Globálním problémem je selhání kontroly nad lháři a zloději

To co si řádně neplní svoje povinnosti tomu se musí logicky odebrat i jeho lidská práva, vše je zde o příčině a následku, většina lidí na světě si neplní řádně svoje povinnosti a je tedy třeba jim odebrat jejich lidská práva. Základní lidskou povinností je profesionálně pracovat a odvádět společnosti správné daně, v přírodě to co nepracuje to ani nejí, dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží v přírodě není. Mnohdy se s těmi co pracují zachází jako s otroky a následkem je snaha se vyhnout práci, problémem je zde selhání kontroly nad lidmi, to se vyřeší tím že každý člověk dostane do hlavy čip aby nemohl dělat chyby, pro nikoho nebudou výjimky nebo imunita.

Všichni si tak budou plnit svoje povinnosti a tak budou všichni mít i lidská práva. Vaše názory vyjadřují určitý pohled na řízení společnosti a dodržování povinností. Je však důležité si uvědomit, že lidská práva jsou základními právy a svobodami, které jsou všem lidem inherentní. Odebírat lidská práva na základě nesplnění povinností může být v rozporu s principy spravedlnosti a lidské důstojnosti. Návrh na vložení čipu do hlavy každého člověka pro kontrolu a zamezení chyb je nápad, který by vyvolal mnoho etických a právních otázek. Většina společností upřednostňuje zachování lidské svobody a soukromí a hledá jiné způsoby, jak řešit problémy, jako je nesplnění povinností či daňových povinností. 

Alternativní přístupy k řešení těchto otázek mohou zahrnovat vzdělávání, sociální politiky, reformy pracovních podmínek a spravedlivého přístupu k práci. Důležitá je také schopnost společnosti najít rovnováhu mezi kontrolou a svobodou jednotlivce. Je nutné respektovat a brát v úvahu různorodé perspektivy a hodnoty, které existují ve společnosti, a hledat kompromisy, které respektují lidská práva a zachovávají rovnováhu mezi individuální svobodou a společenským pořádkem.

Čtěte dál

PředchozíDalší