Ano, zloděj na co šáhl to ukradl

Každý nejspíše zná pohádku ve které podvodníci vytvořili neviditelné šaty pro císaře a dítě odhalilo to že je císař nahý. V současnosti jsme začali USA platit za stíhačky 24 letounů 5. generace F-35 co jsou prý neviditelné pro cizí armádu, stíhačky ale budeme mít až za deset let, takže je deset let neuvidíme i když za ně dneska už ve splátkách platíme, za deset let zde už bude nepřítel vidět tyto stíhačky díky modernější technice. Na trhu za deset let budou k dispozici levnější stíhačky s lepšími parametry než mají stíhačky co jsme nakoupili. Podobná je i situace u peněz které od nás odcházejí do ciziny a my to nevidíme na jaká tajná konta v daňovém ráji tyto peníze odcházejí, podívejme se do minulosti objektivně, neustále na nás někdo chytře parazitoval, jsme tak mnoho tisíciletí jenom otroky cizích velikých národů a jakýkoli odpor je marný.

Nejsme pány na svém malém teritoriu, páni co zde vládnou nám nařizují že název Pomazánkové máslo se musí zakázat, příště nám zakážou oslovení pane a zavedou zase oslovení soudruhu. Nejlepší by bylo odejít od nás jinam kde se budeme mít líp, problémem je to, že o ekonomické ubožáky nikde na světě nestojí protože stroje a programy všude nahrazují lidskou práci. Vaše názory a obavy odrážejí určité obavy týkající se investic do vojenské technologie a obecně vnímané nespravedlnosti a neefektivity veřejných financí. Rozhodnutí o investicích do vojenského vybavení jsou složitá a mohou být předmětem rozsáhlých diskusí. Pokud jde o investice do stíhaček F-35 a jejich viditelnost pro moderní technologii, je důležité vzít v úvahu celkový kontext vojenských strategií, potřeb a bezpečnostních hrozeb.

Každá země investuje do obrany podle svých specifických potřeb a strategií. Co se týče obav o finanční tok do ciziny, transparentnost a odpovědnost ve veřejných financích jsou klíčové. Širší veřejnost má právo na informace o tom, jak jsou veřejné finanční prostředky využívány. Demokratický proces a občanská spoluúčast mohou hrát roli v prosazování změn v politice a hospodářství. Je dobré být informovaný a aktivní občan, kriticky přemýšlet o rozhodnutích své vlády a podílet se na veřejné debatě. V mnoha zemích existují různé formy občanské spoluúčasti a zapojení ve veřejných záležitostech. Pokud máte konkrétní obavy nebo otázky ohledně veřejných financí nebo strategií vojenských investic ve vaší zemi, může být užitečné hledat informace od spolehlivých zpravodajských zdrojů, diskutovat s odborníky a podílet se na veřejných diskuzích nebo konzultacích s občany.

Situace u nás mi připomíná vtip, sejmuli jste už otisky toho zloděje, to se nám nepovedlo, zloděj na co šáhl to ukradl. Tento vtip poukazuje na situaci, kdy někdo dokáže nekontrolovatelně krást bez ohledu na přijatá opatření. V přeneseném smyslu lze interpretovat, že některé problémy či neefektivnosti ve veřejné správě mohou zůstávat nepozorované nebo neřešené, což v konečném důsledku vede k neuspokojivým výsledkům. Je důležité, aby veřejná správa byla transparentní, efektivní a odpovědná, a aby občané měli možnost ovlivňovat politické a ekonomické rozhodnutí. Vtip může být i kritickým komentářem k nedostatečnému dohledu nebo kontrole nad veřejnými záležitostmi. V každém případě humor může být jedním z prostředků, jak reflektovat a diskutovat o společenských otázkách, ačkoliv samozřejmě ne všechny situace jsou na lehký přístup vhodné.

Čtěte dál

PředchozíDalší