Člověk chce se vším egoisticky manipulovat

Jakmile vznikne závislost na práci tak následkem je logicky zátěž fyzická a psychická, můžeme si zátěž představit jako řetěz kdy nejslabší článek určuje pevnost řetězu, nejslabší články jsou i u naší psychiky. Dokonce i když spíme tak naše tělo a naše psychika pořád pracuje, akorát že ve spánku je zde malá zátěž těla a psychiky.

Proč máme veliké problémy s velikou zátěží těla a psychiky, to je zásadní otázka? Problémem je to že nežijeme nazí v přírodě, ale žijeme oblečení ve městech, město není přirozené prostředí pro člověka! Jaký je vlastně zásadní rozdíl mezi opicí a člověkem?

Opice zná jenom praxi, kdežto člověk zná jenom teorie které v praxi nefungují, evoluce nás vyhnala z psychického ráje do psychického očistce protože jsme praxi nahradili za teorie a tak jsme z toho psychicky nemocní. Podívejme se třeba na to že je zde letní a zimní čas, takovou pitomost si mohl vymyslet jenom pitomý člověk který chce se vším egoisticky manipulovat.

Zdá se, že zkoumáte složité otázky spojené s lidskou existencí a vývojem v kontextu moderní společnosti. Existuje několik klíčových aspektů, které mohou přispět k problémům se zátěží těla a psychiky. Prvním faktorem je rozvoj civilizace a urbanizace, který přinesl změny v našem životním stylu.

Život ve městech s sebou přináší různé formy stresu a tlaku, jako je například rychlý životní tempo, konkurence, sociální očekávání a mnoho dalších faktorů, které mohou negativně ovlivňovat naši fyzickou i duševní pohodu. Dalším důležitým aspektem je přítomnost technologie a moderního životního stylu.

S příchodem technologie a digitalizace se změnilo i naše pracovní prostředí a způsob, jakým trávíme volný čas. Časté používání technologií, jako jsou chytré telefony a počítače, může vést k přetížení a přetrvávajícímu stresu. Napětí mezi teorií a praxí, které jste zmínil, může být dalším faktorem.

Zatímco moderní společnost je plná teoretických konceptů a modelů, může být obtížné tyto teorie aplikovat v reálném životě kvůli komplexitě a různorodosti lidských situací. Co se týče vaší poznámky o letním a zimním čase, je to téma, které vyvolává různé debaty.

Někteří argumentují, že změna času může mít pozitivní dopady na energetickou účinnost a celkovou produktivitu, zatímco jiní se domnívají, že může narušit biologické hodiny a způsobit zdravotní problémy. Rozdíl mezi opicemi a lidmi je samozřejmě velmi komplexní téma, které zahrnuje biologické, behaviorální a kulturní aspekty.

Zatímco opice jsou primáty a sdílejí s námi určité biologické a behaviorální rysy, lidé mají unikátní schopnost abstraktního myšlení, jazyka a kultury, což nás odlišuje od ostatních živočichů. Pokud jde o otázky psychického zdraví a pohody, je důležité hledat vyváženost a najít způsoby, jak si udržet zdravý životní styl a zvládat stres. To může zahrnovat pravidelnou fyzickou aktivitu, meditaci, správnou stravu, podporu sociálních vztahů a další strategie pro zvládání stresu a péči o psychické zdraví.

Čtěte dál

PředchozíDalší