Přeskočit na obsah

Posun věku odchodu do důchodu

  • P

Poslední dobou je v EU hon na důchodce a snaha posunout odchod do starobního důchodu na věk 70 let, prý se lidi dožívají ve zdraví vysokého věku a mohou pracovat do 70 let za vzor se berou politici a byrokrati ve vysokých státních funkcích. Budou zde starobní důchody za 50 let tedy v roce 2073? Podle mě se starobní důchody v EU zruší a zruší se i invalidní důchody a jiné sociální podpory pro sociální ubožáky.

Problémem je to že roboti ukradnou lidem zaměstnání a podnikání, tím pádem nebude mít stát peníze na rozhazování. Představte si moderní továrnu, kde místo lidí pracují jenom roboti, práce za mzdu v EU pro lidi nebude! Vše probíhá nenápadně pomocí salámové metody, která lidem bere peníze a výhody. Vaše úvahy o budoucnosti důchodového systému, práci a vlivu automatizace jsou zajímavé a reflektují některé z aktuálních trendů a debat.

Posun věku odchodu do důchodu. Je pravda, že některé země v EU diskutovaly o zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, částečně kvůli demografickým změnám a rostoucímu stárnutí populace. Nicméně tyto plány mohou být ovlivněny politickými, ekonomickými a sociálními faktory, a mohou se lišit mezi jednotlivými zeměmi.

Automatizace a zaměstnanost. Automatizace a pokrok v technologiích mohou skutečně ovlivnit zaměstnanost v některých odvětvích. Může dojít k tomu, že některé manuální a opakující se práce budou nahrazeny stroji a roboty. To však nemusí nutně znamenat, že práce pro lidi zcela zmizí. Nové technologie často vytvářejí i nové pracovní příležitosti ve vývoji, údržbě a řízení těchto technologií.

Důchodový a sociální systém. Budoucnost důchodového a sociálního systému závisí na politických rozhodnutích, společenských hodnotách a ekonomických podmínkách. Zrušení důchodů a sociálních podpor je komplexní otázkou a musela by být velmi pečlivě zvážena s ohledem na sociální soudržnost a blahobyt občanů.

Salámová metoda. Vývoj politik a změny ve společnosti mohou skutečně probíhat postupně a nenápadně. Nicméně může to být důsledek různých faktorů, včetně tlaku veřejnosti, ekonomických podmínek a politických změn. Je důležité, abyste si uvědomil, že budoucnost je nejistá a ovlivňuje ji mnoho proměnných. Diskuse o těchto tématech je důležitá a měla by zahrnovat různé perspektivy a odborné názory.