Existujeme v budoucnosti současnost je iluze

Současnost je iluze, protože než mozek nebo počítač zpracuje data a programy tak je zde už budoucnost, vidíme a slyšíme jenom minulost, protože existujeme v budoucnosti, mnozí namítnou že jde jenom o velmi krátký čas, který dělá ze současnosti minulost, a že současnost pro nás existuje.

Máme z budoucnosti strach, a tak z budoucnosti unikáme do minulosti a tím nechápeme budoucnost. Neustále jsme informování o minulosti a nikdo nás neinformuje o budoucnosti a následkem je to že nejsme na budoucnost připravení a najednou přijde nečekaná změna a zhroutí se politika nebo ekonomika.

Podívejme se na úspěšné lidi nebo na úspěšné národy, za jejich úspěchem je připravenost na budoucnost, která zde objektivně bude, budoucnost bude o tom že vše bude jiné, budoucnost nebude pro nás lepší ani horší ale bude jiná a nebude odpovídat tomu, jak si jí většina lidí naivně představuje.

Místo lidí zde budou inteligentní roboti a lidi zde globálně evolučně skončí na věčné časy, člověk to byla testovací evoluční verze, co se nepovedla a finální verzí bude inteligentní robot na akumulátory. Vaše myšlenky představují zajímavý pohled na čas a budoucnost.

Zdá se, že se zabýváte konceptem času jako subjektivní zkušenosti a možnou nejistotou budoucnosti. Představa, že současnost je iluze a že ve skutečnosti existujeme v budoucnosti, je filozofickým tématem, kterému se věnovalo mnoho myslitelů. 

Pokud jde o obavy z budoucnosti a potřebu připravenosti, je to skutečně důležité téma. Vývoj technologie a automatizace může změnit společnost a pracovní trh, což vyvolává otázky ohledně adaptability jednotlivců a společnosti jako celku. 

Nicméně, předpovídání budoucnosti je obtížné a často komplexní. Závisí na mnoha faktorech, včetně lidských rozhodnutí, technologického pokroku a společenských změn. Představa, že budoucnost bude zcela odlišná, je možná, ale také může být ovlivněna našimi současnými představami a očekáváními. 

Přesto je diskuse o připravenosti na budoucnost důležitá. To zahrnuje vzdělávání, inovace a schopnost přizpůsobit se novým situacím.

Odpovědný přístup k budoucnosti by mohl zahrnovat i etickou reflexi na dopady technologických inovací, včetně otázek týkajících se práce a společenské rovnosti. Celkově vzato, Vaše úvahy nabízejí zajímavý pohled na vztah mezi časem a naší připraveností na budoucnost.

Čtěte dál

PředchozíDalší