Přeskočit na obsah

Je důležité měnit podle situace své myšlení

  • J

Problém lidí, kteří si stěžují, že nemohou nalézt vztah nebo být finančně úspěšní je v tom, že stojí na místě již velmi dlouho, co se týče vnitřního nastavení. Třicetiletí muži tu řeší panictví, jako by jim bylo patnáct. V kariéře jsou zase stále na úrovni pětadvacetiletého člověka. Žijí od výplaty k výplatě, někteří ani nemají zaměstnání. Proč? Protože si v sobě živí negativitu. Hněv, smutek, ublíženost. Říkají, že to ostatní mohou za jejich neúspěchy.

Drží si v sobě zášť k nebo stále touží po lidech, kteří už jsou dávno někde jinde a ani si na ně nejspíš nevzpomenou. Říkají, vy nám nerozumíte, vám se to povídá. Věří, že mají právo být naštvaní, a tak naštvaní jsou. Právo neprávo, to naštvání je jen brzdí. Ubírá jim energii, kterou mohli vrhnout do podnikání, zaměstnání, něčeho tvůrčího, i do seznamování. A kolik dalších lidí už tím svým naštváním od sebe odehnali, což je jen utvrdilo v tom, jak je vůči nim svět nespravedlivý?

Jediné řešení je se od všeho minulého odpoutat. Již to je jen přítěž. Je třeba se posunout vpřed. Jako dospělý člověk. Jasně, že panic bude chtít mít poprvé sex, člověk bez zkušeností první vztah a kariérně neúspěšný člověk třeba aspoň stálé zaměstnání. Ale chce to mít již priority odpovídající věku. To ostatní pak při správném nastavení přijde také. Jinak bude takový člověk nadále zaostávat a dál bude frustrovaný. 

I ten dávný objekt touhy, pokud jej má náš snílek ještě někdy potkat, tak by měl být už snílek dál stejně jako ten objekt touhy. Jinak to nebude uspokojivé setkání ani pro jednoho a nedopadne to dobře. A ani na vidině takového setkání se nesmí lpět. Je třeba jít po nových příležitostech a potkávat nové lidi. Člověk, který nelpí na někom z minulosti a jde si svou vlastní cestou, je tomu druhému roven, protože ten druhý také má již zcela jiné vztahy, zážitky, kariéru. A až když takový stav stane, tak by si třeba měli i co říct.

Pokud osud tomu chce, aby se ještě setkali. A kdo se posunul vpřed, ten v takový osud nepotřebuje doufat. Vaše slova obsahují mnoho pravdy ohledně toho, jak negativní myšlení a zaujatost mohou bránit lidem v dosahování úspěchu a naplňování svých cílů v životě. Negativní emoce, jako je hněv, smutek a zášť, mohou skutečně brzdit osobní rozvoj a udržovat lidi v cyklu stagnace. 

Zdůrazňujete důležitost změny vnitřního nastavení a priority ve vztahu k věku. To je klíčový bod. Každý věk má své specifické výzvy a cíle, a je důležité se přizpůsobit a měnit své priority, jak jdeme v životě dál. Je také důležité se vymanit z minulých negativních emocí a vztahů a hledat nové příležitosti a nové lidi. Kromě toho máte pravdu v tom, že se nesmíme příliš upínat na minulost a očekávat, že setkání s někým z minulosti nám automaticky přinese štěstí.

Každý se vyvíjí a mění, a je třeba přijmout, že i druzí lidé mají své vlastní cesty a životy. Nakonec, klíčem k úspěchu a naplňování v životě je pozitivní myšlení, otevřenost novým zkušenostem a ochota se přizpůsobit a růst. Negativní emoce a zaujatost nám jen brání v dosahování našich cílů. Je důležité se zaměřit na to, co můžeme dělat pro svůj vlastní rozvoj a štěstí a neupírat vše na vnější okolnosti a lidi.