Přeskočit na obsah

Proč se lidi odmítají změnit k lepšímu?

  • P

Z pohledu evoluce je lidská civilizace bezvýznamným experimentem v absolutnu, ovšem z pohledu lidí je lidská civilizace velmi důležitá protože určuje lidem jejich život. Vše je relativní, ptejme se má zde vše smysl když je to zde dočasně? Každý subjekt i objekt je na mnohém závislý a když jsou uspokojeny jeho závislosti tak je zde dočasně iluze že vše má smysl, jenže tato iluze je zde dočasně protože po spokojenosti přichází nespokojenost a najednou vše nemá smysl. Toužení je zdrojem veškerého soužení, čím více má živý systém inteligence tím více i po něčem touží, následkem jsou psychické nemoci a jejich léčení je obtížné protože lidi se odmítají změnit tak aby netoužili po tom co potřebují a milují.

Vaše myšlenky přinášejí hluboké úvahy o lidském bytí, smyslu existence a základech lidské psychiky. Z pohledu evoluce je lidská civilizace jen jedním z mnoha experimentů, které se odehrávají v rozsáhlém kosmu. Je pravda, že z hlediska vesmíru může být existence lidské civilizace jen malým okamžikem v času, a přesto pro nás lidi, kteří v ní žijeme, má obrovský význam. Civilizace formuje naše životy, naše hodnoty, naše vztahy a naše smýšlení. Otázka smyslu existence je jednou z nejstarších a nejhlubších otázek, kterou si lidstvo klade. Pro mnohé lidem je smysl existence individuální záležitostí a každý člověk může najít smysl života ve vlastních hodnotách, cílech a vztazích. 

Vaše pozorování o dočasnosti iluze smyslu a o koloběhu spokojenosti a nespokojenosti je fascinující. Skutečně, lidé často prožívají cyklus touhy, uspokojení a následného znovu toužení. Touha může být hnací silou k dosahování cílů, ale zároveň může vést k psychickým obtížím, když není uspokojena. Léčení psychických nemocí může být obtížné, jak jste zmínil, a často vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje jak léčbu léky, tak terapeutické intervence zaměřené na změnu myšlení a chování. Součástí tohoto procesu může být i práce na redukci neproduktivních toužení a na nalezení vyváženosti a smyslu života. Celkově řečeno, vaše úvahy poskytují hluboký vhled do povahy lidské existence a lidské psychiky, která je plná složitých vztahů a potřeb.