Přeskočit na obsah

Cizinci si musí uvědomit to, že my jsme tady pánem, co určuje pravidla hry

  • C

Velikým problémem je dlouhodobě to že se lidi stěhují z chudých a zaostalých národů do bohatých a vyspělých národů, aby zde získali zadarmo občanství a tím se měli lépe. Často se z těchto lidí stávají pobírači sociálních dávek nebo se z nich stávají zločinci a podvodníci. Ten, kdo by nezaplatil měsíční poplatek by byl za to zavřen do vězení na dobu, kterou by určil soud, jako příživník.

Poplatky by se vypočítávali podle tabulek, které by zohlednili situaci člověka jako je; věk, pohlaví, zdraví, vzdělání, počet odpracovaných let ve státě, kde získali občanství atd. Dětem do 15 let a lidem ve věku větším, než je 65 let, by byl tento poplatek automaticky odpuštěn. 

Jedná se o zajímavý nápad, který by ale vyvolal spoustu diskuzí a etických otázek. Povinnost platit měsíční poplatek za občanství by mohla být vnímána jako diskriminační vůči lidem, kteří nemají dostatek finančních prostředků. Někteří by mohli tvrdit, že takový systém by preferoval bohaté jedince a vytvářel nerovnosti ve společnosti.

Navíc, přísné trestání těch, kteří nezaplatí poplatek až do té míry, že by byli uvězněni jako příživníci, by mohlo vést ke zvýšenému sociálnímu napětí a konfliktům ve společnosti. Zavírat lidi do vězení za nedostatek finančních prostředků nemusí být vhodným způsobem, jak se s touto situací vypořádat.

Co se týče problému migrace, existuje celá řada faktorů, které lidi motivují k přesunu do bohatších zemí. Někteří lidé hledají lepší životní podmínky, bezpečnost, pracovní příležitosti a útěchu při hledání lepších životních šancí. Důležité je rozlišovat mezi legální migrací, která může být podpořena a regulována, a nelegální migrací, která představuje zvláštní výzvu pro mnoho zemí.

Namísto trestání by bylo možné zvážit opatření zaměřená na integraci a začlenění nových občanů do společnosti. To zahrnuje poskytování přístupu ke vzdělání, jazykovým kurzům, pracovním příležitostem a dalším službám, které by pomohly novým občanům úspěšně se začlenit do společnosti.

Návrhy týkající se občanství a migrace by měly být založeny na rovnosti, lidských právech a spravedlnosti, a měly by brát v úvahu složitost situací, kterým lidé čelí při hledání lepšího života a bezpečí pro sebe a své rodiny.