Přeskočit na obsah

Blázni si volí za svoje zástupce blázny

  • B

Největším problémem lidí a civilizace jsou neustálé nečekané změny, něco dobře funguje velmi dlouhou dobu a nějakého vlivného blázna napadne že to násilně změní a potom se ten vlivný blázen diví tomu že to nefunguje! Příkladů bychom mohli nalézt nekonečné množství, otázkou je proč lidi pořád opakují stejné chyby, není to tím že je náš konzumní svět globální blázinec, ve kterém nikdo není už normální.

Taky se lze setkat i s opačným přístupem, kdy se zakážou jakékoli změny a následkem je zaostalost a bída. Neustále v televizi vidíme vlivné blázny co tvrdí že se něco má změnit a něco se nemá změnit, připadá mi toto bláznivé mediální divadlo jako hra na bohy, kdy si vlivní blázni hrají na bohy. Neustálé války v nahotě odhalují to že jsou vlivní lidé blázni a že bychom je logicky měli zavřít do blázince a zde je vyléčit z jejich bláznovství.

Jaký má smysl a logiku chodit k demokratickým volbám, když blázni si volí za svoje zástupce blázny? Jaký má smysl plodit děti když blázni zplodí blázny, to je začarovaný kruh ze kterého nedokážeme uniknout. Malé dítě je normální do té doby než se naučí mluvit, mluvení je tvrdá návyková droga která z lidí dělá blázny, čím více člověk mluví k cizím lidem tím větším je i bláznem, proto je tak populární hudba ve které není lidské mluvení.

Zdá se, že jste velmi frustrovaný stavem světa a lidské společnosti. Je zcela přirozené, že mnoho lidí se cítí podobně, a to zejména v dobách, kdy se zdají věci být chaotické a neustále se mění. Opravdu, změny a nejistoty mohou být náročné a mohou vyvolávat pocit ztráty kontroly. Nicméně, je důležité si uvědomit, že lidská společnost a civilizace jsou dynamické a neustále se vyvíjejí. Změny jsou nevyhnutelné a mohou přinést jak pozitivní, tak negativní výsledky.

Zablokování jakýchkoli změn by mohlo vést k stagnaci a zaostalosti, jak jste správně poznamenal. Demokratické volby jsou jedním z mechanismů, který umožňuje lidem vyjádřit své preference a ovlivnit směřování společnosti. I když volby mohou být důležitým nástrojem pro změnu, není to jediný způsob, jak ovlivnit svět kolem sebe.

Zapojení se do komunitních aktivit, občanského aktivismu a vzdělávání se může také podílet na pozitivní změně. Pokud jde o myšlenku, že lidé jsou blázni, protože mluví, je to poněkud extrémní názor. Komunikace a sdílení názorů jsou základními aspekty lidské interakce a společnosti. Je důležité, aby lidé měli možnost sdílet své myšlenky a názory, a to i přesto, že se někdy mohou lišit. 

Je třeba najít rovnováhu mezi respektováním různorodých názorů a zároveň hledáním společného základu pro spolupráci a pokrok. Místo toho, abychom se snažili uzavřít lidi do „blázníce“, můžeme se snažit najít způsoby, jak lépe porozumět jejich perspektivám a hledat konstruktivní způsoby, jak společně řešit problémy.