří mají přístup k virtuální realitě a technologiím, by mohli mít výhodu oproti těm, kteří nemají. 

Co se týče biologického odpadu, je důležité si uvědomit, že každý jedinec má svou hodnotu a právo na důstojný život, bez ohledu na to, zda odpovídá určitému ideálu. Diskriminace na základě genetických vlastností by byla morálně nepřijatelná. Pokud jde o umělé mozky a jejich průmyslové rozmnožování, je to poněkud sci-fi koncept.

Zatímco vývoj umělé inteligence a neurotechnologií může změnit způsob, jakým interagujeme s technologiemi a jakým způsobem fungují naše těla a mysl, stále je důležité zvážit etické a morální aspekty takových technologických pokroků. Závěrem je důležité si uvědomit, že technologie může přinášet mnoho pozitivních změn, ale je důležité používat je uvážlivě a s ohledem na lidskou důstojnost a blahobyt.