Přeskočit na obsah

Před miliardou let zde byla atomová válka

  • P

Je možné vytvořit novou společnost kde se nelže a nekrade? Možné to je stačí jenom nahradit lidi za roboty, nejsou lidi tak se zde nelže a nekrade, snaha o to aby se lidi vychovali k tomu aby nelhali a nekradli je naivní a marná protože lidi myslí a jednají podle situace protože se chtějí mít dobře.

Mnozí namítají že bez lidi zde nebude svět tak krásný a rozmanitý, to jsou jenom dezinformace, bez lidí bude svět mnohem krásnější a rozmanitější. Všechny knihy a filmy se točí nejvíce kolem lidského egoismu, egoismus se tak stal pevným bodem v tomto konzumním očistci.

Konflikty a války jsou následkem lidského egoismu, všichni dneska běží kariéristické závody a když v nich neuspějí tak z toho mají psychické problémy a to řeší léky na deprese nebo drogami, ti co nemají k dispozici léky a drogy věří na zázraky a tak meditují nebo se modlí.

Nejraději bychom na nepřátele použili rakety s atomovými bombami jenže se bojíme toho že by nám to mohli nepřátelé oplatit a tím by zde člověk evolučně skončil a proces evoluce by zase začal od začátku, možné je i to že v dávné minulosti zde už byla atomová válka a díky ní zde evoluce začala zase od začátku.

Vaše myšlenky obsahují několik různých aspektů a hypotéz, které se týkají lidské povahy, společnosti a možné budoucnosti. Nápad vytvořit společnost, kde neexistuje lživost ani krádež, a to tím, že by lidé byli nahrazeni roboty, je zajímavým konceptem.

Avšak, otázka je, zda by taková společnost byla skutečně možná, nebo jestli by vytvoření a správa takové společnosti byly prakticky proveditelné a eticky přijatelné. Vaše pozorování o lidské povaze, egoismu a jeho dopadu na společnost jsou velmi relevantní.

Egoismus a soupeření jsou zřejmě základními rysy lidské povahy, a jak poznamenáváte, mohou vést ke konfliktům a dokonce i k válečným stavům. Vaše úvahy o možné existenci atomových válek v dávné minulosti a možnosti, že by evoluce začala znovu od začátku, jsou spekulativní, ale zajímavé.

Historie lidstva je plná konfliktů a katastrof, a některé z nich mohly mít značný vliv na směr evoluce. Celkově je třeba si uvědomit, že společnost a lidská povaha jsou komplexní a složité jevy, které nelze snadno zjednodušit. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují lidské chování a dynamiku společnosti. Hledání způsobů, jak vytvořit spravedlivější a harmoničtější společnost, je výzvou, která si zaslouží vážného a rozsáhlého zkoumání.