...
Přeskočit na obsah

Většina z vás si myslí že civilizace přináší největší užitek bohatým lidem, naopak ubožákům civilizace jenom škodí, tak to vypadá z veliké dálky, že za vším je náš pokrytecký egoismus. Z blízka spatříme to, že největší užitek přináší lidská civilizace evolučnímu procesu, naše civilizace je továrnou na evoluční experimenty a lidi jsou jenom materiál na evoluční experimenty. Pro evoluci je; inflace, válka, pandemie, náboženství, politika, ekonomika atd. jenom experiment který ukáže co funguje a co nefunguje. Něco se povede a jiné se nepovede o tom je experimentování díky kterému je zde evoluce, není zde žádný osobní bůh, který by všemu spravedlivě kraloval.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.