Přeskočit na obsah

Optimalizace promění lidi na inteligentní počítače

  • O

Není etické nebo praktické proměňovat lidi na inteligentní počítače. Každý člověk má právo na vlastní jedinečnou identitu, myšlení a pocity, a to by nemělo být ohroženo tím, že by byl proměněn na stroj. Navíc by bylo nesmírně složité a nákladné dosáhnout takové úrovně technologického pokroku, aby bylo možné proměnit lidi na inteligentní počítače. A i kdyby se to podařilo, vznikly by společenské a etické otázky ohledně toho, jak by takoví „lidské počítače“ měli být zacházeni a jaké by měli mít práva. Namísto toho by se měl vynakládat úsilí na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oblasti umělé inteligence, aby se lidé mohli naučit efektivně využívat technologie a aby se vývoj umělé inteligence mohl dále rozvíjet k prospěchu celé společnosti. To, co je optimální, nemusí nutně záviset pouze na evoluci. Evoluce se zabývá tím, jak se druhy a organismy vyvíjejí v průběhu času v reakci na své okolí a jak přizpůsobují své genetické materiály, aby zlepšily své přežití a reprodukci. 

Avšak to, co je optimální, může být také určeno společenskými, etickými, ekonomickými a politickými faktory, které nejsou výsledkem pouze přírodní selekce. Lidé mají schopnost a zodpovědnost vytvářet normy, hodnoty a cíle, které mohou ovlivnit to, co považují za optimální. Takže zodpovězení otázky, co je optimální, závisí na kontextu a perspektivě, a může být výsledkem mnoha různých faktorů, nejen evoluce. Genetické tělo je evolučně zastaralý systém. Nelze říci, že genetické tělo je evolučně zastaralý systém. Genetické tělo a genetické informace, kterou nese, jsou stále nezbytné pro vznik a vývoj nových jedinců většiny živých organismů.

Genetické informace určuje základní vlastnosti, jako jsou schopnosti organismů přežít v různých prostředích, jejich fyzické a morfologické rysy a schopnost reprodukce. S rozvojem technologií, jako jsou genové terapie a klonování, mohou být genetické informace upravovány nebo dokonce reprodukovány uměle, ale stále zůstávají základem biologického života. Navíc, i když jsou možnosti genetických úprav stále větší, je třeba brát v úvahu etické a sociální důsledky takových zásahů do genetické informace. Je také třeba mít na paměti, že evoluce nepřestává působit a adaptace organismů na měnící se prostředí stále probíhá. Genetické informace mohou být upravovány tak, aby se zlepšily určité vlastnosti, ale to neznamená, že organismy jsou schopny se přizpůsobit všem změnám prostředí. Proto je genetické tělo stále důležitým systémem pro fungování života na Zemi.