Přeskočit na obsah

Co se bude vyrábět průmyslově v budoucnosti

  • C

Automatizace a robotika: S pokračujícím pokrokem v oblasti automatizace a robotiky se očekává, že se budou vyrábět více a sofistikovanějších robotů, strojů a systémů, které budou schopné provádět různé úkoly v průmyslových procesech s minimálním nebo žádným lidským zásahem.

3D tisk: 3D tisk, také nazývaný aditivní výroba, se stává stále populárnější technologií v průmyslu. S pokrokem v tiskových materiálech a technologiích se očekává, že se budou vyrábět více komplexních a zároveň lehčích komponentů, nástrojů nebo dokonce hotových výrobků pomocí 3D tisku.

Obnovitelné zdroje energie: S rostoucím důrazem na udržitelnost a ochranu životního prostředí se očekává, že se bude více investovat do výroby obnovitelných zdrojů energie, jako je solární energie, větrná energie, hydraulická energie atd. Výroba solárních panelů, větrných turbín, baterií a dalších zařízení pro obnovitelné zdroje energie by tak mohla získat na důležitosti.

Nanotechnologie: Nanotechnologie je věda a technologie manipulace s materiály na molekulární nebo atomové úrovni. Očekává se, že nanotechnologie budou mít široký záběr využití v průmyslové výrobě, například ve výrobě nanomateriálů s unikátními vlastnostmi, nanočástic pro lékařství nebo elektroniku, nebo výrobě nanodevic a senzorů.

Biotechnologie: Biotechnologie zahrnuje využití biologických systémů, organismů nebo buněk pro výrobu nebo modifikaci produktů.