Přeskočit na obsah

Nová doba je o tom že jsme jenom diváky

  • N

Pasivita a neaktivita: Možná se jedná o pohled na současnou dobu jako na dobu, kdy jsme více pasivní a neaktivní. Můžeme být svědky velkých změn, událostí a vývoje, ale sami se necítíme být aktivními účastníky dění. Můžeme se cítit být pouze diváky, kteří sledují dění okolo sebe, ale nejsou aktivně zapojeni do událostí, které se odehrávají.

Závislost na konzumaci obsahu: Dalším možným výkladem může být, že v dnešní době jsme silně závislí na konzumaci obsahu, jako jsou filmy, televize, sociální média atd. Trávíme hodně času tím, že jen sledujeme obsah, který je vytvářen ostatními, a nejsme schopni sami aktivně tvořit a zapojovat se do tvorby nových nápadů nebo projektů. Tím pádem se cítíme být pouze pasivními diváky, kteří pouze konzumují obsah, který je před nimi připraven.

Ztráta osobního zapojení: Dalším výkladem může být, že v současné době ztrácíme osobní zapojení a kontakt s realitou kvůli závislosti na digitálním světě. Sledujeme svět přes sociální média, virtuální realitu a další digitální platformy, což může vést k pocitu, že jsme odděleni od skutečného světa a že jsme jenom diváky, kteří pozorují dění z dálky.

Omezená možnost ovlivnit dění: Dalším výkladem může být, že se cítíme být jen diváky, protože máme omezenou možnost ovlivnit dění okolo nás. Možná se cítíme být bezmocní nebo že naše hlasy a názory nejsou brány v potaz, a tak se cítíme být pouze pasivními pozorovateli dění, které se kolem nás odehrává.