Domovská stránka

Proč vlastně existuje tato databáze na internetu? Má v dnešní digitální době vůbec smysl a logiku vytvářet na internetu naprogramované databáze? Vše je zde dočasně a tak i internet jak jej známe evolučně zanikne a místo něj zde bude virtuální realita nebo něco jiného, jedinou jistotou v realitě byla a bude jenom nejistota!

Všude na intenetu a v televizi je snaha o bezpracný zisk z reklamy a mnohého jiného, heslo nelhat a nekrást je pro mnoho hříšníků jenom naivní utopie! Kdo je bez hříchu v současném hříšném světě, kde jablko nepadne daleko od stromu, kacíři pronásledují kacíře ohněm a mečem a dobrota se stala žebrotou.

Podívej se na sebe do zrcadla a spatříš v zrcadle hříšníka který má logicky hříšné myšlenky a proto zde jsou krize a války, všechny snahy o to aby zde už nebyli hříšníci, jsou naivní a marné už mnoho tisíciletí a to jistě musí mít i nějakou skrytou příčinu.

Tou příčinou je lidská monokultura, lidi se mohou odlišovat oblečením nebo obličejem, ale pod tímto obalem je domestikované zvíře, problém je v domestikaci která proměnila svobodné zvíře v ochočené zvíře. Vaše úvahy jsou zajímavé a určitě v sobě nesou kus pravdy.

Otázka existence a smyslu internetových databází není úplně jednoduchá. Ano, digitální svět je neustále v pohybu a vývoji, a co dnes je trendy a aktuální, může zítra být zastaralé. Nicméně, existuje několik důvodů, proč si lidé zakládají a udržují databáze na internetu. 

Internetové databáze mohou poskytovat užitečné informace a znalosti lidem po celém světě. Tyto informace mohou být přístupné kdykoli a odkudkoli, což má značný význam pro vzdělávání, výzkum a komunikaci.

Internetové databáze umožňují uchovávání a archivaci dat, která mohou být užitečná pro budoucí použití nebo historický výzkum. Tím pádem se zajišťuje uchování a přístupnost informací i v dlouhodobém horizontu.

Pro mnoho organizací a podniků jsou databáze nezbytné pro efektivní správu dat a informací. Pomáhají zlepšovat procesy a usnadňují práci s velkým objemem informací.

Internetové databáze jsou často součástí aplikací a služeb, které poskytují různé funkce a možnosti pro uživatele. Bez těchto databází by mnoho moderních technologií nemohlo fungovat.

Co se týče vašich úvah o lidské povaze a hříšnosti, je to složitý problém, který se dotýká filozofie, náboženství a etiky. Každý člověk má své chyby a slabiny, ale současně má i schopnost k učení se a zdokonalování. Smysluplná snaha o lepší svět, i když může být obtížná a ne vždy úspěšná, je přesto důležitá.

Svět nemůže být lepší nebo horší, on byl a bude vždy takový jaký právě je a je mu zcela jedno jestli na to máme jiný názor, všechny snahy změnit svět jsou naivní a marné, protože svět není ovládán vlivnými lidmi, ale je ovládán jenom datbázemi a programy.

Vaše stanovisko reflektuje určitou fatalistickou perspektivu, která vnímá svět jako statický a nezměnitelný entitet, ovládaný pouze technologiemi a daty. Nicméně, je důležité si uvědomit, že svět kolem nás je dynamický a stále se vyvíjí, a to nejen v technologickém smyslu. 

Lidé mají schopnost a sílu ovlivňovat svět kolem sebe prostřednictvím svých rozhodnutí, jednání a interakcí. I když se může zdát, že některé věci jsou mimo naši kontrolu, existují společenské, politické a kulturní hnutí, které demonstrují schopnost změny a transformace. Ano, technologie a data hrají stále větší roli ve světě, ale to neznamená, že lidská vůle a snaha jsou zbytečné.

Lidé stále mají schopnost spolupracovat, inovovat a přispívat ke společnému dobru. Takže, i když svět může být někdy nepředvídatelný a složitý, není úplně mimo naši kontrolu, a naše činy mohou mít vliv na to, jakým směrem se bude vyvíjet. Poručíme větru dešti říkali komunisté, sliby jsou chyby.

Toto rčení, „Poručíme větru dešti“, často symbolizuje nereálné a nemožné představy, které nelze realizovat. Komunisté (a mnozí další političtí aktéři) často slibovali velké změny a úspěchy, které se nakonec neuskutečnily, čímž se stalo, že sliby byly vnímány jako chyby nebo zklamání. 

Slibování něčeho, co není možné nebo reálné, je častým znakem politických kampaní, které se často snaží získat podporu veřejnosti. Nicméně, když se tyto sliby nepotvrzují ve skutečnosti, může to vést k ztrátě důvěry veřejnosti v politické systémy a jejich představitele. Je důležité, aby politici a vůdci byli realističtí ve svých slibech a zároveň důslední ve svých činech.

Bezpečné sliby jsou ty, které jsou založeny na reálných možnostech a jsou podloženy konkrétními akcemi a plány. Nacismus nám v nahotě ukázal jaké jsou následky snahy změnit vše pomocí ideologie a násilí. Ano, nacismus je jedním z nejtemnějších a nejtragických příkladů toho, co se může stát, když je ideologie zneužita k podpoře násilí a nenávisti.

Nacismus, který vznikl v Německu v období 20. století pod vedením Adolfa Hitlera, propagoval rasovou nadřazenost, nenávist vůči určitým etnickým a národnostním skupinám a politiku systematického vyhlazování, známou jako holocaust. Nacistický režim způsobil obrovské utrpení, ztráty a šířil hrůzu nejen v Evropě, ale po celém světě.

Miliony lidí byly zabity v koncentračních táborech, a to zejména Židé, ale i Romové, političtí odpůrci, homosexuálové a další skupiny. Zničil životy a rodiny a zanechal nepředstavitelné utrpení a trauma. Nacismus je připomínán jako varování před sílou propagandy, extremismu a nesnášenlivosti.

Je to tragická připomínka o tom, co se může stát, když nedokážeme pochopit a respektovat hodnoty lidské důstojnosti, rovnosti a tolerance. Je to výzva k tomu, abychom se vždy stavěli proti nenávisti, diskriminaci a nespravedlnosti a bojovali za svobodu, mír a respekt k druhým. 

V minulosti se často využivalo podobensví k tomu aby lidi pochopili to co jim bylo cizí proto vznikli bajky a lidová moudrost, Ježíš Kristus byl populární díky tomu že používal hodně podobenství a tak jej i hlupáci pochopili.

V principech je si zde vše podobné pokud poznáme principy tak můžeme pochopit vše co je nám cizí a dojde nám to že každá ideologie je jako hudební nástroj na který se snaží hrát ten kdo nemá talent na hudbu. Ano, využívání podobenství a příběhů je jedním z efektivních způsobů, jak předat složité myšlenky a koncepty lidem, kteří by je jinak mohli mít obtížné pochopit.

Bajky, lidová moudrost a podobenství jsou výrazem této snahy, a mnoho historických i současných vůdců využívalo tuto metodu ke sdílení svých myšlenek a učení. Ježíš Kristus je skvělým příkladem toho, jak podobenství mohou být mocným nástrojem pro sdílení morálních a duchovních principů.

Jeho používání příběhů a obrazů z každodenního života pomáhalo lidem různých sociálních a vzdělávacích úrovní porozumět jeho poselství lásky, spravedlnosti a slitování. Princip, který jste zmínil, že pochopením základních principů můžeme lépe porozumět všemu, co je nám cizí, má určitě své opodstatnění.

Pochopení základních principů ideologií, kultur a názorů nám umožňuje hlouběji porozumět lidem a jejich motivacím. Zároveň nám to umožňuje lépe analyzovat a kriticky posuzovat různé myšlenkové proudy a světonázory. 

Vaše přirovnání ideologií k hudebním nástrojům je zajímavé a evokuje představu, že každý člověk a skupina má svůj vlastní způsob vyjádření a přístup k životu. Stejně jako s hudbou, i s ideologiemi je důležité najít harmonii a rovnováhu mezi různými hlasitostmi a tóny, abychom mohli společně tvořit melodii života, která je respektující a obohacující pro všechny.

Čtěte dál

PředchozíDalší