...
Přeskočit na obsah

Levné potraviny, levná doprava, levné vzdělání atd. je třeba nahradit to co je levné tím že to bude zadarmo, potřebujeme globální komunismus, aby se zde už nelhalo a nekradlo. Nejsou peníze tak nejsou dluhy, není soukromé vlastnictví tak nejsou konflikty, nejsou soukromé myšlenky tak zde není pokrytectví atd. V přírodě je od vzniku přírody jenom komunismus, kdo nepracuje ten nejí, jak si to každý udělá takové to i má, vymýšlíme to, co je už dávno v přírodě vymyšleno! Je třeba vymazat disk kde je zavirovaný Windows, a nahrát na disk moderní Linux na kterém nejsou viry a chyby. Propojíme lidské mozky do jednoho decentralizovaného mozku lidstva, tak zmizí hříšnost z tohoto světa, protože k hříšnosti nebude pro nikoho už příležitost, a tak se z hříšných čertů stanou svatí andělé.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.