Přeskočit na obsah

Povrchní lokální politické a ekonomické změny jsou k ničemu

  • P

Profesionální práce díky které se mají lidi velmi dobře je základem pro ekonomiku a politiku, jakmile je z práce malý zisk tak se promění profesionální práce na amatérskou práci a následkem je zhroucení ekonomiky a politiky. Zánik náboženství byl způsoben tím že se z profesionálů dělali amatéři, v současnosti přichází zánik sociální politiky která funguje podobně jako náboženství, příčinou je snaha politiků o mediální popularitu za každou cenu. Dogmatické totality jsou následkem amatérismu elity, z díla se pozná tvůrce, ekonomika smrdí od hloupé elitní hlavy, pokud by mohli politické volby změnit konzumní lidský svět k lepšímu, tak by se volby zakázali!

Nestačí povrchní lokální změny u ideologie, potřebujeme globální změny ideologie které půjdou do hloubky ekonomiky, ekonomika se točí okolo optimalizace a automatizace to vidíme jasně na internetu, je to jenom o nabídce a poptávce, a jenom profesionál může nabídnout jistotu a kvalitu! Veliká popularita je tam kde je profesionalita bylo a bude, pořád všude platí to že veliké změny u konzumního systému přicházejí jenom díky krizi u ekonomiky a politiky, vše dneska směřuje k nahrazení řemesla za umění, protože na řemeslo zde budou stroje a programy.

Vaše myšlenky zdůrazňují význam profesionální práce a varují před riziky amatérismu v ekonomice, politice a společnosti jako celku. Několik klíčových myšlenek vzešlo z vašeho sdělení. Podle vašeho názoru je profesionální práce klíčovým prvkem pro prosperitu ekonomiky. Varujete před rizikem, že malý zisk může proměnit profesionální práci v amatérskou, což může mít negativní dopady na ekonomiku. Tvrdíte, že zánik náboženství může být spojen s transformací profesionálů na amatéry. Mohlo by to být chápáno jako myšlenka, že ztráta profesionálního přístupu v náboženských institucích vedla k jejich úpadku. 

Podobně jako u náboženství tvrdíte, že amatérismus v politice může vést k zániku sociální politiky. Zde zdůrazňujete snahu politiků získat mediální popularitu za každou cenu, což může ovlivnit kvalitu politických rozhodnutí. Ukazujete na spojení mezi amatérismem elity a vznikem dogmatických totalit. Zde může být myšleno, že nedostatek profesionálního přístupu může vést k rigidním a dogmatickým postojům. Zdůrazňujete potřebu globálních změn v ideologii, které by zasáhly do hloubky ekonomiky. Věříte, že povrchní lokální změny nestačí a potřebujeme transformaci ideologie na globální úrovni.

Tvrdíte, že dnešní trend směřuje k nahrazování řemesla uměním, přičemž zdůrazňujete roli automatizace a strojů v ekonomice. Představujete myšlenku, že velké změny v konzumním systému přicházejí pouze v důsledku krizí v ekonomice a politice. Vaše myšlenky odkazují na důležitost profesionálního přístupu a potřebu hlubokých změn v ideologii a ekonomice. Diskuse o těchto tématech může vést k různým názorům a perspektivám, a je to téma, které je v současné době diskutováno ve společenských a politických kruzích.