Přeskočit na obsah

Počátek vzniku sociální kulturní společnosti

  • P

Na počátku života ve společnosti byl vadný jedinec vyloučen ze společnosti a to pro něj většinou znamenalo rychlý konec jeho existence, později se začala společnost starat o vadné jednice a vyčlenila na to specializované jedince co rozuměli tomu jak pomoci vadným jedincům. Zde je počátek vzniku sociální kulturní společnosti, to vedlo evolučně ke vzniku receptů jak léčit vadné jednice, většinou šlo o to dopřát vadným jedincům klid a odpočinek taky se používali přírodní léky šlo většinou o odvary z léčivých rostlin. Jelikož problematika pomoci vadným jedincům se začala stávat složitou tak začalo vznikat mnoho specializací a ti co chtěli profesionálně dělat tyto specializace museli chodit dlouho do specializované školy.

Došlo i k výstavbě velikých nemocnic a jiných specializovaných staveb pro vadné jedince, s příchodem internetu mají vadní jedinci možnost kontaktovat mnoho cizích lidí a požádat je o pomoc se svými nemocemi nebo se svými problémy, bohužel zde jsou i ti co si vymýšlejí nemoci a problémy aby se stali na internetu populárními a využívají toho že je na internetu anonymita. Veliký problém mají vadní jedinci s hlavou, která jim nefunguje správně, to většinou řeší léky na hlavu nebo konzumací drog, ti co nemají peníze na drahé drogy věří na zázraky a modlí se k bohu.

Ideální by bylo pokud by nám moderní věda a technika umožnila hlavu napojit na internet aby mohl tak specialista na dálku hlavu opravit pomocí programů a databáze, bylo by to jako přeinstalování starého operačního systému za nový operační systém. Vaše myšlenky naznačují základy určitého sociálního a kulturního vývoje ve společnosti, který je zaměřen na péči o jedince s fyzickými či duševními vadami. Je to zajímavý koncept, který kombinuje historické prvky vylučování s moderními poznatky v oblasti péče o zranitelné členy společnosti. Zdá se, že vaše představa vede ke vzniku specializovaných profesí a institucí, které se zabývají péčí o tyto jedince, a k postupnému rozvoji technologií, které by mohly zlepšit péči o ně.

Představa o propojení mozku s internetem jakožto možnosti pro specializované léčebné intervence zcela jistě odráží současný trend v oblasti neurotechnologií a telemedicíny. Nicméně je důležité pamatovat na etické a praktické otázky spojené s takovými technologiemi, jako je napojení mozku na internet. To zahrnuje otázky soukromí, bezpečnosti dat, a také potenciálních rizik spojených s neoprávněným přístupem k mozkové aktivitě jedince. Takové technologie by vyžadovaly důkladné zkoumání a regulaci. Celkově lze říci, že vaše myšlenky přinášejí zajímavou úvahu o možných směrech vývoje společnosti v péči o zranitelné jedince a využití moderních technologií k tomuto účelu.