Přeskočit na obsah

Lhář nechce být označen za lháře, a tak si říká člověk

  • L

Je pravda, že někteří lidé mohou mít problémy s přijetím faktu, že se chovají lživě a že by byli nazýváni jako „lháři“. Nicméně, to neznamená, že bychom měli upouštět od používání správných termínů. Pokud někdo opakovaně lže, je správné používat termín „lhář“ jako přesné označení pro takové chování. Je to výraz, který popisuje určitý typ chování, a ne člověka jako takového.

Pokud někdo není ochoten přijmout fakt, že se chová lživě, může to být předmětem dalšího zkoumání v rámci psychologického či terapeutického poradenství. Nicméně, náhradní označení jako „člověk“ by mohlo být nepřesné a zamlžovalo by skutečný problém chování.