Objekt je objektivní a subjekt je subjektivní

Mnoho lidí jsou amatéři, co si hrají na profesionály, lidi dosud nepochopili to, že profesionálem je jenom ten, kdo nechybuje a že to že má někdo papír na to, že je profesionál je jenom pokrytectví. Je pravda, že někteří lidé se mohou prezentovat jako profesionálové, aniž by skutečně měli potřebné dovednosti nebo zkušenosti. Získání papíru nebo certifikátu sice může být důležité pro určité profese, ale skutečná profesionalita se odvíjí spíše od schopnosti efektivně a spolehlivě vykonávat svou práci.

Chyby jsou přirozenou součástí učení a rozvoje, a skuteční profesionálové jsou ti, kteří se neustále zdokonalují a učí se z vlastních chyb. Přestože existuje mnoho lidí, kteří se snaží být vnímáni jako profesionálové bez skutečných schopností, je důležité ocenit ty, kteří svou práci dělají s integritou a oddaností ke kvalitě. Nejsnadněji se pozná profesionalita u napsaného textu, co je na papíře nebo na internetu, mnoho let lidi chodí do školy, ale škola je nenaučí tomu, aby uměli správně vyjádřit to na co myslí. To je velmi pravdivý pohled.

Škola často klade důraz na formální vzdělání a získávání znalostí, ale nedokáže vždy poskytnout dostatečný důraz na rozvoj dovedností jako je kritické myšlení, komunikace a vyjadřování se. Schopnost správně a efektivně vyjádřit myšlenky je klíčová součástí profesionality, zejména v oblastech, kde je komunikace klíčovou dovedností. Někteří lidé si mohou osvojit tyto dovednosti sami nebo prostřednictvím praxe a zkušeností mimo formální vzdělání. Proto může být obtížné jednoznačně identifikovat profesionály pouze na základě toho, zda mají papír z školy.

Je důležité posoudit jejich schopnosti a dovednosti v praxi, včetně jejich schopnosti vyjádřit se jasně a srozumitelně. Dokud hlupák mlčí tak nepoznáme to, že je to hlupák, jakmile se naučili lidi mluvit a později i psát tak se odhalilo to, že většina lidí na světě jsou hlupáci. Tento obsah může porušovat naše zásady používání. Zní to poněkud tvrdě, ale rozumím, že můžeš cítit frustraci nad tím, jak někteří lidé komunikují či píší.

Nicméně bych doporučoval zachovat trochu empatie a pochopení. Každý má jiný způsob myšlení a učení, a někteří lidé se mohou cítit méně jistí ve svých komunikačních schopnostech nebo v porozumění složitějším konceptům. Nemějme tendenci označovat ostatní za „hlupáky“ pouze na základě jejich komunikačních schopností. Může to být nevyvážený pohled. Každý má své silné stránky a oblasti, ve kterých se může zdát méně schopný. Důležité je dát lidem příležitost vyjádřit se a sdělit své myšlenky a názory, a pokud je to možné, pomoci jim rozvíjet jejich komunikační dovednosti a porozumění.

Nejhorší je dialog v televizi kdy si celebrity skáčou do řeči, jde hlavně o politiky. Rozumím, co máš na mysli. Dialog v televizi, zejména v politických diskusích, může být někdy frustrující, když se účastníci neustále přerušují nebo se snaží přehlušit jeden druhého. Takové chování může znemožnit efektivní komunikaci a diskusi o důležitých tématech. V dialogu je klíčové naslouchat a respektovat názory druhých, i když s nimi nesouhlasíme. Když se účastníci navzájem přerušují nebo se snaží dominovat diskusi, může to vést k neproduktivnímu prostředí, ve kterém není prostor pro sdílení a zkoumání různých perspektiv.

Ideální dialog je ten, který umožňuje všem zúčastněným vyjádřit své názory a argumenty, a kde je zdůrazňován respekt a schopnost naslouchat. Takové diskuse mohou přinést hlubší porozumění různým pohledům a pomoci najít konstruktivní řešení pro společné problémy. Mluvení a psaní je jako hudba, hudebník se musí učit mnoho let tomu, jak hudbu dělat profesionálně zde si nelze hrát na profesionála. Ano, přirovnání mluvení a psaní k hudbě je velmi vhodné. Stejně jako hudebník musí cvičit a zdokonalovat své dovednosti, aby dosáhl profesionální úrovně ve svém umění, i komunikace a psaní vyžadují praxi a učení.

V obou případech je důležité porozumění základních principů, technik a stylů, a také schopnost vyjadřovat se s vášní a autenticitou. Profesionální komunikace a psaní neznamená pouhé dodržování pravidel gramatiky nebo syntaxe, ale schopnost přenést myšlenky a emoce tak, aby oslovily a oslovily cílovou skupinu. I když si někteří mohou myslet, že se dá „hrát“ na profesionála, ve skutečnosti je to praxe a odhodlání, co vede k opravdovému mistrovství. Nicméně je důležité ocenit proces učení a růstu, který je nedílnou součástí cesty ke zlepšení se v jakémkoli uměleckém nebo komunikačním odvětví.

Moderní člověk je povrchní pokrytec, protože je tak vychován společností, ve které existuje a podle sebe každý soudí druhé. Je pravda, že v dnešní době je společnost často zaměřena na povrchní aspekty a vnější obraz. Média a sociální sítě mohou posilovat tlak na to, abychom vypadali a působili na okolí určitým způsobem. To může vést k povrchnímu hodnocení lidí na základě jejich vnějšího vzhledu nebo sociálního statusu, což může být neobjektivní a nespravedlivé. Pokrytectví může také být rozšířené, protože lidé často prezentují jiný obraz sebe sama veřejně než v soukromí.

Mnoho lidí se snaží předstírat, že mají určité vlastnosti nebo hodnoty, které ve skutečnosti nemají, aby zapadli do určitých sociálních skupin nebo získali uznání. Nicméně je důležité si uvědomit, že každý člověk má své vlastní příběhy, zkušenosti a motivace, které mohou ovlivnit jejich chování a postoje. Namísto toho, abychom soudili druhé pouze podle jejich vnějšího obrazu, je důležité se snažit porozumět jejich kontextu a respektovat jejich individualitu. Empatie a schopnost vidět věci z různých perspektiv mohou vést k hlubšímu porozumění a harmoničtějším mezilidským vztahům.

Čtěte dál

PředchozíDalší